De vervolging van christenen blijft wereldwijd op een ‘alarmerend hoog niveau’. Het geweld tegen christenen in de landen ten zuiden van de Sahara groeit nog steeds. Toenemende digitale controle in China bedreigt de kerk in dat land. Noord-Korea staat weer bovenaan de lijst van zwaarste onderdrukking van christenen. Opvallend is de daling van Afghanistan naar plek 9. De kleine groep lokale christenen lijkt van de radar verdwenen, maar moet bij ontdekking vrezen voor hun leven.

De vier trends uit de Ranglijst Christenvervolging 2023

TREND 1
Toename geweld landen ten zuiden van Sahara

Het geweld tegen christenen in de landen ten zuiden van de Sahara blijft toenemen, vooral als gevolg van aanhoudende politieke instabiliteit en economische tegenspoed. Armere Afrikaanse landen zijn nog nauwelijks de nasleep van de coronapandemie te boven, terwijl de Russische inval in Oekraïne de prijzen van voedsel en energie opjagen.

Regeringen zijn nauwelijks in staat de opmars van jihadisme en sharia tegen te houden, zoals in Mali en Burkina Faso. Georganiseerde misdaad en huurlingen creëren een klimaat van wetteloosheid en chaos. Helemaal als misdaad en jihadisme samen op trekken. Dat maakt de toch al kwetsbare positie van christenen nog beroerder.

Overleven was voor veel Afrikanen al een uitdaging voordat veranderingen in het klimaat zichtbaar werden. Nu hebben ze hun huizen en soms hun land moeten verlaten. In dergelijke situaties zijn christenen vaak dubbel kwetsbaar, waarbij christelijke meisjes en vrouwen nog meer risico lopen.

Mali
China zet kerk voet dwars

TREND 2
Digitale dreiging China

Verontrustend is de trend om via internet toezicht en controle van de bevolking te verscherpen. Vooral in China zetten de autoriteiten digitale controle in om onverbiddelijk greep te krijgen op religieuze groeperingen.

Met het aanscherpen van coronamaatregelen en strengere censuur perkt Peking de ruimte ook voor Chinese christenen steeds verder in.

De toegang tot christelijke content op online platforms blijft afnemen. Het wordt steeds gevaarlijker om openlijk over het christelijk geloof te communiceren.

TREND 3
Digitale controle als exportproduct China

Het controlemodel van China is aantrekkelijk voor andere autoritaire leiders in de wereld. De belofte van groei en welvaart, terwijl tegelijk de greep op groepen en individuen met afwijkende opvattingen wordt vergroot, wekt de interesse van leiders van over de hele wereld, ongeacht hun ideologische achtergrond. Zo lijkt het Chinese model ingang te vinden in autoritair bestuurde landen als Turkije, Myanmar, Rusland en Azerbeidzjan.

Daarnaast probeert China als arrogante supermacht bestaande en internationaal erkende mensenrechten, zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting, te vervangen door meer subjectieve rechten zoals recht op levensonderhoud, ontwikkeling, stabiliteit en veiligheid.

Toename digitale controle

Alleen al het bestaan van christelijke gemeenschappen is regimes zoals het communistische Chinese, een doorn in het oog. Vooral als christelijke activisten hun stem verheffen, tegen onderdrukking protesteren en de macht en controle van de overheid frustreren. Door termen als ‘stabiliteit’ en ‘veiligheid’ te gebruiken, oefenen autoritaire regimes enorme druk uit op kerkleiders die aanhoudend oproepen tot eerbiediging van rechtsstaat en universele mensenrechten.

Tegenstanders worden uitgemaakt voor onruststokers of terroristen. Zo keert de Chinese overheid de werkelijkheid onderste boven. Christenen krijgen te maken met arrestatie, de sloop van kerkgebouwen of het ontnemen van kerkelijke registratie.

Bezorgd is Open Doors verder over de afname van het aantal christenen in het Midden-Oosten, vanwege discriminatie en vervolging, naast slechte economische vooruitzichten. Moslims die zich tot het christendom bekeren, lopen gevaar te worden opgesloten, verbannen, gemarteld of vermoord. Ook in Latijns-Amerikaanse landen als Nicaragua, Cuba en Colombia verslechteren de omstandigheden voor christenen, mede als gevolg van corruptie, misdaadbendes en etnische leiders die afwijzend zijn naar christenen die niet meer participeren in lokale religieuze tradities.

Yacoub

TREND 4
Relatieve verdraagzaamheid in aantal Arabische staten

Een lichtpunt is groeiende tolerantie jegens christenen in verschillende Arabische staten.

Landen als Bahrein, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten staan meer godsdienstvrijheid toe en treden op tegen radicaalislamitische groeperingen en tegen haatzaaien jegens christenen.

Deze verdraagzaamheid is overigens relatief; de bewegingsvrijheid moet ‘binnen een gematigd islamitisch kader’ blijven.