In de afgelopen twintig jaar erkende de Eritrese overheid drie christelijke denominaties: de Orthodoxe Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. Deze kerken worden nauwlettend in de gaten gehouden en staan onder streng toezicht. In de afgelopen jaren vielen Eritrese veiligheidsdiensten honderden huiskerken binnen om christenen te arresteren. Vermoed wordt dat duizend christenen voor onbepaalde tijd vastzitten, zonder enige formele aanklacht. Sommige leiders van huiskerken zaten ruim een decennium gevangen onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

De situatie voor christenen

Eritrea blijft een van de landen waar het ongelooflijk moeilijk is christen te zijn. De terugkeer van het land in de internationale gemeenschap, na de opheffing van de VN-sancties, heeft hier weinig verandering in gebracht. De autoriteiten propageren een ongunstig beeld van christenen en moedigen mensen aan hun buren te bespioneren en eventuele verdachten te rapporteren. Christenen met een moslimachtergrond, of zij die de Eritrese Orthodoxe Kerk inruilen voor een niet-traditionele gemeente, komen onder grote druk te staan en worden geconfronteerd met vervolging vanuit hun familie en gemeenschap.

Christelijke mannen, vrouwen en zelfs kinderen vanaf veertien jaar worden in de legerafdelingen ingelijfd die in en rond Tigray gestationeerd zijn. Er is geen tijdslimiet aan de militaire dienst en Eritrea staat geen gewetensbezwaren hiertegen toe. Het is bekend dat christelijke gevangenen zelfs ‘vrijgelaten worden’ om in militaire dienst te gaan in plaats van om naar huis terug te keren.

Ontmoet dominee Gideon*

“Zelfs als we lijden, zijn we verheugd. Onze blijdschap is niet gebaseerd op wat we wel of niet hebben. Als mensen dat zien, accepteren ze Jezus Christus.”

Gideon zat ruim zes jaar gevangen om zijn geloof.

Voorbeelden van vervolging

  • Duizenden christelijke mannen, vrouwen en kinderen zijn naar Tigray gestuurd om daar te moeten vechten.
  • Tijdens een gebedsbijeenkomst werden 150 christenen gearresteerd. “Dit zijn te veel mensen om één huiskerkdienst genoemd te worden. Wij staan niet achter deze samenkomsten”, zeiden de autoriteiten daarbij.
  • In een rooms-katholieke kerk werden verschillende jonge kerkgangers, de diakenen, de voorgangers en het koor gearresteerd. Ondanks dat de Rooms-Katholieke Kerk onder de ‘geaccepteerde kerken’ valt.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Eritrea met:

  • projecten die de economische situatie van christenen verbeteren
  • cursussen op het gebied van discipelschap of omgaan met vervolging
  • projecten die de economische situatie van christenen verbeteren
  • cursussen op het gebied van discipelschap of omgaan met vervolging

* Schuilnaam