Niger maakt een grote sprong en komt met een stijging van 21 plekken de Ranglijst Christenvervolging binnen. In de afgelopen vijf jaar is het extremistisch geweld enorm toegenomen. De overheid van Niger heeft veel land verloren aan terroristische groeperingen.

De situatie voor christenen

Niger was ooit een land waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen in vrede naast elkaar leefden. Maar dat lijkt niet meer zo te zijn. De druk op christenen neemt flink toe. De meerderheid van de bevolking is moslim en de meeste mensen vinden dat Nigerezen islamitisch moeten zijn. Christenen met een moslimachtergrond worden door hun families en dorpsgenoten onder druk gezet om hun geloof in de Here Jezus los te laten.

In gebieden waar extremistische groeperingen de macht hebben, moeten christenen voorzichtig zijn in het uitleven van hun geloof. In het grensgebied met Nigeria hebben groepen als Boko Haram kerken platgebrand. Tegelijkertijd ervaren christenen tegenwerking door lokale autoriteiten, onder andere bij het registreren van een kerk.

Christelijke vrouwen lopen groot risico om ontvoerd, uitgehuwelijkt of verkracht te worden. Christelijke mannen met een moslimachtergrond worden vaak tegengewerkt, buitengesloten op hun werk en weggestuurd uit hun huis.

Voorbeelden van vervolging

  • Bimpe* en haar man werden een aantal jaar geleden christen. Helaas is Bimpe’s man recent teruggekeerd naar de islam. Hij zet haar onder druk om ook moslim te worden. Ze weigert dat en dat maakt haar man boos. Ze heeft nu onderdak gevonden bij een christelijk gezin.
  • Een tijdje terug werd Bolade*, een christen met een moslimachtergrond, door twee familieleden ontvoerd en in elkaar geslagen. Ze bedreigden hem met de dood als hij zijn geloof niet zou afzweren. Als door een wonder lieten de mannen hem in leven. Bolade werd door een voorbijganger naar huis gebracht.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners en kerken steunt Open Doors christenen in Niger door:

  • trainingen te geven over leiderschap en discipelschap
  • sociaaleconomische projecten
  • nieuwe gelovigen pastorale zorg te bieden
  • trainingen te geven over leiderschap en discipelschap
  • sociaaleconomische projecten
  • nieuwe gelovigen pastorale zorg te bieden

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 32ste plaats: Burkina Faso.

Ga verder naar het land op de 34ste plaats: Bhutan.