De coronacrisis sloeg hard toe in Iran. Dit zorgde niet alleen voor tekort aan voedsel en hulp onder christenen. Het had ook gevolgen voor tienduizenden gevangenen die van de ene op de andere dag werden vrijgelaten (onder wie een klein aantal christenen). In de tussentijd houdt de Iraanse overheid christenen nog steeds scherp in de gaten.

De situatie voor christenen

De Iraanse overheid beschouwt bekering van moslims tot het christendom als een poging van het Westen om de islamitische republiek Iran te ondermijnen. Iraanse christenen met een islamitische achtergrond worden dan ook het meest vervolgd door de overheid, en ook door hun familie.

Geheime kerken worden overvallen zodra ze bekend zijn bij de overheid. Kerkleden en kerkleiders worden daarna gearresteerd en voor lange tijd gevangengezet onder beschuldiging van “criminele activiteiten tegen de nationale veiligheid”.

Christenen uit Armeense of Syrische gemeenschappen worden door de overheid ontzien, maar door hun omgeving behandeld als tweederangs burgers. Zij mogen anderen wel over Jezus Christus vertellen.

Ontmoet Darya

“Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik de Here God mag dienen hier in Iran. Ondanks alle moeilijkheden en uitdagingen is Hij altijd bij ons. We zijn ook dankbaar voor jullie, dat de Here God uw harten aan heeft geraakt en dat wij hulp krijgen dankzij u.”

Darya

Voorbeelden van vervolging

 • In 2020 werden opnieuw gevallen bekend waarin de overheid torenhoge borgsommen vroeg voor christelijke gevangenen (150.000 dollar voor huiskerkleider Joseph Shahbazian bijvoorbeeld). Vermoed wordt dat de overheid dit doet om christenen financieel te ruïneren en om hoge officieren te verrijken.
 • In augustus 2020 ontvluchtte het voorgangersechtpaar Victor en Shamiram Bet-Tamraz Iran. Er hing hen een jarenlange celstraf boven het hoofd voor ‘handelen tegen de nationale veiligheid door huiskerken op te richten, deel te nemen aan christelijke seminars en het trainen van christelijke leiders met als doel het bespioneren van de overheid’.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in het Midden-Oosten op een aantal manieren:

 • christelijke lectuur en trainingen
 • noodhulp voor slachtoffers van oorlog en conflicten
 • door activiteiten voor jong en oud om de gemeenschap te versterken
 • via traumazorg aan mensen die met vervolging of geweld te maken hebben (gehad)
 • microkredieten of begeleiding bij het zoeken naar werk
 • christelijke lectuur en trainingen
 • noodhulp voor slachtoffers van oorlog en conflicten
 • door activiteiten voor jong en oud om de gemeenschap te versterken
 • via traumazorg aan mensen die met vervolging of geweld te maken hebben (gehad)
 • microkredieten of begeleiding bij het zoeken naar werk

Bekijk het land op de 7e plaats: Jemen.

Ga verder naar het land op de 9e plaats: Nigeria.