In vergelijking met omliggende landen hebben christenen in Jordanië relatief veel vrijheid om hun geloof te beleven. Vooral als ze behoren tot de Orthodoxe Kerk of Rooms-Katholieke Kerk. Toch worden christenen nog wel steeds achtergesteld. Christenen met een islamitische achtergrond worden het zwaarst vervolgd.

De situatie voor christenen

De meeste gelovigen in Jordanië behoren tot de Orthodoxe of Rooms-Katholieke Kerk. Kerken die niet worden erkend en die evangeliseren onder lokale bewoners, worden vaak lastiggevallen door lokale autoriteiten. Ook ervaren christenen discriminatie op de werkvloer en kan het voor hen lastig zijn om een baan te vinden.

Eeuwenlang wonen er christenen in Jordanië. Zij zijn sterk in aantal geslonken door de opkomst van de radicale islam, mede als gevolg van de vluchtelingenstromen. Christenen met een islamitische achtergrond worden vervolgd door familie en gemeenschap die zich hevig verzetten tegen de bekering. Bekeerlingen kunnen worden mishandeld, gearresteerd of gedood. Daarom houden ze hun geloof geheim en ontmoeten ze elkaar in het geheim.

Voorbeelden van vervolging

 • Afvalligheid van de islam wordt niet erkend. Christenen die zich bekeren tot de islam, mogen trouwen met moslims. Moslims die zich bekeren tot het christendom, kunnen niet trouwen met christenen.
 • Christenvrouwen met islamitische achtergrond worden gedwongen te trouwen met moslims. Soms krijgen ze te maken met misbruik, reisverbod of doodsbedreigingen. De druk is soms zo hoog dat vrouwen op de vlucht slaan.
 • Door de constante druk emigreren christelijke families. Dit heeft grote invloed op de kerk en de nieuwe generatie kerkleiders.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in het Midden-Oosten door:

 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • gebedsondersteuning voor de christenen die er wonen
 • onderzoek naar christenvervolging in het land
 • hulp en revalidatie
 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • gebedsondersteuning voor de christenen die er wonen
 • onderzoek naar christenvervolging in het land
 • hulp en revalidatie