Het politieke landschap in Somalië is afgelopen jaar verslechterd. Stamleiders, de overheid en de oppositie zijn het niet eens over cruciale onderwerpen en jihadistische groeperingen maken misbruik van de onrust. Ze verstevigen hun machtspositie, waardoor het land nog verder instabiel wordt.

De situatie voor christenen

De Somalische samenleving is vooral een islamitische. Men verwacht er dat alle inwoners van het land moslim zijn. Imams verkondigen in moskeeën en scholen dat er geen ruimte is voor het christelijk geloof, voor christenen of kerken in Somalië. De gewelddadige groepering al-Shabaab spreekt regelmatig de wens uit alle christenen uit het land te verwijderen. Christenen met een moslimachtergrond worden gezien als belangrijk doelwit en lopen het risico ter plekke te worden vermoord als ontdekt wordt dat ze christen zijn.

Zware vervolging komt ook uit de hoek van families en de gemeenschap omdat het verlaten van de islam beschouwd wordt als verraad. Het is gemeengoed om bekeerlingen te bedreigen, lastigvallen of zelfs om het leven te brengen. De leiders van gemeenschappen houden wie er ook maar van verdacht wordt christen te zijn nauwlettend in de gaten. Het is niet mogelijk samenkomsten te organiseren, iets als ‘gemeente-zijn’ bestaat gewoon niet in Somalië. De jacht op christenen met een leiderschapspositie is geïntensiveerd door islamitische militanten.

Ontmoet Nala*

“Toen ik thuiskwam stonden mijn mannelijke familieleden me op te wachten. Ze sloegen me, pakten mijn telefoon af en sloten me op in een kamer. Ze zeiden: ‘We hebben gehoord dat je slecht bent’, maar gebruikten nooit het woord ‘christen’.”

Nala

Nala, een Somalische gelovige, ontvluchtte haar land.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors Somalische gelovigen in de Hoorn van Afrika onder andere met:

  • discipelschapstrainingen
  • voorbereiding op zware vervolging
  • discipelschapstrainingen
  • voorbereiding op zware vervolging

* Schuilnaam