Laos daalde twee plaatsen op de Ranglijst Christenvervolging. Dit komt mede doordat de overheid een programma voor lokale autoriteiten is begonnen over geloofsvrijheid. Toch vermindert dit de vervolging vanuit families en gemeenschappen niet. Hierdoor blijft Laos een gevaarlijk land voor volgelingen van Jezus Christus.

De situatie voor christenen

Communistische autoriteiten houden christelijke activiteiten nauwlettend in de gaten, ook die van de geregistreerde kerken. Huiskerken zijn gedwongen om in het geheim samen te komen, omdat hun diensten bestempeld worden als ‘illegale bijeenkomsten’.

Het leven is vooral zwaar voor pasbekeerde christenen. Zij riskeren vervolging vanuit hun familie of lokale autoriteiten. Dit uit zich bijvoorbeeld in de vernieling van huizen, het in beslagnemen van bezittingen of het opgelegd krijgen van boetes.

Het kan voorkomen dat vervolgers de complete dorpsbevolking, ophitsen tegen christelijke inwoners. Ze organiseren dan bijvoorbeeld dorpsbijeenkomsten of zoeken de steun van lokale religieuze leiders.

Ontmoet Khambang*

“Dank u wel dat u met ons samenwerkt voor de vervolgde kerk in Laos. Ik bid dat – nu we de Here God hier aan het werk zien – aan hen blijven denken met wie we wel hetzelfde geloof, maar niet dezelfde vrijheid delen.’

Khambang*

Voorbeelden van vervolging

  • Als christenen over hun geloof vertellen, lopen ze het risico te worden verbannen uit hun dorp.
  • Christelijke kinderen zijn verplicht boeddhistisch onderwijs te volgen en deel te nemen aan religieuze ceremonies en feesten.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Laos onder meer met:

  • leiderschaps en discipelschapstrainingen
  • christelijke materialen
  • noodhulp
  • leiderschaps en discipelschapstrainingen
  • christelijke materialen
  • noodhulp

* Schuilnaam