In vergelijking met omliggende landen genieten christenen in Jordanië relatief veel vrijheid. Vooral als ze behoren tot de Orthodoxe of Rooms-Katholieke Kerk. Jordanië is tolerant zolang iedereen bij zijn geboortereligie blijft.

De situatie voor christenen

Jordanië daalde het afgelopen jaar tien plekken op de ranglijst, dit komt doordat er minder geweldsincidenten zijn gemeld. Wel zijn er gevallen bekend van christenen die gedwongen werden hun huizen te verlaten en ontheemd raakten. Christenen die eerst moslim waren, worden het zwaarst vervolgd. Ze kunnen worden geslagen, gearresteerd of zelfs gedood. Niet-traditionele kerken worden met argwaan in de gaten gehouden.

Op het platteland en in het zuiden is de sociale druk en controle groot. Het gebeurt regelmatig dat christenen met moslimachtergrond dagenlang worden ondervraagd en afgeranseld, terwijl ze onder druk worden gezet om informatie te geven over andere bekeerlingen. Wie moslimbekeerlingen helpt of aanmoedigt, kan worden bedreigd. Tevens is Jordanië de thuisbasis van enkele radicaalislamitische strijders, ook zij vormen een bedreiging voor de christelijke gemeenschap.

Ontmoet Tareq*

“Vroeger was ik een pestkop, een onruststoker. Nu ben ik een nieuwe schepping in Jezus Christus, ik lijk steeds meer op Hem.”

Tareq bekeerde zich tot het christendom

Voorbeelden van vervolging

  • Kerkleiders worden regelmatig ondervraagd en onder druk gezet om informatie te geven over christenen. Vooral kerkleiders die christenen met een moslimachtergrond helpen, worden aan de tand gevoeld.
  • In de afgelopen tijd zijn verschillende christenen met een islamitische achtergrond dagenlang ondervraagd, een van hen werd geslagen met een metalen stoel en liep schade aan zijn lever op.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Jordanië onder andere met:

  • het geven van trainingen
  • het bieden van noodhulp
  • het oproepen tot gebed
  • traumahulp
  • het geven van trainingen
  • het bieden van noodhulp
  • het oproepen tot gebed
  • traumahulp

* Schuilnaam