Nu de taliban aan de macht zijn en de shariawet hebben geïnstalleerd in Afghanistan, vreest een kleine populatie van christenen in het land het allerergste. In een recent interview met Reuters, gaf taliban-commandant Waheedullah Hashimi aan dat er onder de taliban geen democratie komt. Er zal geen andere wet zijn dan de sharia. Afghanen weten wat dat betekent: onderdrukking, vervolging van vrouwen en meisjes, homoseksuelen, Sikhs en christenen.

Hashimi: “Er komt geen democratie, dat systeem heeft geen enkele basis in ons land. We gaan niet bediscussiëren welk type politiek systeem wij in Afghanistan moeten hebben, want het is duidelijk. Het is de sharia, en dat is het.”

Tijdens de jaren negentig leerden de Afghanen en de wereld de strikte interpretatie van de taliban kennen toen de taliban ook aan de macht waren in het land. Extreme inperking van de vrijheid van vrouwen en gewelddadige straffen voor ongelovigen, inclusief gelovigen die hun moslimgeloof opzij hebben gezet om Jezus Christus te volgen.

Broeder Sam, Open Doors-directeur voor Azië, vraagt om gebed: “Dit zijn onzekere tijden voor christenen in Afghanistan. Het is levensgevaarlijk. We weten niet wat het einde van de maand zal brengen, welke interpretatie van de sharia we zullen zien. We vragen u te blijven bidden voor onze broeders en zusters. Ze hebben te maken met enorme tegenslagen. We moeten bidden zonder ophouden.”

In een exclusief interview met CBN maakt lokale gelovige Hamid de journalist deelgenoot van zijn angst dat de taliban de hele christelijke gemeenschap in zijn land zullen wegvagen. “We kennen een gelovige met wie we werken in het noorden van het land, een leider. We zijn alle contact met hem verloren, nadat zijn stad in handen is gevallen van de taliban”, vertelt Hamid. “Er zijn drie steden waar we alle contacten met onze medebroeders en zusters zijn kwijtgeraakt.”

“De namen van sommige gelovigen zijn bekend in hun gemeenschap, mensen weten dat ze zich hebben bekeerd van de islam naar het christelijk geloof. Ze worden beschouwd als afvalligen; en op afvalligheid staat de doodstraf”, vertelt Hamid. “De taliban staan erom bekend dat ze deze straffen ook uitvoeren.”

Sinds de taliban begin vorige week de macht grepen, verkeren veel Afghanen in grote angst en onzekerheid. De chaos op de luchthaven illustreert hoe wanhopig mensen het land uit willen. Ze zien geen enkel toekomstperspectief meer in eigen land. De man die het vliegtuig vastgreep bij het opstijgen en later uit de lucht naar beneden viel, is een even tragisch als symbolisch beeld. Met zijn val zag de wereld de vrijheid die beloofd was, uiteenspatten. Net zoals de Twin Towers in september 2001. Wat overbleef was stof, ruïnes, verloren levens en vervlogen hoop.

Een Bijbelvers voor Afghanistan (Psalm 57:1-5)

‘Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij U is mijn leven geborgen. In de schaduw van Uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Uit de hemel zal Hij hulp sturen, wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij Zijn liefde en trouw. Tussen leeuwen moet ik liggen, tussen dieren die mensen verslinden, hun tanden zijn speren en pijlen, hun tong is een geslepen zwaard.’

Gebedspunten

Open Doors ondersteunt gelovigen in Afghanistan met gebed en bemoediging. Gelovigen geven aan dat hun enige prioriteit op dit moment is: overleven en de volgende dag te halen. Hieronder nog enkele specifieke gebedspunten.

• Bid om wijsheid hoe te overleven in deze moeilijke situatie. Bid om wijsheid voor alle Afghanen en in het bijzonder voor onze broeders en zusters.
• Bid voor scholen en onderwijsinstituten in deze moeilijke tijd.
• Bid voor de gezondheidszorg in het land. Er is nu al een tekort aan medicijnen.
• Bid speciaal om veiligheid en bescherming van kinderen (meisjes en jongens).
• Bid om schoon drinkwater en voldoende eten.
• Bid dat de Here God in deze dagen zal voorzien voor de dagloners, die nu al zonder werk en inkomen zitten als gevolg van de onveilige situatie in het land.
• Bid dat gelovigen de pastorale zorg zullen ontvangen die ze nodig hebben.