De situatie voor christenen

Door heel China wordt hard opgetreden tegen christenen. President Xi Jinping heeft een communistische visie en ziet christenen als grootste groep tegenstanders. Huiskerken, maar ook staatskerken worden regelmatig binnengevallen.

Een strenge godsdienstwet die in februari 2018 van kracht werd, heeft de situatie in China erg verslechterd. Christenen merken dat religieuze zaken zijn ondergebracht bij de Communistische Partij en niet langer bij een aparte instantie binnen de overheid. Hun vrijheid wordt erg beperkt. Zo kunnen ze online geen Bijbel meer kopen. Ook mogen leerkrachten en medische staf zich niet met godsdienst bezighouden. Op ouderen wordt druk uitgeoefend door hen sociale voordelen te ontzeggen als ze de Here God trouw blijven. De jeugd wordt weggehouden van de kerk. Kerkdiensten staan onder toezicht van de staatstelevisie en er zijn spionnen actief. Veel kerken worden gesloten en soms worden kerkleden of kerkleiders gearresteerd.

Christenen met een islamitische of boeddhistische achtergrond hebben het extra zwaar. Familieleden doen er alles aan om hen terug te doen keren naar hun vroegere geloof. De bekeerlingen worden vaak bedreigd en mishandeld. Ook worden ze aangegeven bij de autoriteiten. Soms wordt een scheiding geforceerd en in een aantal gevallen worden kinderen bij christelijke ouders weggehaald. Wanneer blijkt dat alle pogingen om hen terug te doen keren op niets uitlopen, worden christenen verstoten uit de gemeenschap. Vaak houden deze christenen hun geloof geheim.

Voorbeelden van vervolging

  • In Chinese kerken worden Bijbelteksten vervangen door citaten van de president.
  • Verschillende kerken werden verwoest. De politie viel ook huizen binnen van de christenen die naar deze kerken gingen.
  • Jongeren onder de achttien jaar mogen geen kerkdienst bezoeken.
  • Schoolkinderen moesten van hun docenten op een formulier invullen dat ze geen godsdienst hebben. Toen sommige van hen invulden dat ze christen waren, kregen die een nieuw document waarop ze ‘geen godsdienst’ moesten invullen.

Wat doet Open Doors?

  • Open Doors roept de Chinese kerk op om vervolgde christenen te helpen, met name die met een islamitische of Tibetaanse achtergrond
  • De nadruk ligt op Bijbel- en discipelschapstraining voor bekeerlingen, het liefst door lokale leiders
  • Ook verspreidt Open Doors studiemateriaal voor vervolgde christenen
  • Open Doors roept de Chinese kerk op om vervolgde christenen te helpen, met name die met een islamitische of Tibetaanse achtergrond
  • De nadruk ligt op Bijbel- en discipelschapstraining voor bekeerlingen, het liefst door lokale leiders
  • Ook verspreidt Open Doors studiemateriaal voor vervolgde christenen