In Niger is de meerderheid van de bevolking islamitisch. Als je een Nigerees bent, ben je een moslim. Bekering van de islam tot een andere godsdienst wordt beschouwd als verraad, en bekeerlingen tot het christendom krijgen te maken met vijandigheid en verstoting door hun familie en gemeenschap.

In een groot deel van het land hebben extremistische groeperingen de macht. Niger heeft het hoogste percentage kinderhuwelijken ter wereld: 76 procent van de meisjes is voor haar achttiende getrouwd. Jongens worden vaak als kindsoldaat gerekruteerd voor islamitische extremistische groeperingen. Dit heeft te maken met de grote armoede en het toenemende geweld in het land.

De situatie voor christenen

Het aanhoudende geweld van extremistische groeperingen vergroot de druk op christenen. Kerken zijn het mikpunt van gewelddadige aanvallen en daarnaast is het vrijwel onmogelijk om een kerk te laten registreren.

Christenen worden door hun families en dorpsgenoten onder druk gezet om hun geloof in de Here Jezus los te laten. Christelijke vrouwen lopen groot risico te worden ontvoerd, uitgehuwelijkt of te worden verkracht. Christelijke mannen met een moslimachtergrond worden vaak tegengewerkt, buitengesloten op hun werk en weggejaagd uit hun huis.

Ontmoet Mariama*

“Toen ik tot bekering kwam, leverde mij dat veel problemen op. Mijn broers, zussen en andere familieleden lieten zien dat ze me haten. Ze vragen me elke keer opnieuw: ‘Waarom heb je deze valse leer aanvaard?’ Maar ik weet dat ik in de Waarheid geloof, want ik heb de genade van God aanvaard.”

Mariama, wordt onderdrukt door haar moslimfamilie, sinds ze christen is.

Voorbeelden van vervolging

  • Kerkelijke samenkomsten worden verhinderd en de registratie van kerken is vrijwel onmogelijk. Er zijn veel niet-geregistreerde kerken die te maken hebben met geweld en bedreigingen door islamitische groeperingen.
  • Jongens in Niger worden als kindsoldaten gerekruteerd of moeten meevechten in islamitische extremistische groeperingen. Kinderen en vrouwen leven met constante angst voor mishandeling of een gedwongen huwelijk.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Niger door:

  • leiderschaps- en discipelschapstrainingen
  • praktische en pastorale zorg
  • gelovigen te trainen in het omgaan met vervolging
  • leiderschaps- en discipelschapstrainingen
  • praktische en pastorale zorg
  • gelovigen te trainen in het omgaan met vervolging

* Schuilnaam