Lange tijd was Jordanië een van de meest liberale landen in de regio, maar het tij keert. De spanning tussen radicale en gematigde moslims neemt toe. Ook de vele vluchtelingen in het land – uit Syrië, Irak en Afrika – zorgen voor spanningen. Dit heeft ook invloed op de christenen die er wonen.

De situatie voor christenen

Eeuwenlang wonen er christenen in Jordanië. Zij zijn in aantal sterk geslonken door de opkomst van de islam, mede als gevolg van de vluchtelingenstromen. De meeste christenen in Jordanië behoren tot Rooms-Katholieke Kerk of orthodoxe kerken. Over het algemeen zijn zij vrij om hun geloof te belijden. In het Jordaanse parlement zitten christenen, maar tegelijkertijd houdt de overheid kerken die evangeliseren in de gaten. Vaak worden ze gedwongen te stoppen met hun activiteiten.

Wie actief evangeliseert of bekeerlingen helpt, loopt grote kans te worden bedreigd door radicale moslims. Ook worden veel christenen achtergesteld bij het zoeken naar een baan en ervaren ze discriminatie op de werkvloer.

Vooral voor christenen met een moslimachtergrond is Jordanië niet erg liberaal. Openlijk getuigen van het christelijk geloof is voor deze christenen gevaarlijk. Ze houden hun geloof vaak geheim en ontmoeten elkaar in ondergrondse kerken. Als ze worden ontdekt, lopen ze kans door familie en gemeenschap te worden verbannen. Ze kunnen worden aangevallen, gearresteerd en zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen. De opkomst van radicale islamitische groeperingen zorgt voor extra druk op christenen die ooit moslim waren. Bekering van de islam wordt niet officieel erkend. En toch groeit het aantal gelovigen met islamitische achtergrond.

Voorbeelden van vervolging

 • Een klein aantal gelovigen met een moslimachtergrond werd gearresteerd. De redenen voor hun arrestatie waren gelinkt aan hun geloof.
 • Verschillende christenen moesten het land verlaten omdat het niet meer veilig voor hen was. Sommige moesten weg omdat ze werden beschuldigd van het bekeren van mensen.
 • Een paar kerken moesten de deuren sluiten omdat ze betrokken waren bij evangelisatie-activiteiten.

Vanwege veiligheidsredenen kunnen we geen details delen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de kerk in Jordanië door:

 • trainingen geven
 • hulp en revalidatie
 • onderzoek naar christenvervolging in het land
 • gebedsondersteuning voor de christenen die er wonen
 • trainingen geven
 • hulp en revalidatie
 • onderzoek naar christenvervolging in het land
 • gebedsondersteuning voor de christenen die er wonen