Oman daalde elf plekken op de Ranglijst Christenvervolging. Dit komt vooral door een toename aan vervolging in andere landen. De druk op christenen in Oman is nog steeds extreem hoog, vooral als ze een islamitische achtergrond hebben. Lokale autoriteiten houden christenen nauwlettend in de gaten.

De situatie voor christenen

Omani’s die zich tot het christendom bekeren, worden onder druk gezet door hun familie en de samenleving om hun geloof af te zweren. Ze kunnen uit het ouderlijk huis worden gezet en hun baan verliezen. Wie getrouwd is, kan om zijn geloof worden onterfd of de voogdij over de kinderen verliezen. Op het platteland is de vervolging vaak heviger dan in stedelijke gebieden, hier kunnen bekeerlingen een anoniemer leven lijden.

In Oman zijn veel arbeidsmigranten, onder wie ook christenen. Zij mogen samenkomen, maar hebben wel te maken met beperkingen en strenge controles. Christelijke arbeidsmigranten met islamitische achtergrond kunnen intens worden vervolgd.

Ontmoet Yacoub*

“Ik had al wekenlang dezelfde droom. In die droom vroegen mannen me keer op keer om met hen mee te gaan. Op een nacht besloot ik dat te doen… Toen ontmoette ik de Here God.”

Yacoub

Yacoub is gelovige op het Arabisch schiereiland. Hij kwam tot geloof door een bijzondere droom.

Voorbeelden van vervolging

  • Wie zich van de islam bekeert tot het christendom, kan elke vorm van financiële steun worden ontzegd door familieleden.
  • Christelijke vrouwen die eerst moslim waren, nemen grote risico’s. Als hun geloof wordt ontdekt, keert de familie zich tegen hen. Soms worden vrouwen thuis opgesloten, hun telefoons in beslaggenomen en is contact met de buitenwereld onmogelijk.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk op het Arabisch schiereiland onder andere met:

  • het verspreiden van christelijke lectuur
  • het trainen van gelovigen en voorgangers
  • het oproepen van de wereldwijde kerk om te bidden voor het Arabisch schiereiland
  • het verspreiden van christelijke lectuur
  • het trainen van gelovigen en voorgangers
  • het oproepen van de wereldwijde kerk om te bidden voor het Arabisch schiereiland

* Schuilnaam