Christen in Soedan

Soedan is een van de meest complexe landen in Afrika. Op het internationale toneel is het land vooral bekend vanwege de crisis in Darfur en de burgeroorlog die leidde tot de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan.

De twee miljoen christenen in Soedan vormen met een bevolking van 45 miljoen een minderheid. Christenen zijn doelwit van extreme vervolging door zowel de gemeenschap als familie. Mishandeling, aanvallen op kerken, gevangenschap en zelfs moord komen voor. Afvalligheid van de islam is sinds 2021 niet meer strafbaar, maar toch gebeurde het in 2022 nog dat christenen voor de rechter werden gedaagd om die reden.  

Waarom worden christenen in Soedan vervolgd?

Soedan is overwegend islamitisch en christenen worden al decennialang systematisch vervolgd. President Omar al-Bashir kwam in 1989 aan de macht en liet zich inspireren door de ideologie van de Moslimbroederschap. Soedan moest een islamitische staat worden, ten koste van andere religieuze groeperingen in het land. Al-Bashir liet de religieuze politie en islamitische milities hun gang gaan tegen christenen. In 2019 werd de dictator verdreven en zou een overgangsraad de weg vrij maken naar democratische verkiezingen. Dit proces werd echter onderbroken toen het leger in 2021 een staatsgreep pleegde.

In 2022 gaf de militaire leiding aan dat deze zou aftreden om opnieuw de weg in te slaan van verkiezingen. Met het vertrek van al-Bashir was er even in de hoop dat hervormingen zouden leiden tot meer vrijheid voor christenen. Die hoop is weggevaagd door verschillende arrestaties van christenen en tegenwerking bij het bouwen van een kerk en het sluiten van kerken.  

Is de situatie in het hele land hetzelfde?

De druk op christenen en geweld tegen gelovigen is heviger buiten de hoofdstad Khartoem. Met name in de regio’s Darfur, het Nuba-gebergte en in de regio van de Blauwe Nijl hebben christenen dagelijks te maken met intimidatie en bedreigingen. Dat heeft te maken met gewapende conflicten die daar worden uitgevochten. Verschillen in vervolging tussen mannen en vrouwen zijn er ook.

Tijdens de overgangsregering werden er maatregelen genomen ter verbetering van de rechten van vrouwen. Vrouwen zouden niet langer toestemming nodig hebben van een man om te reizen, je bekeren tot een andere godsdienst was niet langer strafbaar en genitale verminking werd in de ban gedaan. Sinds de militaire coup in 2021 verslechterde de situatie weer. Vrouwen die zich bekeren tot het christendom zijn kwetsbaar voor verkrachting, huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Christelijke mannen worden vaker vals beschuldigd van terrorisme en hebben te maken met intimidatie op hun werk en geweld, soms met de dood tot gevolg.  

“We bidden dagelijks voor Soedan, in de overtuiging dat de Here God de harten van leiders bestuurt als waterbeken. Hij zal een weg banen die geen weg lijkt te zijn. Hij zal een doorbraak brengen.”

Contact van Open Doors in Soedan

Wat doet Open Doors?

Open Doors staat naast vervolgde christenen in Soedan. In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors vervolgde christenen in Soedan met onder meer: 

  • weerbaarheidstrainingen 
  • discipelschapstrainingen 
  • microkredieten  
Kaart van Soedan

Mate van vervolging

Extreem
Geweld 80%
Persoonlijk leven 84%
Familieverband 85%
Gemeenschapsleven 89%
Publieke ruimte 89%
Kerkelijk leven 93%

Soorten vervolging

  • islamitische onderdrukking 
  • overheidswantrouwen  
  • georganiseerde misdaad 
  • tribale vijandigheid 

Over Soedan

Regio
Afrika

Hoofdreligie
Islam

Christelijke bevolking
2.013.000 (4,3%)

Leider
Generaal Abdel Fattah al-Burhan

Bid voor christenen in Soedan

Jouw vervolgde broers en zussen hebben steun nodig om vol te houden te midden van vervolging. Bid voor hen.  

  • Bid om moed en volharding voor christenen in Soedan. In de onzekere tijd waarin de kerk zich in dit Afrikaanse land bevindt, is ons gebed dat geloofsgenoten doordrongen zijn van de zekerheid die in hun hart is: Jezus Christus.  
  • Bid dat kerken vrijmoedigheid krijgen om diensten te houden en hun stem te laten horen. Bid om een zegen voor kerkleiders die het aandurven om ondanks de moeilijke omstandigheden gemeentes te leiden.  
  • Bid dat God ingrijpt in het proces om een nieuwe regering aan te stellen. God is bij machte de situatie in Soedan ten goede te keren, zodat ook christenen een plek hebben in de maatschappij.  

Nieuws uit Soedan

Aanzicht-van-de-evangelisch-presbyteriaanse-kerk-in-Wad-Madani-Soedan 22 januari 2024

Soedanese kerk doelwit van brandstichtingen

Voor de tweede maal in korte tijd is een kerk in de Soedanese provincie al-Jazira in brand gestoken. De evangelisch-presbyteriaanse synode van Soedan is bezorgd dat islamitische extremisten achter de gebeurtenissen zitten. De jihadistische militie RSF nam de macht in al-Jazira over, nadat het Soedanese leger zich op 18 december vorig jaar plotseling had teruggetrokken. Na het vertrek van de troepen barstte grof geweld los in al-Jazira. De provincie was […]

Lees meer
Moskee in Soedan 29 juni 2022

Soedanese christenen vrezen voor toenemende druk 

Christenen in Soedan vrezen dat hun land na de staatsgreep van vorig jaar weer in de greep van extremistische moslims komt. Recente incidenten laten een verontrustende tendens zien. Soedan had in 2020 het verbod op afvalligheid – het ene geloof verlaten om een ​​ander geloof aan te nemen – opgeheven: ook niet-moslims mochten met elkaar trouwen. Toch staat sinds kort een christelijk echtpaar terecht voor ‘overspel’, zo meldde de organisatie Christian […]

Lees meer
President Abdalla Hamdok, Soedan 4 januari 2022

Leger Soedan heerst na vertrek president

Na een nieuwe dag van massaprotesten in de Soedanese hoofdstad Khartoem op 2 januari, heeft president Abdalla Hamdok (foto) de handdoek in de ring gegooid. Hij stapt op als president. Duizenden Soedanezen begonnen het nieuwe jaar met massale protesten. Ze waren boos over de overeenkomst die Hamdok had gesloten met het leger om de macht te delen. Het volk protesteerde met leuzen als ‘De macht naar de burgers!’. Daarmee bepleitten […]

Lees meer

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven