Mali is een van de armste landen van Afrika. Het land maakte in het recente verleden twee staatsgrepen mee. Jihadisten maakten gebruik van het politieke machtsvacuüm door hun macht uit te breiden. De extremisten brandden kerken af en verdreven de christelijke bevolking.

Veel christenen verloren alles wat ze hadden. Hun huizen, bedrijven en eigendommen zijn nog steeds doelwit van extremisten, waardoor velen in armoede leven. Overal waar de jihadisten actief zijn, lopen christenen het risico gewelddadig vervolgd te worden.

De invloed van regering lijkt beperkt tot de grote steden. Daarbuiten is de macht, direct of indirect, in handen van jihadisten. Zij zetten mensen, waaronder veel jongeren, onder druk om zich bij hen aan te sluiten en met hen mee te vechten. Hierbij worden mensen onder dwang bekeerd tot de islam.

De situatie voor christenen

Het ontvoeren van christelijke meisjes, waarbij ze gedwongen worden te trouwen met een moslim, zien veel extremistische groeperingen als een effectieve manier om de islam te verspreiden. Meer dan de helft van de meisjes in Mali wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt.

Christelijke mannen en jongens staan hebben te maken met doodsbedreigingen en gewelddadige, fysieke aanvallen om hun geloof. Vooral gelovigen met een moslimachtergrond hebben daaronder te lijden.

Moslims die zich bekeren tot het christelijk geloof, krijgen te maken met druk van hun familieleden om hun nieuwe geloof op te geven. Dit kan inhouden dat ze uitgehuwelijkt worden aan een moslim of moeten scheiden van hun partner. Ze kunnen de zeggenschap over hun kinderen verliezen, niet meer onderhouden worden door hun familie en in een sociaal isolement komen. Vrouwen kunnen worden lastiggevallen en bedreigd, gestraft met seksueel misbruik of slaag, en soms zelfs gedood worden om de familie-eer te beschermen. Er bestaan nationale wetten om vrouwen in deze situaties te beschermen, maar deze worden vaak terzijde geschoven.

Pijnlijk is ook de situatie van christelijke vrouwen van wie de man of vader wordt vermoord, of wanneer zij hun inkomen verliezen door vervolging. Voor sommige vrouwen lijkt prostitutie in zulke situaties de enige manier om te kunnen overleven.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Mali onder andere met:

  • discipelschapstrainingen
  • economische projecten
  • trainingen om te leren omgaan met vervolging
  • discipelschapstrainingen
  • economische projecten
  • trainingen om te leren omgaan met vervolging