Dankbrief van Yousef Nadarkhani

Yousef

Yousef Nadarkhani, de Iraanse voorganger die in februari vervroegd vrijkwam, schreef een indrukwekkende bedankbrief aan de vele christenen die voor hem gebeden hebben tijdens zijn gevangenschap. De mensenrechtenorganisatie Article18 publiceerde Nadarkhani’s getuigenis dat we hierbij graag aan u doorgeven.

“O, hoe vriendelijk en liefdevol is onze God! Hij liet mij zien hoe ik in Hem kon geloven en vervuld kon worden met de liefde van Jezus Christus. Hoe ik de kracht kreeg om Hem te dienen. Daarom, zolang ik leef zal ik getuigen: glorie en eer aan God die voor eeuwig Koning is! Ja, Hij is de God die Zijn Kerk bouwt dwars door beproevingen heen . Hij bereidt haar voor om in Zijn tegenwoordigheid te verschijnen als een bruid, zonder smet of rimpel. Amen.

Als soldaat en nederige dienaar van Jezus Christus, beschouw ik alles wat ik heb meegemaakt tijdens mijn bediening en alles wat ik moest doorstaan in mijn vaderland Iran, als mijn bescheiden bijdrage in het werk en lijden van Christus. Door het geloof deel ik in Zijn lijden, zodat ik, volgens Zijn woorden, ook zal delen in zijn heerlijkheid.

Vandaag ben ik zo buitengewoon gelukkig! Vol vreugde, omdat ik de vervulling van Gods belofte heb ervaren. Want zo vertrouw ik Hem. Hij redde me van een langdurige gevangenisstraf – tien jaar cel en twee jaar ballingschap – zoals Hij me eerder van de doodstraf had verlost.

Niet op te sluiten

Ik weet dat deze dingen mij overkomen omdat ik wil leven naar Gods wil. Daarom vraag ik Hem mij voortdurend te helpen, zodat ik Hem trouw kan zijn en alles kan doorstaan, standvastig te zijn in alle omstandigheden. Door mijn manier van leven wil ik laten zien dat ik uitkijk naar Zijn wederkomst.
Telkens als de gedachte bij me opkwam hoe ontzettend moeilijk het is om God in deze wereld te dienen, schoot me te binnen dat er eens een dag komt dat ik aan Zijn zijde mag zitten en met Hem zal regeren. Ook al ben ik als kind van God vele malen opgesloten vanwege Zijn naam, ik geloof nog steeds dat niemand ooit Zijn Woord kan opsluiten, waar dan ook. Gods Woord wordt overal verspreid. Ja, ik vertrouw op Zijn Woord.

Het staat als een paal boven water dat God nooit liegt! Gods waarheid houdt altijd stand en niets kan die aan het wankelen brengen. Het is als een fundament waarop deze twee zinnen staan geschreven: ‘God kent degenen die echt bij Hem horen, en degenen die geloven dat ze bij Christus horen, moeten niet zondigen.’

Zwakheid en genade

Zoals altijd zet satan met zijn duivelse macht ook nu Gods volk onder druk met ontbering en lijden. Sommigen onder ons keerden zich af van God en Zijn geboden. Zij werden zwak in hun geloof. Zij keerden zich tegen hun voorgangers en naasten. Zij geloofden de valse beschuldigingen van de boze, van de knechten van het kwaad. Zo maakten ze gelovigen moedeloos en wanhopig, waardoor ze niet langer beproevingen konden doorstaan. Ik hoop dat God hen die zwakte niet zal aanrekenen.

Maar God heeft ons, door Zijn genade, geholpen deze dagen door te komen en opnieuw getuige te zijn van Zijn genade, in overeenstemming met ons vertrouwen en geloof, en de vrede die Hij in onze harten legde al voordat we gevangen werden gezet. Moge Gods trouw in dit alles voortdurend en eeuwig in onze herinnering blijven. Moge Gods genade en barmhartigheid met hen zijn die, volgens Zijn bevel, niet nalieten om goede daden te verrichten door deze kleinen in Christus te dienen en te helpen.

Ik spreek in navolging van Paulus die – zoals hij zelf getuigde – vele malen leed omwille van de prediking van het goede nieuws. Hij moest zware vervolging, ontbering en gevangenschap doorstaan. Ik verklaar dat God Zijn genade en barmhartigheid schenkt aan hen die zich niet schaamden voor onze gevangenschap, die ons niet vergaten maar in onze nood wilden voorzien. Zij stonden ons bij door middel van gebed, zij waren bij ons in deze geestelijke strijd. Zij waren op deze manier een bron van bemoediging en vreugde voor ons, zodat we sterk en standvastig konden blijven.

Glorie aan God – Hij alleen is wijs – voor altijd door Jezus Christus! Amen.”

De nederige dienaar van Jezus Christus,
Yousef Nadarkhani
26 februari 2023

Inspiratiemail

Wil je ook graag via de e-mail op de hoogte gehouden worden van komende Open Doors-evenementen en nieuws uit de vervolgde kerk? Schrijf je in en ontvang elke maand de inspiratiemail van Open Doors. 

Deel dit

Gerelateerd nieuws

Verwoeste kerk in Pakistan 18 augustus 2023

Pakistaanse christenen smeken om gebed en gerechtigheid 

Christenen in Pakistan vragen dringend om gebed voor hun veiligheid. Een woedende menigte stak woensdag in de stad Jaranwala kerken in brand en verwoestte huizen van christenen. Het volksgericht volgde na geruchten over godslastering: christenen zouden een Koran hebben ontheiligd door die in brand te steken.  Volgens media  en mensenrechtengroeperingen zijn ten minste twintig kerken aangevallen. Honderden extremistische moslims bestormden kerkgebouwen, vernielden het interieur, Bijbels en kruizen en stichtten brand. Ook […]

Lees meer
Hand in hand

Schrijf je in voor de

Maande­lijkse inspiratie­mail

Bemoedigende getuigenissen

Laatste nieuws

Inspiratie voor jou

Aanmelden inspiratiemail

Scroll naar boven