De islam is de officiële staatsgodsdienst in Oman. Inwoners worden geacht moslim te zijn en zich strikt te houden aan de islamitische wetten. Wie zich bekeert van de islam, tast de eer van de stam en de familie aan. Bekeerlingen worden gediscrimineerd en staan onder grote druk van familie en de gemeenschap – vooral in plattelandsgebieden.

De situatie voor christenen

Tot het christendom bekeerde Omani’s riskeren uitzetting, ontslag, onterving en ze kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Veel christenen leiden daarom een dubbelleven; van buiten zijn ze moslim, maar van binnen geloven ze in de Here Jezus.

Op elke activiteit die verband houdt met het christelijk geloof, kijkt de overheid nauwlettend toe. Om een kerk te bouwen, is goedkeuring nodig van de overheid. Evangelisatie is bij wet verboden en voor het drukken van christelijke boeken is toestemming nodig. Buitenlandse kerken worden getolereerd in Oman, maar ook die staan onder streng toezicht. Hun bijeenkomsten worden gecontroleerd, geregistreerd en bovendien houdt de overheid in de gaten of er Omani’s bij aanwezig zijn. Ook buitenlandse christenen in het land ervaren vervolging, maar in mindere mate. 

Voorbeeld van vervolging

  • Vrouwen die christen zijn geworden, kunnen huisarrest krijgen of gedwongen worden te trouwen met een moslim.
  • Wie zich bekeert tot het christendom, mag niet trouwen met een christen. Bekering van de islam wordt officieel niet erkend.
  • Lokale Omani’s mogen geen christelijke gemeenschappen bezoeken. Doen ze dit wel, dan worden ze hiervoor gestraft.

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor geloofsgenoten op het Arabisch Schiereiland. Bidt u mee?

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over eventuele activiteiten in dit land.

Bekijk het land op de 43e plaats: Bhutan.

Ga verder naar het land op de 45e plaats: Mozambique.