In Tadzjikistan oefent de overheid zware druk uit op christenen. De wet op religie verbiedt het uitdragen van andere godsdiensten dan de islam. Wetten worden strikt gehandhaafd en christelijke bijeenkomsten worden regelmatig ruw verstoord. Vooral christenen met een islamitische achtergrond hebben het zwaar.

De situatie voor christenen

Christenen worden gezien als ondermijners van het huidige politieke systeem, daarom worden zij streng in de gaten gehouden. Religieuze activiteiten en christelijke materialen moeten worden goedgekeurd door de autoriteiten. De overheid doet regelmatig huiszoekingen bij christenen. Wie ‘illegaal’ christelijk materiaal bezit, kan worden ondervraagd, beboet of zelfs gevangengenomen. Leden van historische kerkgenootschappen, zoals de Russisch-Orthodoxe Kerk, worden nauwelijks gedwarsboomd.

De samenleving in Tadzjikistan is strengislamitisch. Moslims die christen worden, brengen schande over de familie. Met geweld proberen familieleden christenen terug te laten keren tot de islam. Ook vanuit de staat en de gemeenschap worden ze onder druk gezet. Christenen worden mishandeld, bedreigd, gediscrimineerd en verstoten. Om deze redenen verbergen bekeerlingen hun geloof.

Voorbeelden van vervolging

 • De kerk van pastor Bahrom werd ni 2020 aangevallen door een boze menigte. Het kerkgebouw werd in beslaggenomen door de rechtbank. Bahrom: “We bidden om een nieuw gebouw waar we kunnen samenkomen. Bidt u met ons mee?” Bahrom werd eerder vals beschuldigd en gevangengenomen.
 • Open Doors-medewerker Saida* is nauw betrokken bij christenen in Centraal-Azië. “De coronacrisis heeft grote impact op de bevolking. Overheden ondersteunen inwoners met voedselpakketten, maar christenen worden aan hun lot overgelaten. Zo moesten dove christenen op het platteland noodgedwongen gras eten, omdat er niets te eten was. Omdat ze christen zijn, ontvangen ze geen hulp van de overheid en worden ze genegeerd door de moslimgemeenschap.”

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Centraal-Azië door:

 • verspreiden van christelijke materialen
 • gebedsondersteuning
 • sociaaleconomische hulp
 • trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • praktische hulp
 • verspreiden van christelijke materialen
 • gebedsondersteuning
 • sociaaleconomische hulp
 • trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • praktische hulp

* schuilnaam