In Bangladesh zijn de christenen ver in de minderheid. Het overgrote deel van de bevolking is moslim. Vooral bekeerlingen met christenen met een moslim-, hindoe- of boeddhistische achtergrond hebben te lijden onder vervolging. Ze worden onder druk gezet door hun familie of de gemeenschap.

De laatste jaren lijdt het land onder het geweld van extremistische groeperingen, die vooral christenen aanvallen. Uit angst voor discriminatie, bedreigingen en geweld ontmoeten christenen elkaar vaak in het geheim.

De situatie voor christenen

Kerken in Bangladesh hebben het niet gemakkelijk. Veel christenen ontmoeten elkaar in het geheim, uit angst voor de gevolgen als ze hun geloof bekend maken. Kerken die wel in het openbaar opereren, krijgen steeds meer te maken met aanvallen en bedreigingen. Daarom gaan kerkleiders voorzichtig te werk in het evangeliseren onder moslims en hulp bieden aan kerkleden.

De positie van vrouwen blijft gevaarlijk en moeilijk in Bangladesh. Als een vrouw zich bekeert tot het christelijk geloof, verslechtert haar positie nog meer. Haar omgeving ziet die stap als verraad van de nationale cultuur en religie. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn, variërend van verkrachting en ontvoering tot gedwongen uithuwelijking.

In Bangladesh wordt van mannen en jongens verwacht dat zij de leiding hebben over hun gezin en familie. Als zij christen worden, is fysiek geweld vanuit de gemeenschap of familie vaak een gevolg. Het komt zelfs voor dat ze niet langer thuis kunnen wonen en hun huis moeten ontvluchten. Een ander risico is dat de man, die normaal gesproken de kostwinner is, zijn baan verliest of gevangen wordt genomen. Dan treffen de gevolgen zijn hele gezin.

Ontmoet Jashim

“Ik heb het recht om zelf een religie te kiezen en na te volgen. Ik zal mijn geloof in Jezus Christus nooit opgeven.”

Jashim

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Bangladesh onder andere door:

  • Bijbels onderwijs
  • verspreiding van Bijbels
  • sociaaleconomische projecten
  • noodhulp
  • Bijbels onderwijs
  • verspreiding van Bijbels
  • sociaaleconomische projecten
  • noodhulp

* Schuilnaam