Ondanks de kleine daling op de Ranglijst Christenvervolging verandert er niet veel voor christenen in Turkmenistan. Het blijft voor hen een enorme uitdaging de Here Jezus te volgen. Vooral vanwege alle beperkingen en controles vanuit de overheid, maar ook vanwege de druk op christenen om terug te keren naar de islam.

De situatie voor christenen

Christenvervolging komt in Turkmenistan grotendeels weg bij de overheid. Tenzij kerken geregistreerd staan, is de kans groot dat kerkgangers slachtoffer worden van politie-invallen, bedreigingen, arrestaties of het krijgen van bekeuringen.

Gelovigen met een islamitische achtergrond ervaren zware druk vanuit hun familie, vrienden en dorpsgenoten. Vrouwen worden onvrijwillig uitgehuwelijkt, in huis opgesloten, bedreigd of onterfd. Leiders in Turkmenistan zijn over het algemeen mannen. Maar als christelijke leider zijn mannen een doelwit van vervolging op meerdere manieren. Ze worden in de gaten gehouden, tegengewerkt of aangevallen.

Voorbeelden van vervolging

  • In december 2019 viel de politie een huis binnen waar vrouwen samen Kerst vierden. Alle aanwezigen werden ondervraagd, bedreigd en gearresteerd.
  • De politie viel ten minste drie keer huizen van christelijke gezinnen binnen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners versterkt Open Doors de vervolgde kerk in Centraal-Azië op verschillende manieren:

  • met opleidingen en Bijbelstudies
  • door christelijke literatuur te verspreiden
  • met hulp wanneer een christen gevangengenomen of verstoten wordthulp
  • met opleidingen en Bijbelstudies
  • door christelijke literatuur te verspreiden
  • met hulp wanneer een christen gevangengenomen of verstoten wordthulp

Bekijk het land op de 22e plaats: Laos.

Ga verder naar het land op de 24e plaats: Algerije.