Wederom daalde Ethiopië op de Ranglijst Christenvervolging, maar de druk op christenen blijft onverminderd hoog. Er woedde twee jaar lang een burgeroorlog in Ethiopië. In november 2022 zijn de strijdende partijen het eens geworden over een staakt-het-vuren. Ethiopische christenen bidden dat dit het einde van de crisis in het land betekent.

De situatie voor christenen

Ook al is het christendom de hoofdreligie in Ethiopië, toch worden veel christenen vervolgd. Wie de traditionele Ethiopische Orthodoxe Kerk verlaat, kan te maken krijgen met onderdrukking door de Orthodoxe Kerk. Christenen met een moslimachtergrond lopen kans te worden gediscrimineerd en vervolgd door familieleden en dorpsgenoten. Zij kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Vrouwen kunnen te maken krijgen met verkrachting, gedwongen huwelijk of scheiding.

Ontmoet Ruth*

“Als je een evangelische christen bent, is dat bekend. Mensen weigeren met je te praten of zelfs met je om te gaan. Op dit moment praat mijn familie helemaal niet meer met mij.”

Ruth (22) bekeerde zich als tiener tot het christendom; haar familie liet haar vallen toen ze haar Bijbel vonden.

Voorbeelden van vervolging

  • Sommige Ethiopische stammen verwachten van lokale christenen dat ze stelling nemen in het stammenconflict. Gelovigen die dit weigeren, kunnen te maken krijgen met geweld vanuit de gemeenschap.
  • In sommige delen van Ethiopië is het christendom niet de hoofdreligie. Christenen lopen daar het risico gevangengenomen te worden vanwege hun geloofsovertuiging.
  • Het afgelopen jaar werden meer dan twintig kerken aangevallen, beschadigd en geplunderd.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Ethiopië op een aantal manieren, onder andere met:

  • het opzetten van sociaaleconomische projecten
  • het geven van leiderschapstrainingen
  • het trainen van christenen hoe om te gaan met vervolging
  • het opzetten van sociaaleconomische projecten
  • het geven van leiderschapstrainingen
  • het trainen van christenen hoe om te gaan met vervolging

* Schuilnaam