Alle inwoners van Jemen worden geacht moslim te zijn. Bekering tot het christendom is ten strengste verboden. De overheid handhaaft de sharia, de streng-islamitische wetgeving. De jarenlange oorlog en de crisis waarin het land verkeert, hebben de inwoners van Jemen uitgeput. Het coronavirus maakt hun leven nog zwaarder.

De situatie voor christenen

Te midden van deze voortdurende noodsituatie hebben christenen het dubbel zwaar te verduren. Verreweg de meeste van hen hebben een moslimachtergrond. Hun bekering tot het christendom wordt gezien als een schande. Daarom lopen ze het risico mishandeld of zelfs vermoord te worden door familieleden of de gemeenschap. De meeste christenen houden hun geloof daarom angstvallig geheim.

Daarnaast zijn er verschillende radicaalislamitische groeperingen in Jemen actief. Zij zaaien haat en angst onder de bevolking en deinzen er niet voor terug geweld te gebruiken. Dit raakt in het bijzonder de christenen. De humanitaire crisis in het land verergert de situatie van gelovigen. Hulpgoederen worden verspreid via islamitische organisaties en lokale moskeeën. Zij weigeren vaak deze goederen uit te delen aan mensen die geen toegewijd moslim zijn. In 2020 werd bij een aantal ziekenhuizen aan christenen toegang tot hulp ontzegd.

Ontmoet Nasser

“Als gelovigen hebben we de hoop en de zekerheid dat morgen beter zal zijn. Met Gods wil zullen we hier doorheen komen, ondanks de angst en vrees die ons omringen.”

Nasser

Voorbeelden van vervolging

  • Verschillende christenen werden in 2020 gevangengezet om hun geloof.
  • Tientallen christenen zijn mentaal en fysiek mishandeld door hun familie of omgeving.
  • Een aantal christenen moest noodgedwongen verhuizen, omdat ze gevaar liepen gedood te worden om hun geloof of om aan de oorlog gerelateerde redenen.
  • Tientallen mannen en vrouwen kregen te maken met seksuele intimidatie, zijn verkracht of werden gedwongen tot een huwelijk.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Jemen op een aantal manieren:

  • oproep tot gebed voor het land
  • verspreiding van Bijbelstudiemateriaal
  • training aan gelovigen en predikanten
  • oproep tot gebed voor het land
  • verspreiding van Bijbelstudiemateriaal
  • training aan gelovigen en predikanten

Bekijk het land op de 6e plaats: Eritrea.

Ga verder naar het land op de 8e plaats: Iran.