Christen in Jordanië

Jordanië is een koninkrijk in het Midden-Oosten met een autoritair regime. Koning Abdullah II en zijn familie hebben de macht om regeringen aan te stellen en te benoemen, wetgeving goed te keuren en het parlement te ontbinden. Het land heeft goede betrekkingen met de Arabische landen, maar ook met het Westen.  

Hoewel de veiligheid in Jordanië over het algemeen stabiel is, kreeg het land tussen 2016 en 2019 te maken met vier islamitische aanslagen. Jordanië herbergt grote aantallen vluchtelingen, voornamelijk uit Irak en Syrië. Enkele duizenden van hen zijn christenen.  

Waarom worden christenen in Jordanië vervolgd?

In vergelijking met omliggende landen genieten christenen in Jordanië relatief veel vrijheid. Vooral als ze behoren tot de Orthodoxe of Rooms-Katholieke kerk. Niet-traditionele kerken worden echter scherp in de gaten gehouden. Jordanië is tolerant zolang iedereen bij zijn geboortereligie blijft.   

Alles staat in het teken van de islam, want dat is de staatsgodsdienst. De sharia is de belangrijkste bron van wetgeving. Het is in Jordanië volgens de wet verboden om als moslim te veranderen van religie. Het openlijk belijden van het christelijk geloof door iemand met een moslimachtergrond kan ernstige gevolgen hebben. 

Verder vormen extremisten en jihadisten (die terugkeren uit naburige conflictgebieden) een bedreiging voor de christelijke gemeenschap. 

Hoe is het leven voor christenen in Jordanië?

Christenen die eerst moslim waren, worden het zwaarst vervolgd in Jordanië. Ze kunnen worden geslagen, gearresteerd of zelfs gedood. Er zijn gevallen bekend van christenen die gedwongen werden hun huizen te verlaten en ontheemd raakten. Op het platteland en in het zuiden van Jordanië is de sociale druk en controle het grootst. Het komt regelmatig voor dat christenen met een moslimachtergrond dagenlang worden ondervraagd en afgeranseld, terwijl ze onder druk worden gezet om informatie te geven over andere bekeerlingen. Degene die moslimbekeerlingen helpt of aanmoedigt, kan zelfs bedreigd worden. Vrouwen die als moslim zijn geregistreerd, mogen alleen trouwen met een moslim. 

Niet-traditionele christelijke gemeenschappen, zoals evangelische, baptisten- en pinkstergemeenschappen, worden extra in de gaten gehouden door de inlichtingendienst en ervaren tegenstand van de overheid. Ze worden systematisch tegengewerkt als ze proberen dezelfde status te krijgen als andere kerken. De overheid beschouwt de gemeenschappen liever als vereniging. Veel niet-traditionele christenen hebben moeite om een baan te vinden omdat ze tegengewerkt worden.  

Ontmoet Tareq

“Vroeger was ik een pestkop, een onruststoker. Nu ben ik een nieuwe schepping in Jezus Christus, ik lijk steeds meer op Hem.” 

Tareq bekeerde zich tot het christendom 

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners en kerken ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Jordanië onder andere door: 

  • het geven van trainingen 
  • het bieden van noodhulp 
  • het oproepen tot gebed 
  • traumahulp 
Kaart van Jordanië

Mate van vervolging

Zeer hoog
Geweld 13%
Persoonlijk leven 77%
Familieverband 85%
Gemeenschapsleven 63%
Publieke ruimte 74%
Kerkelijk leven 76%

Soorten vervolging

  • islamitische onderdrukking 
  • kerkelijke superioriteit 
  • overheidswantrouwen 

Over Jordanië

Regio
Midden-Oosten

Hoofdreligie
Islam

Christelijke bevolking
170.000 (1,7%)

Leider
Koning Abdullah II 

Muziek vol hoop

Houd jij ook van muziek? Zingen is een vorm van bidden en lofprijzen. Het geeft hoop. Zing mee met deze liederen voor de vervolgde kerk!

Bid voor christenen in Jordanië

Vervolgde broers en zussen in Jordanië hebben jouw gebed nodig. Bid je mee? 

  • Bid of de Here Jezus Zichzelf wil bekendmaken aan moslims die Hem nog niet als Verlosser kennen.  
  • Dank de Here God dat christenen in Jordanië meer vrijheid hebben dan elders in de regio. Vraag of Hij zijn dichtbij alle vervolgde christenen wil zijn. 
  • Bid of God deuren wil openen, zodat christenen veilig hun geloof kunnen delen met anderen. 

Nieuws uit Jordanië

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven