De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is tien plaatsen gezakt op de Ranglijst Christenvervolging. Doordat extremistische en criminele groeperingen tegen elkaar vechten, ervaren christenen minder druk. Dit betekent niet dat ze veilig zijn. Het geweld tegen christenen, vooral tegen moslimbekeerlingen, blijft extreem.

De situatie voor christenen

Het is al jarenlang onrustig in de Centraal-Afrikaanse Republiek, er zijn veel conflicten en gevechten. Een groot deel van het land is in handen van radicale groeperingen, met grote regelmaat schenden zij mensenrechten. Veel van deze groeperingen hebben als doel het land te islamiseren. Daarom hebben ze het voorzien op christenen. Christelijke leiders die het geweld van radicale groeperingen publiekelijk aan de kaak stellen, worden bedreigd. Kerkgebouwen zijn in brand gestoken en geplunderd, en duizenden christenen sloegen op de vlucht voor het aanhoudende geweld. Zij wonen nu in vluchtelingenkampen.

Christelijke vrouwen en meisjes zijn vaak het slachtoffer van seksueel geweld, ontvoering en gedwongen huwelijk. Ook christenen met een moslimachtergrond hebben het zwaar; familieleden zetten hen onder druk terug te keren tot de islam. Doen ze dat niet, dan worden ze verstoten uit de gemeenschap.

Voorbeelden van vervolging

  • De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen van Afrika; de financiële nood is er hoog. Soms bezwijken christenen onder de druk en armoede en kiezen ze ervoor zich te bekeren tot de islam, zodat ze hulp krijgen en kunnen overleven.
  • Voorgangers in de Centraal-Afrikaanse Republiek lopen gevaar. Zij worden vaak aangevallen op grond van valse beschuldigingen.
  • In sommige regio’s moeten christenen zich laten trouwen door een moslimgeestelijke, in verband met het bestrijden van de ‘vrije seksuele moraal’. Doen ze dit niet, dan wordt het hen later onmogelijk gemaakt de geboorte van een kind te registreren.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Afrika door:

  • wereldwijd de kerk op te roepen tot gebed
  • lokale kerken te ondersteunen
  • het geven van trainingen, traumazorg en praktische hulp
  • wereldwijd de kerk op te roepen tot gebed
  • lokale kerken te ondersteunen
  • het geven van trainingen, traumazorg en praktische hulp

Bekijk het land op de 34e plaats: Nepal.

Ga verder naar het land op de 36e plaats: Ethiopië.