De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen in Afrika. Al jaren vechten verschillende gewapende groepen met elkaar. Hoewel het land voor ruim 75 procent uit christenen bestaat, is het verre van veilig voor christenen. Vooral christenen in de noordelijke regio’s lopen risico op vervolging.

De situatie voor christenen

Het is al jarenlang onrustig in de Centraal-Afrikaanse Republiek, er zijn veel conflicten en gevechten. Een groot deel van het land is in handen van radicale groeperingen, met grote regelmaat schenden zij mensenrechten. Een deel van deze groeperingen wil het land islamiseren en heeft het voorzien op christenen.

Op hun beurt nemen christelijke groepen de wapens op. Christelijke leiders die het geweld van radicale groeperingen publiekelijk aan de kaak stellen, worden bedreigd. Kerkgebouwen zijn in brand gestoken en geplunderd, en duizenden christenen en moslims zijn gevlucht voor het aanhoudende geweld. Velen wonen nu in vluchtelingenkampen.

Christelijke vrouwen en meisjes zijn vaak het slachtoffer van seksueel geweld, ontvoering en gedwongen huwelijk. Ook christenen met een moslimachtergrond hebben het zwaar; familieleden zetten hen onder druk terug te keren tot de islam. Doen ze dat niet, dan worden ze verstoten uit de gemeenschap.

Ontmoet Ndassi

“We zijn verlaten en leven geïsoleerd, maar de Here God kwam ons te hulp door hulp van broers en zussen van ver weg. Wat we hebben ontvangen, helpt ons komende tijd vooruit.”

Ndassi

Voorbeelden van vervolging

  • De komst van een nieuwe rebellengroepering in de Centraal-Afrikaanse Republiek zorgt voor veel angst bij christenen. Kerkleiders roepen op om te bidden voor hun land.
  • De 13-jarige Charlotte kwam tot geloof in de Here Jezus. Toen haar vader daarachter kwam, was hij ontzettend boos. Hij dreigde haar te vermoorden en toen dat niet werkte, besloot hij haar uit te huwelijken aan een 45-jarige islamitische zakenman. Charlotte vluchtte naar een tante.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in de Centraal-Afrikaanse Republiek door:

  • hen te trainen in het omgaan met vervolging
  • traumazorg
  • hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf
  • hen te trainen in het omgaan met vervolging
  • traumazorg
  • hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf

Bekijk het land op de 30ste plaats: Colombia.

Ga verder naar het land op de 32ste plaats: Burkina Faso.