De situatie in Mali wordt meer en meer complex. Het is lastig om een duidelijk onderscheid te maken tussen religieus en etnisch geweld. Vervolging en geweld zijn beide reële bedreigingen voor christenen. Al nam het geweld ten opzichte van 2020 iets af, de druk vanuit de gemeenschap en voor de kerken nam in 2021 toe.

De situatie voor christenen

Voor vrouwen en meisjes in Mali gelden al jarenlang twee soorten dreiging: aanvallen van islamitische extremisten en uithuwelijking. In Mali vindt bijna het grootste aantal kindhuwelijken plaats, 54 procent (!) van de meisjes wordt voor haar achttiende uitgehuwelijkt.

Als een getrouwde vrouw christen wordt, verstoot haar familie haar. Om grotere schande te voorkomen, kan haar man gemakkelijk van haar scheiden en de volledige voogdij over eventuele kinderen krijgen.

Vervolging van mannen is in Mali vooral fysiek. Zij worden bijvoorbeeld met de dood bedreigd of aangevallen. Mali is een van de armste landen in Afrika en christelijke mannen en jongens zijn een gemakkelijk doelwit om te rekruteren voor gewelddadige, extremistische groeperingen. Daar komt bij dat een christen gedwongen wordt terug te keren naar de islam.

Het kan ook voorkomen dat ze ontvoerd of gedood worden door zo’n groepering. Dit heeft grote gevolgen voor de achterblijvende familieleden. Maar ook als ze niet ontvoerd of gedood worden, lopen christelijke jongens en mannen het risico verstoten te worden of al hun burgerrechten te verliezen.

Ontmoet Naomi*

“Mijn familie stuurde meer dan eens jihaddisten naar ons huis om mijn man en mij te intimideren. Dat werkte nooit. Maar op een dag, toen mijn man voor zijn werk op reis was, werd hij doodgeschoten. Hij werd vermoord om zijn geloof en omdat hij getrouwd was met een ex-moslim. Zijn collega’s brachten het verschrikkelijke nieuws. Ik weet tot op de dag van vandaag niet wat er met zijn lichaam is gebeurd.”

Naomi

Voorbeelden van vervolging

Vanwege de veiligheid zijn er geen concrete voorbeelden van vervolging in Mali te noemen.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in de regio door onder andere:

  • trainingen, bijvoorbeeld om te leren lezen of om met vervolging om te kunnen gaan
  • het verspreiden van Bijbels
  • sociaaleconomische projecten
  • trainingen, bijvoorbeeld om te leren lezen of om met vervolging om te kunnen gaan
  • het verspreiden van Bijbels
  • sociaaleconomische projecten

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 23ste plaats: Mauritanië.

Ga verder naar het land op de 25ste plaats: Turkmenistan.