Over het algemeen is de situatie rondom christenvervolging in Bhutan niet veel veranderd. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft verklaard dat religieuze organisaties zich niet hoeven te registreren om hun geloof te praktiseren. Toch heeft geen enkele kerk in Bhutan officiële staatserkenning. Christenen die samenkomen zijn in principe illegaal bezig.

De situatie voor christenen

Vooral christenen met een boeddhistische achtergrond hebben het zwaar. Alle inwoners van Bhutan worden namelijk geacht het boeddhisme aan te hangen. Wie zich bekeerd tot het christendom, kan wreed worden behandeld door familieleden en de lokale gemeenschap. Vaak worden zij onder druk gezet om afstand te doen van het christelijk geloof.

Vrouwen die het hindoeïsme of boeddhisme de rug toekeren en christen worden, hebben de grootste kans op vervolging. Zij kunnen worden gedwongen om te scheiden, krijgen vaak te maken met huiselijk geweld of worden gedwongen om te trouwen. Mannelijke christenen lopen het risico te worden verstoten of onterfd.

Ontmoet Meena*

“Ik heb hoop gevonden in Jezus. Zo lang ik hier op aarde ben, zet ik me in voor Zijn koninkrijk.”

Meena is een jonge christen die onder druk wordt gezet door haar lokale gemeenschap vanwege haar geloof in Jezus.

Voorbeelden van vervolging

  • Geen enkele kerk is officieel erkend door de staat, waardoor de samenkomsten die christenen organiseren, als illegaal worden beschouwd.
  • Op het platteland werken boeddhistische monniken christenen tegen. De autoriteiten doen niets om christenen te beschermen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Bhutan onder andere met:

  • christenen wereldwijd op te roepen om te bidden voor Bhutan
  • noodhulp
  • christenen wereldwijd op te roepen om te bidden voor Bhutan
  • noodhulp

* Schuilnaam