De communistische autoriteiten van Laos beschouwen de meeste kerkelijke bijeenkomsten als ‘illegale bijeenkomsten’. Het toezicht op christenen is streng. Zij worden over het algemeen gezien als door het Westen beïnvloede ‘vijanden van de staat’.

De situatie voor christenen

In Laos zijn sommige kerken geregistreerd; ze worden streng gecontroleerd. Andere kerken krijgen geen toestemming om elkaar te ontmoeten en moeten in het geheim opereren. Zelfs onder de door de overheid goedgekeurde kerken beschikken er maar weinig over een eigen gebouw. Gelovigen moeten in huizen samenkomen. Leiders van niet-geregistreerde kerken zijn gearresteerd en al een jaar vastgehouden; hun families en kerken moeten enorme sommen geld betalen voor hun vrijlating.

Christenen ondervinden discriminatie op de werkvloer. Ze kunnen worden uitgesloten van hun baan bij de overheid of verliezen die wanneer hun geloof bekend wordt. Het gebrek aan opleidings- en beroepskansen draagt ertoe bij dat christelijke jongens en mannen vluchten in de drugs. Voorgangers in het noorden van Laos zeggen dat christelijke meisjes steeds vaker het doelwit zijn van mensensmokkelaars die hen als bruiden naar China verhandelen.

Wie uit de boeddhistisch-animistische gemeenschap christen wordt, krijgt te maken met druk en geweld van familie en lokale autoriteiten. De gemeenschap komt vaak tegen deze christenen in het geweer en wil de nieuwe gelovigen uit hun geboortedorp verdrijven.

Ontmoet Sop*

“Er zijn momenten dat ik het gevoel heb dat de hele wereld tegen mij is en dat de Heer me geen medestanders geeft. Maar God stuurt mensen. Hij gebruikte uw bediening.” – Sop is een vervolgde christen. Hij wil via alfabetiseringsklassen werken aan mentaliteitsverandering binnen de gemeenschap.

Voorbeelden van vervolging

  • In oktober 2022 werd een voorganger in de provincie Khammouane vermoord. De moord schokte de christelijke gemeenschap.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Laos door:

  • te zorgen voor christelijke lectuur
  • trainingen op het vlak van leiderschap en discipelschap te geven
  • noodhulp en pleitbezorging
  • sociaaleconomische ontwikkelingsprogramma’s
  • te zorgen voor christelijke lectuur
  • trainingen op het vlak van leiderschap en discipelschap te geven
  • noodhulp en pleitbezorging
  • sociaaleconomische ontwikkelingsprogramma’s

* Schuilnaam