Het geweld tegen christenen in Ethiopië nam het afgelopen jaar toe, daarom steeg het land op de Ranglijst Christenvervolging. Vooral christenen die niet gaan naar de Ethiopische-Orthodoxe Kerk, hebben het moeilijk. Zij worden zowel door de regering als de orthodoxe kerk vervolgd.

De situatie voor christenen

Veel Ethiopische christenen ervaren problemen vanwege hun geloof. De mate van vervolging hangt af van de plek waar ze wonen. Wie de orthodoxe kerk verlaat, ervaart in stedelijke en protestantse gebieden vaak minder weerstand dan op het platteland. Hier kunnen christenen door familie en gemeenschap worden verbannen uit de dorpen.

Ook christenen met een islamitische achtergrond worden onderdrukt door familieleden en dorpsgenoten. Zij kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Ook neemt de invloed van radicale islam toe. Kerken, huizen van christenen en christenen worden regelmatig aangevallen door radicale moslims en christenen in islamitische plattelandsgebieden krijgen vaak geen toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen.

Voorbeelden van vervolging

 • In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en omringende gebieden zijn in korte tijd 280 mensen vermoord. Veel dodelijke slachtoffers zijn christen. Door de onrust sloegen meer dan negenduizend christenen op de vlucht.
 • Fatuma* (19) en Amina* (16) werden door hun vader uit huis gezet. Zij kwamen tot geloof door het getuigenis van hun moeder en verblijven nu bij hun oma – die ook christen is.
 • Khalid kwam tot geloof in de Here Jezus. “Mijn islamitische familieleden bidden vijf keer per dag. Toen ik christen was, deed ik niet meer met hen mee. Ze zeiden dat ik hun geloof had verraden en dwongen me te vertrekken. Ze weigerden me eten en onderdak te geven en dreigden me zelfs te vermoorden.” Khalid ontving hulp van Open Doors en kan nu goed rondkomen.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Afrika door:

 • het geven van trainingen, zodat christenen groeien in geloof
 • lokale kerken te ondersteunen
 • hulp bij dagelijks levensonderhoud
 • opleiding en toerusting voor kerkleiders
 • het geven van trainingen, zodat christenen groeien in geloof
 • lokale kerken te ondersteunen
 • hulp bij dagelijks levensonderhoud
 • opleiding en toerusting voor kerkleiders

*schuilnaam

Bekijk het land op de 35e plaats: Centraal-Afrikaanse Republiek (C.A.R.).

Ga verder naar het land op de 37e plaats: Mexico.