Oezbekistan is een islamitisch land. Met name christenen met een moslimachtergrond ervaren vervolging. Mensen die zich tot het christelijk geloof bekeren, worden geconfronteerd met sterke druk van hun familie, vrienden en de gemeenschap om terug te keren naar de islam. Dit gaat vaak gepaard met fysiek of verbaal geweld. Mannen worden vaak publiekelijk vervolgd, vrouwen lijden onder huisarrest, (psychische) mishandeling en staan onder druk van hun man. Geweld tegen christenen blijft ongestraft en is sociaal geaccepteerd. Als gevolg hiervan kiezen de meeste christenen ervoor om hun geloof te verbergen.

De situatie voor christenen

De vrijheid van godsdienst is erg beperkt in Oezbekistan. Er zijn Russisch-orthodoxe kerken, maar deze ervaren de minste problemen omdat ze zich aanpassen aan de regels van de overheid. Christenen die lid zijn van een niet-geregistreerde kerk worden gezien als ‘extremisten’, en de overheid verdenkt hen ervan ‘spionnen’ te zijn die de regering omver willen werpen.

Pastors en leiders van niet-geregistreerde kerken lijden onder (publieke) vernedering en geweld en hebben vaak te maken met politie-invallen, bedreigingen, arrestaties en boetes. Dit is een opzettelijke tactiek die de overheid en de gemeenschap gebruiken om angst en haat te zaaien tegen christenen.

Ontmoet Aziz*

“Toen ik tot geloof kwam, wilde mijn broer niets meer met mij te maken hebben. Toen hij me zag, werd hij woedend en riep: ‘Ga weg, wat doe je hier? Ik wil niets met je te maken hebben!’ Twintig jaar lang hadden we geen contact met elkaar.”

Aziz is een gelovige met een moslimachtergrond.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Oezbekistan onder andere met:

  • distributie van Bijbels en christelijke boeken
  • vrouwenwerk en/of jongerenwerk
  • het geven van Bijbels onderwijs
  • distributie van Bijbels en christelijke boeken
  • vrouwenwerk en/of jongerenwerk
  • het geven van Bijbels onderwijs

* Schuilnaam