Oezbekistan is een islamitisch land. Hierdoor komen mensen die zich tot het christelijk geloof bekeren in de problemen. Als het bekend wordt tenminste. Het komt namelijk vaak voor dat een nieuwe gelovige zijn geloof geheim houdt. Anders riskeert hij zware druk vanuit zijn familie en omgeving om terug te keren naar de islam. Een bekeerling kan bijvoorbeeld worden opgesloten, in elkaar geslagen of zelfs verbannen worden uit zijn gemeenschap.

De situatie voor christenen

Hoewel eigenlijk elke christen in Oezbekistan wel iets van vervolging ervaart, verschilt de mate ervan per situatie. Protestanten ervaren de grootste druk. Christenen die deel zijn van een niet-geregistreerde kerk worden gezien als ‘extremisten’, en de overheid verdenkt hen ervan ‘spionnen’ te zijn die de regering willen omver werpen. Dit is de reden dat kerken onder toezicht staan en dat ongeregistreerde kerken met invallen van de politie te maken krijgen. In zo’n geval worden er ook vaak christenen beboet of zelfs gearresteerd.

In 2021 is een nieuw wetboek van strafrecht ingevoerd. Het verspreiden van christelijke lectuur, het bijeenkomen voor een christelijke viering (zonder toestemming van de overheid) en ‘over geloof praten’ is voortaan verboden. Vorige wetten op dit gebied werden vaak als ‘vaag’ bestempeld, maar deze nieuwe wetgeving biedt vervolging veel meer ruimte.

Ontmoet Adam*

“De politie vroeg ons waarom we christen zijn geworden en eiste dat we ons geloof zouden afzweren. Dit was nog nooit eerder gebeurd, al hadden we al vaker een bekeuring gekregen. Ik denk dat dit politieoptreden was ingegeven omdat onze kerk zich wilde laten registreren bij de overheid.”

Adam

Voorbeelden van vervolging

  • Op 12 februari 2021 werd een Oezbeekse vrouw door een gerechtshof beboet omdat ze rond Kerst vijftien christelijke tijdschriften had uitgedeeld.
  • Afgelopen jaar wees de overheid van Oezbekistan verschillende aanvragen tot (kerk)registratie af. Dit overkwam zowel protestante christenen als Jehova’s Getuigen. Sommige lokale autoriteiten weigerden zelfs documenten van het ingewikkelde, langdurige proces af te geven.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in het Centraal-Azië door onder andere:

  • hulp aan christenen die gevangenzitten of verstoten zijn door hun omgeving
  • verspreiding van christelijke boeken
  • het geven van Bijbels onderwijs
  • hulp aan christenen die gevangenzitten of verstoten zijn door hun omgeving
  • verspreiding van christelijke boeken
  • het geven van Bijbels onderwijs

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 20ste plaats: Egypte.

Ga verder naar het land op de 22ste plaats: Algerije.