Christen in Oman

Oman wordt geregeerd door een monarch, de sultan, die op autoritaire wijze regeert. Er worden straffen opgelegd voor afwijkende meningen. Sociale media en telefoons kunnen in de gaten worden gehouden om kritiek van de overheid te onderdrukken. De druk op christenen in Oman is extreem hoog. Lokale autoriteiten houden christenen nauwlettend in de gaten.  

Waarom worden christenen in Oman vervolgd?

In Oman wordt de islam beschouwt als de religie van de staat. De sharia-wetgeving speelt een belangrijke rol in het juridische systeem van het land, vooral op het gebied van familiewetgeving. Christenen worden met argusogen bekeken en gecontroleerd. 

Hoe is het leven voor christenen in Oman?

In Oman is bekering geen misdaad, zolang je er maar niet mee in de openbaarheid treedt. Maar vanwege de stammencultuur blijft een bekering toch niet ongestraft. Zo worden Omani’s die zich tot het christendom bekeren onder druk gezet door hun familie en de samenleving om hun geloof af te zweren. Ze kunnen uit het ouderlijk huis worden gezet en hun baan verliezen. Wie getrouwd is, kan om zijn geloof worden onterfd of de voogdij over de kinderen verliezen. Op het platteland is de vervolging vaak heviger dan in stedelijke gebieden, want daar kunnen bekeerlingen een anoniemer leven leiden. 

In Oman zijn veel arbeidsmigranten, onder wie ook christenen. Zij mogen samenkomen, maar hebben wel te maken met beperkingen en strenge controles. Zo wordt er gecontroleerd op politieke uitspraken en op de aanwezigheid van Omaanse staatsburgers. Christelijke arbeidsmigranten met islamitische achtergrond kunnen intens worden vervolgd. 

Voor alle kerken in Oman geldt, dat zij erg voorzichtig moeten zijn. Ze organiseren geen openbare evenementen en verspreiden geen christelijk materiaal dat als bekeringsactiviteit kan worden gezien. Als een kerk bekeerlingen binnenlaat, is de kans groot dat de overheid ingrijpt. Alles wordt streng wordt gecontroleerd. 

Ontmoet Yacoub

“Ik had al wekenlang dezelfde droom. In die droom vroegen mannen me keer op keer om met hen mee te gaan. Op een nacht besloot ik dat te doen… Toen ontmoette ik de Here God.” 

Yacoub

Yacoub is een gelovige op het Arabisch schiereiland. Hij kwam tot geloof door een bijzondere droom

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk op het Arabisch schiereiland onder andere door: 

  • het verspreiden van christelijke lectuur. 
  • het trainen van gelovigen en voorgangers. 
  • de wereldwijde kerk op te roepen te bidden voor het Arabisch schiereiland. 
Kaart van Oman

Mate van vervolging

Zeer hoog
Geweld 19%
Persoonlijk leven 86%
Familieverband 84%
Gemeenschapsleven 63%
Publieke ruimte 80%
Kerkelijk leven 84%

Soorten vervolging

  • islamitische onderdrukking 
  • tribale vijandigheid
  • overheidswantrouwen 

Over Oman

Regio
Midden-Oosten

Hoofdreligie
Islam

Christelijke bevolking
196.000 (3,6%)

Leider
Sultan Haitham bin Tariq Al Said 

Meer lezen?

Nadia* woont op het Arabisch schiereiland. Net als veel anderen verdiept ze zich in haar zoektocht naar de waarheid in occultisme.  “Ik voelde me slechter dan ooit en dacht dat er geen hoop meer was. Ik was verloren.” Maar dan leert ze de Here Jezus kennen. 

Bid voor christenen in Oman

  • Bid voor de inheemse Omani’s die de Here Jezus volgen vanuit de islam. Vraag God om hen te beschermen tegen de druk die op hen uitgeoefend wordt door familie en gemeenschap. 
  • Dank God voor de relatieve openheid die buitenlandse christenen hebben om Hem te aanbidden. Bid dat deze vrijheid uitgebreid mag worden, zodat ook de autochtone Omani’s in vrijheid kunnen geloven. 
  • Bid voor arbeidsmigranten die druk, of zelfs misbruik, kunnen ervaren omdat ze zich tot het christendom hebben bekeerd. Vraag God om hen te helpen een geloofsgemeenschap te vinden waar ze bemoedigd kunnen worden. 

Nieuws uit Oman

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven