Opnieuw is Cuba flink gestegen op de Ranglijst Christenvervolging. De stijging van maar liefst tien
plaatsen heeft te maken met een toename van geweld en druk op christenen in het land. Vooral
de regering is een grote aanjager van vervolging. Ieder die volgens de regering ingaat tegen de
communistische beginselen, wordt hard aangepakt. Christenen en vooral kerkleiders worden gezien
als een bedreiging van het regime en krijgen daarom te maken met hevige onderdrukking.

De situatie voor christenen

Al decennia is de communistische partij aan de macht. De overheid wil de invloed van de Cubaanse kerken goed in de gaten houden én beperken. Het is bijna onmogelijk voor nieuwe kerken om zich te registeren. Dit dwingt veel gelovigen om in het geheim samen te komen in niet-geregistreerde huiskerken. Er is grote angst om ontdekt en beboet of gearresteerd te worden. Daarnaast houdt de regering streng toezicht op alle media en hebben Cubanen maar beperkt toegang tot de buitenwereld.

Wanneer christelijke leiders of christelijke activisten zich uitspreken tegen corruptie of politieke kwesties, lopen zij grote kans te worden lastiggevallen, gearresteerd, gevangengezet of spoorloos te verdwijnen.

Ontmoet pastor Luiz*

“We houden onze samenkomsten in de garage van mijn huis. We kunnen niet anders, want we hebben geen gebouw en geen mogelijkheid om onze kerk wettelijk te registreren.”

Pastor Luiz

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Cuba onder andere door:

  • verspreiding van Bijbels
  • Bijbels onderwijs
  • trainingen voor kerkleiders, pastors en kinderwerkers
  • verspreiding van Bijbels
  • Bijbels onderwijs
  • trainingen voor kerkleiders, pastors en kinderwerkers

* Schuilnaam