Christenen in de Democratische Republiek Congo worden in toenemende mate onderdrukt. Vooral het oostelijke deel van het land is een gevaarlijke plek voor christenen. Rebellengroeperingen hebben het openlijk gemunt op kerken en huizen van christenen. Ook de georganiseerde misdaad en corruptie maken het kerkelijk en gemeenschapsleven moeilijk.

De situatie voor christenen

Christenen die in de oostelijke regio wonen, lopen het gevaar te worden ontvoerd en mishandeld. De ADF, een radicaalislamitische groepering, doet er alles aan om de kerk te verzwakken. Soms dwingt de ADF christelijke vrouwen om te trouwen met hun soldaten. Ze dienen dan als een soort ‘trofee’.

Op nationaal niveau krijgen christelijke leiders die zich uitspreken tegen corruptie, te maken met intimidatie en overheidsbemoeienis. Uit angst voor radicale moslims, islamitische familieleden en de gemeenschap, vertellen christenen met een islamitische achtergrond niemand over hun bekering. Ze blijven deelnemen aan islamitische activiteiten en ceremonies. Veel christenen slaan op de vlucht voor het geweld. Via lokale partners verleent Open Doors noodhulp aan deze vluchtelingen.

Ontmoet Marie

“De oorlog heeft me hier gebracht. We kregen bonen, rijst, twee stukken zeep en zout. Daar hebben we veel aan.”

Marie is slachtoffer van vervolging door de ADF en ontvangt noodhulp.

Voorbeelden van vervolging

  • Vrouwen die zich hebben bekeerd tot het christendom, worden soms gedwongen te trouwen of te scheiden.
  • Vooral christenen die de islam of andere inheemse godsdiensten hebben verlaten, worden ernstig vervolgd.
  • Christelijke mannen hebben te maken met discriminatie op de werkvloer.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in de Democratische Republiek Congo onder andere met:

  • het bieden van traumazorg
  • het opzetten van economische projecten
  • het trainen van christenen hoe om te gaan met vervolging
  • het bieden van traumazorg
  • het opzetten van economische projecten
  • het trainen van christenen hoe om te gaan met vervolging