Christen in Tunesië

In Tunesië wonen weinig christenen. De christenen die er wonen, hebben vaak een islamitische achtergrond. Bekering wordt gezien als verraad en kan worden bestraft door familieleden en de gemeenschap. Daarom kiezen velen ervoor om hun geloof te verbergen.  

President Kais Saied onderdrukt de bevolking. Wie zich openlijk uitspreekt tegen de overheid, kan worden gearresteerd. Christenen worden in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten. De positie van de kerk in het land verslechtert en het aantal aanvallen op kerken en arrestaties van christenen neemt toe.

Waarom worden christenen in Tunesië vervolgd?   

In 2021 greep president Saied de macht. Hij duldt geen tegenstand en treedt hard op tegen iedere criticus. Verschillende oppositieleiders en journalisten werden gearresteerd. Onder zijn bewind wordt ook streng toezicht gehouden op Tunesische christenen; regelmatig worden zij ondervraagd over hun activiteiten. Christenen worden gearresteerd en in de media wordt regelmatig onjuiste informatie over hen verspreid. Dit draagt bij aan een vijandige houding ten opzichte van het christendom – dat wordt gezien als een buitenlandse religie.

Volgens de grondwet behoort Tunesië tot de islamitische gemeenschap. De islam domineert dan ook het nationale leven, zo’n 99 procent van de bevolking is moslim. Bekering uit de islam is sociaal onaanvaardbaar en niet-moslims worden beschouwd en behandeld als buitenstaanders.

In het zuiden van het land zijn gewelddadige islamitische groeperingen actief. Zij zien christenen als doelwit en kunnen ongestraft hun gang gaan. De president komt niet op voor de (religieuze) rechten van de christelijke minderheid.  

Hoe is het leven voor christenen in Tunesië?  

Bekeerlingen van de islam tot het christendom worden onderdrukt door familieleden en de gemeenschap – vooral op het platteland. Soms worden ze afgeranseld, bedreigd of krijgen ze huisarrest, dit vindt vaak plaats achter gesloten deuren. In sommige gevallen worden christenen zelfs verstoten. Vrouwen kunnen worden verkracht, gedwongen te scheiden of de voogdij over hun kinderen verliezen. Mannen lopen het risico op intimidatie, fysieke mishandeling, ontslag, onterving of verbanning. Om aan de druk te ontsnappen, vertrekken sommige bekeerlingen naar stedelijke gebieden. Hier kunnen ze hun geloof meer in de anonimiteit beleven.

Voor christenen die eerst moslim waren kan het gevaarlijk zijn elkaar te ontmoeten. Vaak treffen ze elkaar in huiskerken. Ook dat is niet altijd veilig: verschillende huiskerken van Tunesische christenen werden geplunderd en aangevallen door de moslimgemeenschap. Er zijn kerken in het land, maar slechts een aantal wordt officieel erkend zoals de Rooms-Katholieke Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Nieuwe kerken kunnen zich niet registreren.  

Ontmoet Farid* 

“Veel christenen in mijn land leiden een geïsoleerd bestaan. Wij proberen hen te bezoeken en te onderwijzen in Gods Woord. Zodat ze in staat zijn om te gaan met de vervolging en standvastig blijven in hun geloof.” 

Farid is een veldwerker van Open Doors
(in het echt heet hij anders)

Wat doet Open Doors in Noord-Afrika?    

Open Doors ondersteunt vervolgde christenen in Noord-Afrika in samenwerking met lokale partners en kerken. Een voorbeeld van de activiteiten: 

 • het geven van leiderschapstrainingen.  
 • discipelschap door christenen persoonlijk te bezoeken, trainingen over vervolging te geven en initiatieven van de lokake kerken te stimuleren.   
 • de verspreiding van Bijbels en christelijke materialen. 
 • traumazorg en noodhulp (medicijnen, kleding, voedsel) aan slachtoffers van gewelddadige vervolging. 
 • conferenties over relatie- en huwelijksvorming.  
 • het verstrekken van microkredieten en cursussen, zodat christenen een bedrijfje kunnen starten en in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 
Kaart van Tunesië

Mate van vervolging

Zeer hoog
Geweld 41%
Persoonlijk leven 74%
Familieverband 79%
Gemeenschapsleven 61%
Publieke ruimte 74%
Kerkelijk leven 83%

Soorten vervolging

 • islamitische onderdrukking  
 • overheidswantrouwen

Over Tunesië

Regio
Midden-Oosten/Noord-Afrika 

Hoofdreligie
Islam 

Christelijke bevolking
22.200 (0,2%)

Leider
President Kais Saied

GebedsApp

Dagelijks worden herinnerd om te bidden voor vervolgde christenen?

Download de GebedsApp en ontvang elke een melding met een actueel gebedspunt uit de vervolgde kerk.  

Bid voor Tunesië

Op bekering tot het christendom staat een hoge prijs in Tunesië. Voor Tunesische christenen is het daarom een grote bemoediging dat ze niet alleen zijn en dat zelfs christenen in Nederland voor hen bidden. Bid je mee?

 • Bid om bescherming voor christenen met een islamtisiche achtergrond. Vraag God of hij de harten van hun familieleden verzacht. 
 • Dank dat de Here God Zichzelf blijft bekend maken aan moslims in Tunesië en dat Hij de wereld in Zijn hand heeft. 
 • Bid om een zegen over alle traumazorg en relatievormingsprojecten in Noord-Afrika.

Nieuws uit Tunesië

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven