Christen in Mauritanië

Mauritanië is een van de armste landen ter wereld, ondanks het feit dat het rijk is aan bodemschatten. Mauritanië kent geen godsdienstvrijheid. Het is illegaal om de islam te verlaten en een ander geloof aan te hangen. In theorie staat hierop zelfs de doodstraf – al is die de afgelopen jaren niet toegepast.

Vooral christenen die eerst moslim waren hebben het zwaar. Niet alleen de overheid vormt een bedreiging voor bekeerlingen, ook gewelddadige islamitische groeperingen. Deze christenen verzwijgen daarom hun christelijke geloof.  

Waarom worden christenen in Mauritanië vervolgd?  

Vrijwel iedere inwoner van de Islamitische Republiek Mauritanië is moslim. De meeste christenen die in Mauritanië leven, zijn buitenlands en hebben beperkte vrijheid. Elke inwoner die ervoor kiest om de islam achter zich te laten en christen te worden, wordt vervolgd door de gemeenschap, de overheid en radicaalislamitische groeperingen – waarbij veel inwoners zich hebben aangesloten. Het christendom wordt door hen gezien als verwerpelijk en westers. Voornamelijk in de oostelijke grensgebieden zijn deze groepen actief. In het westen van het land, rond de hoofdstad Nouakchott is het over het algemeen veiliger. Ontvoering door door militanten of andere criminele groepen is een risico in het hele land, ook voor buitenlandse christenen. 

Naast de vijandige houding van radicale moslims, ziet ook de overheid ziet het christendom als een bedreiging voor haar macht. Daarom zet ze in op het verminderen van ‘christelijke invloeden’. Vooral in plattelandsgebieden is de druk op christenen hoog. Maar ook daarbuiten, in grote steden, worden christenen vervolgd.   

Hoe is het leven voor christenen in Mauritanië?  

Binnen Mauritaanse families en de moslimgemeenschap kennen mensen elkaar goed. Om te kunnen overleven is dit ook noodzakelijk; veel mensen in Mauritanië leven namelijk onder de armoedegrens. Voor christenen is er weinig hoop op een stabiele baan of een eerlijk inkomen. 

Als bekend wordt dat iemand christen is geworden, krijgt hij of zij te maken met extreme druk uit verschillende hoeken. Wie de islam verlaat, wordt gezien als verrader. De kans bestaat dat iemand zijn status binnen de moslimgemeenschap verliest en te maken krijgt met intimidatie en mishandeling. Daarom verzwijgen de meeste bekeerlingen hun geloof. Christenen in het zuiden van het land hebben naast religieuze discriminatie ook te maken met etnische vijandigheid vanwege de rivaliteit tussen verschillende stammen.   

De meeste christenen in het land zijn afkomstig uit naburige landen. Zij kunnen samenkomen in de daarvoor bestemde gebouwen, maar mogen hun geloof niet uitdragen. Dit kan namelijk worden gezien als poging tot evangelisatie onder moslims. Ook zij zijn dus op hun hoede. 

Wat doet Open Doors in Noord-Afrika?    

Open Doors ondersteunt vervolgde christenen in Noord-Afrika in samenwerking met lokale partners en kerken. Een voorbeeld van de activiteiten: 

 • het geven van leiderschapstrainingen.  
 • discipelschap door christenen persoonlijk te bezoeken, trainingen over vervolging te geven en initiatieven van de lokake kerken te stimuleren.   
 • de verspreiding van Bijbels en christelijke materialen. 
 • traumazorg en noodhulp (medicijnen, kleding, voedsel) aan slachtoffers van gewelddadige vervolging. 
 • conferenties over relatie- en huwelijksvorming.  
 • het verstrekken van microkredieten en cursussen, zodat christenen een bedrijfje kunnen starten en in hun eigen inkomen kunnen voorzien.  
Kaart van Mauritanië

Mate van vervolging

Zeer hoog
Geweld 8%
Persoonlijk leven 87%
Familieverband 85%
Gemeenschapsleven 83%
Publieke ruimte 85%
Kerkelijk leven 85%

Soorten vervolging

 • islamitische onderdrukking 
 • tribale en etnische vijandigheid 
 • georganiseerde misdaad en corruptie 

Over Mauritanië

Regio
Afrika

Hoofdreligie
Islam

Christelijke bevolking
11.100 (0,2%)

Leider
President Mohamed Ould Ghazouani 

Gebedsapp

Dagelijks worden herinnerd om te bidden voor vervolgde christenen? Download de GebedsApp en ontvang elke een melding met een actueel gebedspunt uit de vervolgde kerk.

Bid voor Mauritanië

Bid je mee voor de christenen in Mauritanië? Veel van hen zijn geïsoleerd en voelen zich alleen. Jouw gebed bemoedigt hen. 

 • Bid voor de overheid in Mauritanië. Bid dat er godsdienstvrijheid komt in het land en christenen openlijk hun geloof kunnen belijden. 
 • Bid voor de geheime gelovigen; voor openingen om te getuigen over Gods liefde, zodat radicale moslims tot bekering komen en de kerk zullen beschermen in plaats van aan te vallen. 
 • Sommige christenen betalen een grote prijs voor hun geloof in Jezus Christus. Toch kiezen ze ervoor om Hem te blijven volgen. Dank God voor hun vertrouwen en blijf bidden om doorzettingsvermogen en kracht. 

Nieuws uit Mauritanië

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven