Jemen staat nu in de top-3 van de Ranglijst Christenvervolging, omdat afgelopen jaar meer meldingen binnenkwamen van geweldsincidenten tegen christenen. Zo werden kerkgemeentes tegengewerkt en kregen ze te maken met beperkingen. De druk op bekeerlingen is enorm groot in alle aspecten van hun leven. Christenen in Jemen hebben te maken met fysieke en mentale aanvallen, seksuele intimidatie, verkrachtingen en gedwongen huwelijken.

De situatie voor christenen

In Jemen wordt van vrouwen verwacht dat ze de man gehoorzamen. Een vrouw die zich bekeert tot het christelijk geloof, wordt als ongehoorzaam en tegendraads bestempeld. Haar bekering maakt haar familie te schande. Vanaf het moment dat dat ontdekt wordt, worden al haar gangen en haar telefoon in de gaten gehouden. In de praktijk is het dan bijna onmogelijk haar geloof nog te praktiseren. In extreme gevallen wordt een bekeerlinge verkracht of vermoord om ‘de eer van de familie te herstellen’.

Alle Jemenitische mannen kunnen ingelijfd worden in milities als ze de juiste leeftijd hebben. Dit wordt overigens nogal breed geïnterpreteerd omdat zelfs kinderen gerekruteerd worden. Dit heeft grote impact op christelijke mannen omdat de milities zich in islamitische sfeer bewegen.

Als zijn geloof ontdekt wordt, loopt een christen het risico gevangengezet of zelfs vermoord te worden. En als een man wegvalt, verliest zijn gezin elk inkomen en raakt extra kwetsbaar. Gevangenen worstelen met hun zelfbeeld omdat hun (goede) reputatie in de gemeenschap aangetast is. Vanwege de grote druk kiezen veel christelijke mannen ervoor hun land te ontvluchten.

Ontmoet Mohammed*

“Toen ik tot geloof kwam, dacht ik dat ik de enige christen in Jemen was. Lange tijd kende ik geen enkele medegelovige.”

Mohammed

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Jemen door:

  • christelijke lectuur
  • onderdak te bieden
  • het geven van noodhulp
  • trainingen aan gelovigen en hun gezinnen om in eigen onderhoud te voorzien
  • christelijke lectuur
  • onderdak te bieden
  • het geven van noodhulp
  • trainingen aan gelovigen en hun gezinnen om in eigen onderhoud te voorzien

* Schuilnaam