Afgelopen jaar nam de druk op christenen in Mauritanië toe. Dit komt onder andere doordat de overheid haar blasfemie- en godslasteringwetten steeds strikter hanteert.

De situatie voor christenen

De beperkende sfeer in Mauritanië maakt het christenen onmogelijk samen te komen in het openbaar. Vooral christenen met een islamitische achtergrond staan zwaar onder druk vanuit hun familie of gemeenschap. Het is verboden je te bekeren tot het christendom; iemand die dit doet, wacht daarom gegarandeerd vervolging.

In de stammencultuur van Mauritanië wordt afvalligheid van de islam niet alleen gezien als religieus verraad, maar ook als verraad van de stam en de familie. In deze cultuur is dan ook geen enkele ruimte om doopdiensten of christelijke bruiloften of begrafenissen te organiseren. 

Het openlijk uitdragen van het christelijk geloof is zelfs voor buitenlanders gevaarlijk. Dit kan namelijk beschouwd worden als een poging om anderen tot het christendom te bekeren. Ook dit kan leiden tot vervolging.

Voorbeelden van vervolging

 • Gelovigen met een moslimachtergrond kunnen enkel in het geheim gedoopt worden. Uit angst om beschuldigd te worden van afvalligheid, laten velen van hen zich daarom niet dopen.  
 • De Rooms-Katholieke Kerk heeft toestemming om de binnenkant van hun kerkgebouwen te renoveren. Het is echter verboden om de buitenkant van deze gebouwen aan te pakken.
 • Als familieleden van bekeerlingen ontdekken dat zij christen zijn geworden, staan ze onder grote druk het land te verlaten.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Noord-Afrika onder meer door:

 • christelijke lectuur te verspreiden
 • trainingen te geven
 • sociaaleconomische projecten op te zetten
 • pleitbezorging
 • christelijke lectuur te verspreiden
 • trainingen te geven
 • sociaaleconomische projecten op te zetten
 • pleitbezorging