Mauritanië kent geen vrijheid van godsdienst. Het is illegaal om de islam te verlaten en een ander geloof aan te hangen. De situatie is daardoor voor bekeerlingen in het hele land zwaar. Daar komt bij dat in de oostelijke grensgebieden van Mauritanië gewelddadige, extreem-islamitische groeperingen actief zijn. Zij vormen een groot gevaar voor alle christenen die daar leven.

De situatie voor christenen

Als bekend wordt dat iemand christen is geworden, kan hij voor een religieuze rechtbank worden beschuldigd van afvalligheid, terrorisme of cybercriminaliteit. Er zijn gevallen bekend waarbij christenen werden aangeklaagd vanwege ‘ondermijning van de nationale veiligheid door belediging van de islam en bedreiging van de heilige beginselen van Mauritanië’.

Het is zeer moeilijk voor christenen om elkaar te ontmoeten of samen te bidden, en dat geldt helemaal voor bekeerlingen. Zelfs buitenlanders die christelijke bijeenkomsten houden, kunnen vervolgd worden, omdat hun activiteiten gezien kunnen worden als pogingen tot evangelisatie van lokale moslims.

Mannen die christen worden, staan onder zware druk van hun gemeenschap. Ze worden beschouwd als een schande voor de familie en worden in veel gevallen worden ze uit huis gezet of fysiek mishandeld. Een vrouw die zich bekeert, kan worden opgesloten, gepest en beroofd van haar levensonderhoud. Zij kan worden gedwongen met een moslim te trouwen, of, als ze al getrouwd is, juist te scheiden. Er is geen legale manier voor een gelovige met een moslimachtergrond om met een christen te trouwen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Noord-Afrika onder andere met:

  • leiderschaps- en dicscipelschapstrainingen
  • inkomensvoorzieningen
  • verspreiden van Bijbels
  • pastorale zorg
  • leiderschaps- en dicscipelschapstrainingen
  • inkomensvoorzieningen
  • verspreiden van Bijbels
  • pastorale zorg