De helft van de Eritrese bevolking is christen. Maar zij mogen alleen lid zijn van drie traditionele kerkgenootschappen. Tegen andere christenen treedt de overheid met harde hand op. Zij ondervinden ook verdrukking door hun geloofsgenoten uit de Eritrees-Orthodoxe kerk. De andere helft van de bevolking is moslim. Radicale islamitische groeperingen oefenen veel invloed op hen uit.

De situatie voor christenen

Eritrea erkent alleen drie traditionele kerken. Op de allereerste plaats komt de Eritrees-Orthodoxe Kerk. Daarnaast zijn de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk toegestaan. Christenen die niet lid zijn van een van deze kerken, worden gezien een bedreiging; ook door de Orthodoxe Kerk die zichzelf beschouwt als de enige rechtmatige kerk. Christenen die zich aansluiten bij andere (met name evangelische) groepen, worden zwaar onder druk gezet.

Intussen treedt de overheid hard tegen hen op. Honderden christenen zitten al jarenlang gevangen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van christelijke lectuur. Anderen voeren dwangarbeid uit of worden vermoord. Het geweld tegen christenen is het afgelopen jaar nog toegenomen, wat verklaart dat Eritrea een plaats gestegen is op de Ranglijst Christenvervolging.

Christenen die in een overwegend islamitisch gebied wonen, hebben het ook zwaar. Huwelijken en begrafenissen moeten er volgens islamitische rituelen uitgevoerd worden. Moslimbekeerlingen worden vaak mishandeld of verstoten door hun familie en omgeving.

Voorbeelden van vervolging

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in heel de Hoorn van Afrika door middel van:

  • bemoediging
  • praktische hulp
  • christelijke materialen en trainingen
  • projecten die de gemeenschap versterken
  • bemoediging
  • praktische hulp
  • christelijke materialen en trainingen
  • projecten die de gemeenschap versterken