Tunesië is gestegen op de ranglijst, dit komt vooral door het toenemende geweld tegen christenen. Moslims die zich bekeren tot het christendom hebben het meest te vrezen. Zij worden vervolgd door zowel de islamitische gemeenschap als de familie.

De situatie voor christenen

Het is verboden de islam de rug toe te keren. Uit angst voor geweld verzwijgen bekeerlingen hun geloof. Tunesische veiligheidsdiensten zijn alert, dat maakt het moeilijk om samen te komen.

Christelijke vrouwen en meisjes zijn extra kwetsbaar. Zij zijn vaak het slachtoffer van seksuele intimidatie, huiselijk geweld, uitzetting uit het gezin en gedwongen huwelijken. Moslimvrouwen die christen worden, lopen het risico te worden opgesloten, verkracht en verbannen. Ook kunnen zij de voogdij over hun kinderen verliezen. Mannen die zich bekeren krijgen vaak te maken met intimidatie, onterving, ontslag, mishandeling en doodsbedreigingen; ook zij kunnen worden verbannen uit familie en gemeenschap.

Voorbeelden van vervolging

 • Het afgelopen jaar werden er meer christelijke gebouwen en winkels aangevallen dan het jaar ervoor.
 • Abdallah was moslim, maar hij en zijn gezin bekeerden zich tot het christendom. “Mijn familie wilde er niets van weten. In de moskee waarschuwde de imam voor ons. Op de school van mijn kinderen gebeurde hetzelfde. Soms ben ik bang, ook al zegt de Here God dat ik dat niet hoef te zijn.”
 • Islèm (22) is islamitisch opgevoed en woont in Noord-Afrika. Ze draagt een groot geheim met zich mee: ze is christen. “Mijn familie denkt dat ik moslim ben, alleen mijn moeder weet van mijn geloof in Jezus. Ze vertelt het mijn vader niet, omdat ze bang is voor zijn reactie.”

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in de regio met:

 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke lectuur en -materialen
 • sociaaleconomische ondersteuning
 • oproep tot gebed
 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke lectuur en -materialen
 • sociaaleconomische ondersteuning
 • oproep tot gebed

Bekijk het land op de 25e plaats: Turkije.

Ga verder naar het land op de 27e plaats: Marokko.