Pakistans beruchte blasfemiewetten maken elk jaar meer slachtoffers onder religieuze minderheden (waaronder ook islamitische groeperingen). De wet heeft vooral gevolgen voor christenen: ongeveer een kwart van alle beschuldigingen over godslastering worden aan het adres van christenen gedaan, terwijl zij nog geen twee procent van de totale bevolking uitmaken.

De situatie voor christenen

De christelijke gemeenschap in Pakistan voelt zich steeds meer gevangen tussen de islamitische groeperingen die in het land actief zijn en een regering die deze groepen gunstig gezind is. Ze voelen zich kwetsbaar zonder betrouwbare autoriteit die voor hun rechten opkomt.

Er is een stille plaag van ontvoeringen, gedwongen huwelijken en dwangbekeringen van christelijke meisjes en vrouwen in Pakistan. Christelijke meisjes vanaf 12 jaar – voornamelijk uit arme gezinnen – lopen de kans te worden ontvoerd, onder dwang uitgehuwelijkt, seksueel misbruikt en gedwongen zich tot de islam te bekeren op straffe van de dood.

Christelijke mannen zijn bijzonder kwetsbaar om vals beschuldigd te worden onder eerdergenoemde blasfemiewetten. Velen leven in constante angst voor beschuldigingen van godslastering, valse aanklachten, vernietiging van hun eigendommen, arrestatie, opsluiting, afranseling, marteling of zelfs executie. Omdat ze als tweederangs burger worden gezien, krijgen christenen meestal de smerigste of moeilijkste baantjes.

Ontmoet Ruqia*

“We kwamen erachter dat het goed is om, als onze handen geen brood hebben om vast te houden, ze op te heffen naar de hemel. De Here God voorziet. Op een of andere manier draagt Hij ons en onze kinderen deze tijden door.”

Ruqia

Ruqia werkt als docent op een van de scholen die getroffen werden door de overstromingen in 2022.

Voorbeelden van vervolging

  • Shafqat en zijn vrouw zaten zeven jaar in een Pakistaanse dodencel. Ze werden vals beschuldigd van godslastering. Vorig jaar kwamen ze vrij en verlieten ze het land.
  • Christelijke ziekenhuismedewerkers dragen vaak geen beschermende kleding op corona-afdelingen. Ze worden gezien als vervangbaar.
  • Op sociale mediakanalen worden christenen vaak beschimpt. Dit leidt geregeld tot gewelddadige represailles van boze moslims.
  • Nog steeds worden christelijke meisjes ontvoerd en gedwongen zich te bekeren en te trouwen.

Wat doet Open Doors?

Open Doors werkt in de Golfregio actief samen met lokale samenwerkingspartners en een netwerk van kerken. Vanwege de veiligheid kunnen we niet vertellen wat we hier precies doen. Daarnaast roept Open Doors christenen wereldwijd op te bidden voor vervolgde geloofsgenoten in Pakistan.

* Schuilnaam