Te midden van alle strijd in Jemen hebben christenen het dubbel zwaar te verduren. Verreweg de meesten van hen hebben een moslimachtergrond. Hun bekering tot het christendom wordt gezien als een schande. Daarom lopen ze het risico mishandeld of zelfs vermoord te worden door de eigen familie of gemeenschap.

De situatie voor christenen

Jemen is een islamitisch land. Alle inwoners worden geacht moslim te zijn. Moslims die zich tot het christendom bekeren, moeten erg op hun hoede zijn, ook voor hun eigen omgeving. Van de overheid hoeven zij geen steun te verwachten. Die handhaaft de sharia, de streng-islamitische wetgeving. Bekering tot het christendom is verboden.

Daarnaast zijn er verschillende radicale moslimgroeperingen in Jemen actief. Zij zaaien haat en angst onder de bevolking en deinzen er niet voor terug om geweld te gebruiken. Dit raakt in het bijzonder de christenen. De humanitaire crisis in het land verergert hun situatie. Hulpgoederen worden verspreid via islamitische organisaties en lokale moskeeën. Zij weigeren vaak deze goederen uit te delen aan mensen die geen moslim zijn.

Voorbeelden van vervolging

De noodsituatie in Jemen maakt het erg moeilijk om informatie te verzamelen. De strijdende partijen zien dat doorgaans als spionage. Uit gegevens die het afgelopen jaar naar buiten gekomen zijn, blijkt onder meer dat ten minste twaalf christenen mishandeld zijn. Het werkelijke aantal zal (veel) hoger liggen.

Wat doet Open Doors?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land. Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten in Jemen.

Wilt u meebidden voor vervolgde christenen wereldwijd? Meld u aan voor onze wekelijkse mail met gebedspunten.