Het lijkt erop dat de situatie voor christenen in Somalië steeds verder verslechtert. In het islamitische land laten stammen, families en radicale groeperingen geen ruimte over voor een andere religie dan de islam.

De situatie voor christenen

Strijders van al-Shabaab in Somalië zien christenen als het belangrijkste doelwit om uit te schakelen. De militanten spreken regelmatig uit dat ze Somalië willen ‘zuiveren’ van christenen. In de afgelopen jaren is een trend te zien waarin militanten specifiek christelijke leiders opsporen om ze te straffen voor hun activiteiten.

Ook families en gemeenschappen staan de religieuze vrijheid van christenen in de weg. Bekering tot het christendom staat gelijk aan verraad van je familie en je stam. Als familieleden erachter komen dat iemand christen is, vallen ze hem lastig, bedreigen hem en zetten hem onder druk om terug te keren naar de islam. Andere christenen ontmoeten is eenvoudigweg niet mogelijk.

Ontmoet Momina

“We waren dood, maar Jezus Christus kwam om ons te redden en Hij gaf ons een nieuw leven. Ik leg mijn leven in Zijn handen. Ik ben zo blij dat de Here God bij me is, waar ik ook ga. Ik ben dankbaar dat Hij naar mijn gebeden luistert.”

Momina

Voorbeelden van vervolging

  • In moskeeën en koranscholen verklaren imams regelmatig openlijk dat er in Somalië geen ruimte is voor het christelijk geloof, christenen en kerken.
  • Als een christelijke man gedood of ontvoerd wordt, lijdt zijn hele gezin hieronder. Niet alleen omdat hij verdwenen is, maar ook omdat in Somalië de man meestal de kostwinner is. Het gezin dat hij achterlaat, is daardoor erg kwetsbaar.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors Somalische christenen in heel de Hoorn van Afrika onder andere met:

  • bemoediging, onder meer via radiouitzendingen
  • christelijke materialen
  • projecten die de gemeenschap versterken
  • trainingen
  • bemoediging, onder meer via radiouitzendingen
  • christelijke materialen
  • projecten die de gemeenschap versterken
  • trainingen

Bekijk het land op de 2e plaats: Afghanistan.

Ga verder naar het land op de 4e plaats: Libië.