Het boeddhisme is verankerd in het dagelijkse leven in Bhutan. Iedereen die zich tot het christendom bekeert, wordt met achterdocht bekeken. Familieleden, religieuze leiders en de lokale gemeenschap doen er alles aan om bekeerlingen terug te laten keren. Kerken in het land mogen officieel niet bestaan

De situatie voor christenen

Geen enkele kerk in Bhutan heeft bestaansrecht, pogingen om kerken te registreren of te bouwen mislukken keer op keer. Daardoor komen christenen vooral in het geheim bij elkaar. Door tegenwerking van lokale autoriteiten ondervinden veel christenen problemen met het aanvragen van leningen, het registreren van onroerend goed, het vinden van een nieuwe baan en het verlengen van identiteitskaarten. Dit treft vele families.

Op het platteland worden christenen tegengewerkt door boeddhistische monniken, de autoriteiten doen niets om christenen te beschermen. Wie zich bekeert tot het christendom, brengt schaamte over de familie. Dit drijft familieleden tot het uiterste om ze terug te laten keren tot het boeddhisme. Als bekeerlingen niet bezwijken onder de druk, worden ze tegengewerkt en buitengesloten.

Voorbeelden van vervolging

 • Boeddhisten die christen worden, kunnen door hun familie worden verstoten of onterfd. Vrouwen worden soms gedwongen te scheiden van hun echtgenoot.
 • Kerken worden voortdurend gecontroleerd en belemmerd, lokale autoriteiten doen er alles aan om christelijke bijeenkomsten te voorkomen.
 • Christelijke scholieren en studenten moeten verplicht deelnemen aan boeddhistische ochtend- en avondrituelen.
 • Miriam* komt uit een boeddhistische familie. Toen ze christen werd, wilde haar familie en de gemeenschap niets meer met haar te maken hebben. Nu wordt ze door de Here God gebruikt om andere bekeerlingen te bemoedigen en te steunen.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Azië door:

 • hulp en ondersteuning bij gevangenschap, uitsluiting, werkloosheid en levensonderhoud
 • gebedsondersteuning voor de christenen die er wonen
 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke materialen
 • hulp en ondersteuning bij gevangenschap, uitsluiting, werkloosheid en levensonderhoud
 • gebedsondersteuning voor de christenen die er wonen
 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke materialen

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 42e plaats: Kameroen.

Ga verder naar het land op de 44e plaats: Oman.