Xiong* en Yod* zijn een jong stel met vier kinderen uit Laos. In 2021 werden zij christen. Toen de ouders en familieleden van Xiong hoorden van deze bekering, werden ze gelijk hun dorp uitgezet. Een kerkleider uit een dorpje in de buurt in centraal Laos nam hen in huis, terwijl andere gemeenteleden voor praktische hulp zorgden

In mei van dit jaar stond de familie van Xiong op de stoep van hun huidige huis. De bekering van Yod en Xiong zou de dorpsgeesten boos hebben gemaakt en daardoor bracht dit ongeluk op de hele familie en gemeenschap. Zij moesten per onmiddellijk hun christelijk geloof herroepen en terugkeren naar het animistische geloof van de familie. Xiong weigerde en liep gelijk klappen op. Zijn vrouw Yod filmde dit en werd toen ook aangevallen. Haar telefoon werd in beslag genomen. Toen de politie op de commotie afkwam, zorgde de familie van Xiong ervoor dat hij gevangen gezet werd. 

Yod werd behandeld in het ziekenhuis en kon gelukkig snel ontslagen worden omdat de verwondingen niet ernstig waren. Kerkleiders van geregistreerde kerken in de omgeving probeerden in contact te komen met het districtsbestuur zodat Xiong medische behandeling kon krijgen en ook vrijgelaten zou worden, maar dit werd geweigerd. 

Op dit moment zit Xiong nog steeds in de gevangenis. Een lokale partner van Open Doors helpt het gezin van Xiong en ondersteunt ook de kerkleiders die hem in de gevangenis bezoeken. Verzoeken om vrijlating vinden geen gehoor, tenzij er aan een van de twee voorwaarden wordt voldaan: 

  1. Xiong, Yod en hun gezin moeten het dorp waar ze opgevangen waren verlaten. Of: 
  1. Het gezin moet zich weer bekeren tot het animistische geloof en dan komt Xiong vrij en kunnen ze hier blijven wonen. 

Laos staat op de 31ste plaats van de Ranglijst Christenvervolging. Een kleine 3 procent van de bevolking is christen. Bekering vanuit het boeddhisme of animisme wordt door de familie en gemeenschap gezien als verraad. 

*schuilnaam