De situatie in Libië blijft slecht. Gewapende conflicten gaan onverminderd door, evenals de systematische vervolging van wie zich afkeert van de islam. Nog steeds zijn radicaalislamitische groeperingen actief in het land, ook zij vormen een gevaar voor de christenen die er wonen.

De situatie voor christenen

Libië kent geen centrale regering, wetten worden overal anders geïnterpreteerd en gehandhaafd. Christenen ontvangen geen bescherming en kunnen openlijk worden vervolgd.

Christenen met een moslimachtergrond worden onder druk gezet terug te keren naar de islam. Doen ze dat niet, dan worden ze door familieleden, buren en de gemeenschap verbannen. Ze raken dakloos en verliezen hun baan. En als je je geloof deelt met een ander, kun je met geweld worden gearresteerd. Geloven gebeurt daarom in het diepste geheim.

Ook extremistische moslimgroeperingen in het land maken actief jacht op christenen. Christenen die onderweg zijn, kunnen worden opgepakt en in de mensenhandel terechtkomen – of erger.

Ontmoet Islem*

“In het diepste geheim ben ik christen. Jezus is als zuurstof, zonder zuurstof kun je niet ademen. Als Jezus niet in mijn leven was, zou ik hier vandaag niet zijn. Ik zou niet leven. Het is alsof ik uit de afvalbak ben gehaald en schoongemaakt. Wat er ook gebeurt in mijn leven, ik kan Jezus niet verlaten.”

Islem

Voorbeelden van vervolging

 • Romany verhuisde van Egypte naar Libië om werk te vinden. Onderweg werd hij ontvoerd door islamitische extremisten, ze dwongen hem zijn christelijk geloof op te geven. Toen hij weigerde, sloegen en martelden ze hem. Hij overleefde het niet.
 • Als een vrouw ervan verdacht wordt geïnteresseerd te zijn in de Here Jezus, kan ze te maken krijgen met huisarrest, aanranding, gedwongen huwelijk en eerwraak.

Wat doet Open Doors?

Via lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Noord-Afrika onder meer met:

 • sociaaleconomische projecten
 • gebedsondersteuning
 • trainingen
 • christelijke boeken
 • pleitbezorging
 • sociaaleconomische projecten
 • gebedsondersteuning
 • trainingen
 • christelijke boeken
 • pleitbezorging

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 3de plaats: Somalië.

Ga verder naar het land op de 5de plaats: Jemen.