Christenen in Turkmenistan staan nog steeds hevig onder druk. De bevolking is overwegend moslim en christenen worden met argwaan behandeld door hun familie en door de gemeenschap. Daarnaast is ook de overheid een grote aanjager van vervolging. Religieuze activiteiten worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als gevolg hiervan worden kerken bedreigd.

De situatie voor christenen

In Turkmenistan ervaren christenen tegenstand vanuit hun familie, de gemeenschap en de overheid. Christelijke bekeerlingen met een moslimachtergrond zijn het meest kwetsbaar voor vervolging, vooral in plattelandsgebieden. Zij worden onder druk gezet met fysiek geweld of gevangenschap door de familie of de gemeenschap.

Het drukken en importeren van christelijk materiaal is aan banden gelegd, zodat het moeilijk is om lokale christenen op deze manier te ondersteunen. Kerken en kerkleiders zijn het doelwit van vervolgers. Zij worden bedreigd, beboet, aangevallen of zelfs mishandeld. Veel christenen houden hun geloof dan ook geheim.

Ontmoet Samida*

“Mijn moeder vertelt iedereen dat ik een slechte, ongehoorzame en lakse vrouw ben. Ze behandelt me als een slaaf. Ik werk dag en nacht voor mijn ouders. Nu vertellen ze me dat er voor mij geen plaats meer is in het huis en dat het beter is dat ik de schuur deel met de dieren.”

Samida

Samida* is in de ogen van haar familie een schande sinds haar bekering tot het christendom.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Turkmenistan door:

  • hulp aan christenen die gevangenzitten of verstoten zijn door hun omgeving
  • verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur
  • hulp aan specifieke doelgroepen (vrouwen en jongeren)
  • hulp aan christenen die gevangenzitten of verstoten zijn door hun omgeving
  • verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur
  • hulp aan specifieke doelgroepen (vrouwen en jongeren)

* Schuilnaam