Door strengere beperkingen en overheidscontrole komen christenen in China steeds meer onder druk te staan. De Communistische Partij ziet het christelijk geloof als een bedreiging voor haar macht.

De situatie voor christenen

Als je in China leeft, wordt je voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden door de overheid, ook op internet en social media. Veel kerken staan onder controle van de overheid of worden gesloten. Kerkbezoek wordt geregistreerd; jongeren onder de 18 jaar mogen helemaal geen kerk bezoeken.

Door de toenemende controle en de beperkingen zijn veel huiskerken gestopt met het samenkomen in grotere groepen. Sommige gelovigen komen in kleinere groepen bijeen; anderen online. Dit laatste is echter moeilijker geworden, nu de Chinese autoriteiten scherper letten op online activiteiten. Er worden regelmatig christelijke leiders gearresteerd en veroordeeld, op beschuldiging van zaken als ‘handelen tegen de staatsveiligheid’ of ‘aanzetten tot onrust’.

Bekeerlingen met een moslim- of boeddhistische achtergrond worden het zwaarst vervolgd.
Als bekend wordt dat iemand zich tot het christelijk geloof bekeerd heeft, wordt hij vaak bedreigd en fysiek mishandeld, om hem te dwingen terug te keren naar zijn oude geloof.

Ontmoet Xiao Ai*

“Tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen dat vervolging ons op Christus en Zijn liefde wijst.”

Xiao Ai

Xiao Ai zat twee weken gevangen nadat de autoriteiten een huissamenkomst waren binnengevallen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in China door:

  • verspreiden van christelijke lectuur
  • discipelschapstrainingen
  • trainingen om christenen te leren omgaan met vervolging
  • verspreiden van christelijke lectuur
  • discipelschapstrainingen
  • trainingen om christenen te leren omgaan met vervolging

* Schuilnaam