President al-Sisi spreekt regelmatig positief over de christelijke gemeenschap in Egypte. Het gebrek aan serieuze wetshandhaving en de onwil van lokale autoriteiten om christenen te beschermen, maken hen echter kwetsbaar. Vooral in het zuiden van Egypte waar salafistische bewegingen actief zijn op het platteland, staan zij bloot aan aanvallen en vijandschap.

De situatie voor christenen

Christenen in Egypte melden dat ze schendingen van de godsdienstvrijheid vooral in de gemeenschap ervaren. Incidenten variëren van christelijke vrouwen die op straat worden lastiggevallen tot een menigte boze moslims die een hele gemeenschap van christenen dwingt te verhuizen en hun huizen en bezittingen achter te laten om in beslag te worden genomen. Dit soort incidenten vinden vooral plaats in het zuiden van Egypte.

De islamitische Salafi al-Nour-partij blijft bestaan, hoewel de grondwet religieuze partijen verbiedt. Haar invloed is aanzienlijk in plattelandsgemeenschappen waar armoede heerst en analfabetisme wijdverspreid is. Vanwege het dictatoriale karakter van het regime is het zinloos voor kerkleiders of andere christenen om zich tegen deze praktijken uit te spreken.

Bovendien, in schril contrast met de manier waarop met moskeeën wordt omgegaan, wordt de bouw van nieuwe kerken aan banden gelegd – ondanks beloften van de president dat kerken in elke buurt zullen worden gelegaliseerd door middel van officiële registratie.

Het geweld tegen christenen is nog steeds erg hoog. Ten minste vijf christenen werden vorig jaar gedood en meer dan twintig gelovigen werden aangevallen, naast andere gerapporteerde incidenten. Daarnaast is een aanzienlijk aantal christelijke bekeerlingen van de islam gearresteerd en fysiek mishandeld door de Egyptische veiligheidsdiensten. Deze christenen hebben te maken met enorme druk van hun familie om terug te keren naar de islam. De staat maakt het hen ook onmogelijk enige officiële erkenning van hun bekering te krijgen.

Ontmoet Meral

“Ook al weet hij dat ik christen ben, toch maakte hij opmerkingen over mijn kledij. Daarna sloeg hij me twee keer in het gezicht en schreeuwde nog meer beledigingen naar me. De politie zei dat ik niet naar huis mocht gaan naar mijn zieke zoon, tenzij ik mijn klacht introk.”

  Meral, een 30-jarige moeder die in de apotheek werd aangevallen omdat ze tijdens de ramadan geen islamitische kleding droeg.

  Wat doet Open Doors?

  Open Doors werkt met lokale partners samen om de kerk in Egypte te bemoedigen door:

  • christelijke lectuur
  • onderwijs
  • pleitbezorging
  • werk onder jongeren, vrouwen en gezinnen
  • medische zorg
  • christelijke lectuur
  • onderwijs
  • pleitbezorging
  • werk onder jongeren, vrouwen en gezinnen
  • medische zorg