De situatie voor christenen in Kazachstan is het afgelopen jaar verslechterd. De overheid perkt steeds meer vrijheden in. Zo is er een nieuwe godsdienstwet in werking getreden die de meeste christelijke samenkomsten verbiedt.

De situatie voor christenen

Vooral de druk op het gemeenschaps- en kerkelijk leven nam toe. De controle op kerken neemt toe en de overheid legt steeds meer beperkingen op aan kerkelijke activiteiten. Op het platteland eisen lokale autoriteiten dikwijls steekpenningen van christenen die proberen bedrijven te runnen. Sommige ondernemers houden hun geloof daarom geheim.

Russisch-orthodoxe christenen worden over het algemeen met rust gelaten door de staat, zolang ze hun geloof maar niet uitdragen. Moslims die zich bekeren tot het christendom kunnen rekenen op tegenwerking door de staat. Christenen met islamitische achtergrond worden onder druk gezet door hun moslimfamilie, vrienden en dorpelingen.

Ontmoet John*

“Het kan zijn dat mijn kerk binnenkort de deuren moet sluiten en dat christenen die hier samenkomen worden opgepakt”

kerkleider John, wiens kerk werd aangevallen en beschuldigd.

Voorbeelden van vervolging

 • De overheid legde nieuwe beperkingen op voor de kerk in Kazachstan. Alleen de officiële staatskerk is nog toegestaan. Niet-geregistreerde kerken kunnen niet of nauwelijks samenkomen.
 • Autoriteiten in Kazachstan verstoren kerkdiensten, pakken gelovigen op en nemen christelijk materiaal in beslag.
 • Een christenvrouw die eerst moslim was, werd door haar man geslagen en in haar buik geschopt terwijl ze zwanger was. Uiteindelijk verliet hij haar.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Centraal-Azië op een aantal manieren zoals:

 • het verspreiden van christelijke materialen
 • het faciliteren van beroepsopleidingen
 • sociaaleconomische projecten
 • kinder-, jeugd- en vrouwenbedieningen
 • het verspreiden van christelijke materialen
 • het faciliteren van beroepsopleidingen
 • sociaaleconomische projecten
 • kinder-, jeugd- en vrouwenbedieningen

* Schuilnaam