Oman steeg acht plaatsen op de Ranglijst Christenvervolging. Christenen met een moslimachtergrond werden door de overheid strenger in de gaten gehouden. Dit resulteerde in meer vervolging. Ook het aantal geweldsincidenten in Oman steeg en verschillende christenen werden gedwongen het land te verlaten.

De situatie voor christenen

Tot het christendom bekeerde Omani’s riskeren uitzetting, ontslag, onterving en ze kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. Veel christenen leiden daarom een dubbelleven; naar de buitenwacht doen ze zich voor als moslim, maar in hun hart geloven ze in de Here Jezus.

Op elke activiteit die verband houdt met het christelijk geloof, kijkt de overheid nauwlettend toe. Om een kerk te bouwen, is goedkeuring nodig van de overheid. Evangelisatie is bij wet verboden en voor het drukken van christelijke boeken is toestemming nodig. Buitenlandse kerken worden getolereerd in Oman, maar ook die staan onder streng toezicht. Hun bijeenkomsten worden gecontroleerd, geregistreerd en bovendien houdt de overheid in de gaten of er Omani’s bij aanwezig zijn. Ook buitenlandse christenen in het land ervaren vervolging, zij het in mindere mate. 

Voorbeeld van vervolging

  • Vrouwen die christen zijn geworden, kunnen huisarrest krijgen of gedwongen worden te trouwen met een moslim.
  • Wie zich bekeert tot het christendom, mag niet trouwen met een christen. Bekering van de islam wordt officieel niet erkend.
  • Lokale Omani’s mogen geen christelijke gemeenschappen bezoeken. Doen ze dit wel, dan worden ze hiervoor gestraft.

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op te bidden voor geloofsgenoten op het Arabisch schiereiland.

Bekijk het land op de 35ste plaats: Tunesië.

Ga verder naar het land op de 37ste plaats: Cuba.