De helft van de bevolking in Eritrea is christen, toch is het een van de moeilijkste landen ter wereld om de Here Jezus te volgen. Als christen mag je alleen lid zijn van een van de drie gevestigde kerken in het land, anders krijg je te maken met hevige vervolging. Vooral christenen met een orthodoxe of islamitische achtergrond hebben het zwaar; ook in de islamitische gebieden worden christenen onderdrukt.

De situatie voor christenen

In Eritrea worden slechts drie denominaties erkend door de overheid: orthodox, katholiek en luthers. De overheid en de Eritrees-Orthodoxe Kerk treden hard op tegen christenen die niet door de staat worden erkend. Zij worden in de gaten gehouden, telefoongesprekken worden afgeluisterd en huizen binnengevallen. Bouwvergunningen voor hun kerken worden steevast geweigerd.

In het westen en oosten van het land is de bevolking overwegend islamitisch. Moslims die christen zijn geworden, lopen het risico te worden mishandeld. Veel christenen in Eritrea slijten hun dagen in gevangenschap of slaan op de vlucht.

Ontmoet Shiden*

“Ik zal de Heer mijn hele leven dienen, tot de laatste snik. Ik wil een geloofsheld zijn en zie uit naar de dag dat ik de kroon van gerechtigheid van God mag aannemen.”

Shiden

Voorbeelden van vervolging

  • Shiden zat meer dan tien jaar gevangen vanwege zijn geloof in de Here Jezus. Hij werd met veertig anderen gearresteerd tijdens een geheime kerkdienst. Die ervaring heeft hem erg beschadigd.
  • Geheime bijeenkomsten worden geregeld binnengevallen en gelovigen worden gearresteerd.
  • Sommige voorgangers zitten al meer dan tien jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast. Vorig jaar nog werden drie bejaarde predikanten opgepakt.
  • Eerlijke processen voor christenen zijn er vaak niet. Van mogelijk meer dan duizend gevangen christenen is niemand formeel aangeklaagd.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Eritrea onder meer met:

  • sociaaleconomische projecten
  • discipelschapstraining
  • trainingen om christenen te leren omgaan met (de gevolgen van) vervolging
  • sociaaleconomische projecten
  • discipelschapstraining
  • trainingen om christenen te leren omgaan met (de gevolgen van) vervolging

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 5de plaats: Jemen.

Ga verder naar het land op de 7de plaats: Nigeria.