Christen in Somalië

Somalische christenen leven onder extreme dreiging. In de dertig jaar dat Open Doors de Ranglijst Christenvervolging samenstelt, heeft Somalië altijd in de hoogste regionen verkeerd.

Moslimbekeerlingen die Jezus Christus gaan volgen, riskeren direct te worden onthoofd. Als dat niet gebeurt, worden ze op zijn minst verstoten door hun familie en de lokale gemeenschap, zoals bij Hassan en zijn vader Omar gebeurde. Met name in gebieden waar al-Shabaab actief is, lijden christenen zwaar. Deze terreurbeweging hangt het wahabisme aan, een conservatieve stroming binnen de islam. Hun doel? Christenen uit Somalië verdrijven. Een heel strikte lezing van de sharia vormt hun uitgangspunt.

Waarom worden christenen in Somalië vervolgd?

De heersende opvatting in de maatschappij is: een Somaliër wordt geboren als moslim en sterft als moslim. Dat biedt geen enkele ruimte om christen te zijn in dit Afrikaanse land. Naar schatting leven er enkele honderden christenen. ‘Het is niet eens nodig om te bewijzen dat iemand christen is. Elke verdenking is al voldoende om iemand zwaar te vervolgen’, zegt een landenexpert over de situatie in Somalië. Bekering tot het christendom is een daad van verraad. Van de Somalische bevolking is 99 procent soennitisch moslim. De grondwet beperkt de vrijheid van godsdienst zoals die staat in artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin staat dat iedereen vrij zou moeten zijn om zijn een godsdienst of levensovertuiging te kiezen. In Somalië is bij wet vastgelegd dat de islam de staatsgodsdienst is en alle wetgeving is gebaseerd op de sharia.  

De grootste kathedraal van Afrika

Somalië staat te boek als een falende staat en is een van de armste landen ter wereld. Het leven is er voor het gros van de bevolking al zwaar, laat staan voor christenen. Het christendom wordt gezien als buitenlandse invloed die slecht is voor de Somalische cultuur en voor de islam. Toch was er nog maar een paar decennia geleden een zichtbare kerk in Somalië. In de hoofdstad Mogadishu stond de grootste rooms-katholieke kathedraal van oostelijk Afrika. In juli 1989 werd de eerste en tegelijk laatste bisschop doodgeschoten tijdens een dienst. Nu is Somalië een land zonder kerkgebouw. Pogingen om de kathedraal in Mogadishu en een andere katholieke kerk te heropenen, stuitten op publieke weerstand.  

Hoe is het leven voor christenen in Somalië?

Jonge vrouwen die zich bekeren tot het christendom zijn het kwetsbaarst. Een Somalische vrouw van wie wordt gedacht dat ze christen is, wacht publieke vernedering en huisarrest. Ze is door haar bekering een makkelijke prooi van mishandeling en verkrachting. De kans bestaat dat ze wordt uitgehuwelijkt aan een radicale sjeik om haar terug te brengen tot de islam. Dat lot trof Nala. Is de vrouw al getrouwd, dan is het gebruikelijk dat haar man van haar scheidt. Haar kinderen worden bij haar weggehaald om streng islamitisch te worden opgevoed. Christelijke vrouwen hebben ook zwaar te lijden als hun echtgenoot om zijn geloof gevangen wordt gezet of wordt gedood. Het komt voor dat deze vrouwen door mannelijke familieleden worden misbruikt. Ook gebeurt het dat ze in armoede terechtkomen doordat er geen man meer is die voor hen zorgt.   

“We hoorden het verhaal van een vrouw die tot geloof was gekomen. Toen haar familie ontdekte dat ze christen was geworden, werd ze in haar kamer opgesloten. Met een ketting zat ze vast aan haar bed. Ze heeft daar zes maanden gezeten, tot een andere gelovige haar kon bevrijden.”

Landenexpert Somalië

Wat doet Open Doors voor Somalische christenen?

Het is levensgevaarlijk om christen te zijn in Somalië. Open Doors helpt Somalische gelovigen in de Hoorn van Afrika om stand te houden te midden van zware vervolging. Dat doen we door middel van: 

  • discipelschapstrainingen 
  • voorbereiding op zware vervolging 
Kaart van Somalië

Mate van vervolging

Extreem
Geweld 63%
Persoonlijk leven 99%
Familieverband 100%
Gemeenschapsleven 99%
Publieke ruimte 99%
Kerkelijk leven 99%

Soorten vervolging

  • islamitische onderdrukking 
  • tribale vijandigheid  
  • georganiseerde misdaad 

Over Somalië

Regio
Afrika

Hoofdreligie
Islam 

Christelijke bevolking
Honderden

Regering
Federale Parlementaire Republiek

Leider
Minister-president Hamza Abdi Barre

Onheilspellende opmars in de Sahel

Het aantal christenen in Afrika groeit explosief. Waren het er in 2005 al 410 miljoen, de verwachting is dat hun aantal over twee jaar de 750 miljoen bereikt. Toch is het geen succesverhaal, want steeds vaker en bruter keren met name islamistische groepen zich tegen hen.

Bid voor Somalië

Je vervolgde broers en zussen in Somalië hebben jouw gebed keihard nodig. Door te bidden ben je met hen verbonden.  

  • Bid om bescherming van de kwetsbare christenen in Somalië. Bid dat gelovigen standvastig blijven als ze tegenstand ondervinden.  
  • Vraag God om Zijn koninkrijk te bouwen. Al kan er op dit moment geen fysieke kerk meer worden herbouwd, vraag God of hij christenen in Somalië geestelijk opbouwt als ze in alle eenzaamheid hun geloof belijden.    
  • Bid voor veldwerkers die hulp bieden aan Somalische christenen. Bid om veiligheid en onderscheidingsvermogen om te weten wie ze kunnen vertrouwen. Bid dat hun werk vrucht draagt.   

Nieuws uit Somalië

Jongeren luisteren 15 januari 2020

Christenen in Afrika steeds vaker vogelvrij

Christenen in Afrika krijgen steeds vaker te maken met zware tot extreme geloofsvervolging. Dat meldt Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt, op basis van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging die vandaag verschijnt. Burkina Faso is de meest opvallende en hoogste nieuwe binnenkomer op 28. In Nigeria werd het hoogste aantal christenen gedood. Eén op de vijf christenen in Afrika heeft te maken met zware, zeer zware of extreme […]

Lees meer

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Scroll naar boven