Op de Ranglijst Christenvervolging 2023 is Afghanistan flink gedaald: van de eerste plaats naar plaats 9. Betekent dit dat de situatie flink verbeterd is in Afghanistan? Dat is zeker niet het geval voor bekeerlingen uit de islam. Een toelichting.

Grotere groep christenen onderzocht, inclusief buitenlandse christenen

Er is nauwelijks wat veranderd voor bekeerlingen vanuit de islam. Tijdens de laatste onderzoeksperiode is echter het aantal christenen in Afghanistan gegroeid, door de instroom van werknemers van hulporganisaties en stichtingen die in het land actief zijn. Veel organisaties en werknemers waren voor en tijdens de machtsovername van de taliban het land uit gevlucht of gezet en komen nu dus weer terug. Zij worden door de taliban anders behandeld en kennen naar verhouding meer vrijheid. Vanwege de omvang van deze groep hebben we hen weer meegenomen in onze onderzoeksresultaten en daardoor nam over het geheel genomen de druk op christenen af.

Forse daling geweldscore

Verhalen die we horen over Afghanistan vertellen nog steeds een beroerde boodschap: het grootste deel van de bevolking lijdt, er is extreme armoede en meisjes en vrouwen worden steeds verder ingeperkt in wat zij mogen.

Als we naar de geweldscore kijken van de ranglijst zien we een forse daling. Hoe kan dat als de situatie in Afghanistan nog steeds zo slecht is? Volgens ons onderzoek is er geen bewijs dat christenen specifiek vanwege hun geloof aangevallen of vermoord zijn. De dreiging is er wel, in het bijzonder voor bekeerlingen – maar het lijkt of de kleine groep gelovigen nog dieper ‘ondergronds’ gegaan is en daardoor nog verder uit het zicht van de taliban verdwenen is. Daar komt bij dat het talibanregime andere prioriteiten had en zich niet direct richtte op niet-moslims en sjiieten. Volgens uitlatingen van de taliban zijn er geen autochtone christenen in het land, vandaar dat het geen hoge prioriteit voor hen lijkt om naar hen te zoeken.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Er was wel sprake van geweld, maar dat gold voor iedere burger van Afghanistan, en in het bijzonder voor hen die voor de vorige regering of de krijgsmacht gewerkt hadden. Dat geweld was dus niet direct geloofsgerelateerd.

Met de gelovigen diep ondergronds is het nog moeilijker om rapportages te krijgen over incidenten tegen hen. Dit betekent echter totaal niet dat het veilig is voor Afghaanse christenen. De risico’s die zij lopen als hun geloof ontdekt wordt door familie, vrienden of anderen zijn nog steeds extreem hoog.