De maatschappelijke houding van Soedanezen ten opzichte van christenen is niet veranderd. Dit is vooral het geval in gebieden buiten de hoofdstad Khartoem. Christenen zijn nog steeds doelwit van extreme vervolging door zowel hun gemeenschap als hun eigen familie. Bekeerlingen kunnen te maken krijgen met seksueel en huiselijk geweld, en lopen het risico opgesloten te worden. De regering heeft niets geregeld om christenen en andere religieuze minderheden hiertegen te beschermen.

Sinds de militaire coup zijn vier kerken gedwongen hun deuren te sluiten. Het is nog steeds heel erg moeilijk (toestemming te krijgen om) nieuwe kerken te bouwen. Hoewel de doodstraf voor het verlaten van de islam nu is afgeschaft, bestaat de vrees dat deze straf opnieuw wordt ingevoerd.

Vervolging van mannen en vrouwen

In Soedan worden regelmatig christelijke mannen, en dan vooral kerkleiders, beschuldigd van “terrorisme” of andere misdaden die ze niet gepleegd hebben. Veiligheidsdiensten van de overheid houden alle activiteiten van kerkleiders in de gaten. Christelijke mannen en jongens (vooral zij met een moslimachtergrond) lijden onder mishandelingen, gevangenschap of zelfs moord. Anderen worden verstoten door hun familie of verliezen hun baan, iets wat ook grote gevolgen heeft voor hun gezin.

Voor vrouwen ligt vervolging vooral op het gebied van misbruik en huiselijk geweld. Aangifte hiertegen doen is eigenlijk een onbegonnen zaak omdat het getuigenis van een vrouw als van minder gewicht wordt gezien als dat van een man. Daarnaast ligt er een groot taboe op verkrachting. En er zijn gevallen bekend van agenten die zich aan verkrachting hebben schuldig gemaakt.

Ontmoet Abdul*

“Er zijn ongelijke rechten hier. Moslims ontvangen meteen alle benodigde papieren om een moskee te bouwen, maar christenen krijgen geen toestemming om kerken te bouwen.”

Abdul

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Soedan onder andere met:

  • weerbaarheidstrainingen
  • discipelschapstrainingen
  • microkredieten
  • weerbaarheidstrainingen
  • discipelschapstrainingen
  • microkredieten