Christenen vormen een kleine minderheid in Pakistan. Ze worden beschouwd als tweederangs burgers, gediscrimineerd en onderdrukt. Ook komt er veel geweld tegen christenen voor. Als bekend is dat een moslim christen geworden is, krijgt hij het zwaar te verduren. Zijn familie en omgeving zal er alles aan doen om hem te laten terugkeren naar de islam.

De situatie in Pakistan

Vrijwel alle christenen in Pakistan worden geconfronteerd met discriminatie, sociale druk en bedreigingen. Ze hebben vaak de slechtst betaalde banen. Velen van hen zijn dan ook arm of lijden zelfs onder dwangarbeid.

Kerken die vanouds in Pakistan voorkomen, zijn nog enigszins vrij in hun activiteiten. Maar ze worden scherp in de gaten gehouden, en niet alleen door de overheid. De grootste bedreiging vormen radicale islamitische groeperingen.

In het afgelopen jaar zijn er geen aanslagen op kerken geweest. Andere vormen van geweld tegen christenen komen onverminderd veel voor. Christenen zijn daarom constant op hun hoede. Vaak zeggen ze maar niets over hun geloof, uit angst dat hun woorden worden uitgelegd als belediging van de islam. Een beschuldiging van godslastering kan leiden tot langdurige gevangenschap of de dood.

Voorbeelden van vervolging

  • Asia Bibi is ongetwijfeld het bekendste voorbeeld van vervolging in Pakistan. Ze zat jarenlang gevangen op een valse beschuldiging van godslastering. De doodstraf hing boven haar hoofd. In november 2018 werd Asia vrijgesproken. Ondanks felle protesten van radicale moslims werd zij begin 2019 definitief vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Zij is met haar gezin vertrokken naar een geheime locatie in Canada.
  • Naar schatting worden elk jaar zo’n 700 christelijke vrouwen en meisjes in Pakistan ontvoerd. Vaak worden ze dan gedwongen om met een moslim te trouwen.

Wat doet Open Doors?

Open Doors werkt in de Golfregio samen met lokale partners om christenen te ondersteunen, onder meer met:

  • bemoediging en pastorale zorg
  • noodhulp
  • lees- en schrijflessen
  • beroepstrainingen voor meer kansen op werk
  • bemoediging en pastorale zorg
  • noodhulp
  • lees- en schrijflessen
  • beroepstrainingen voor meer kansen op werk