Christenen hebben het in het islamitische Bangladesh niet gemakkelijk. Soms staan ze voor onmogelijke beslissingen.  Zo moet Bhuttu binnen enkele weken kiezen: Jezus volgen of zijn vrouw en kind verliezen. En Martin (foto) is niet veilig in eigen straat: zijn buren sloegen hem in elkaar.

De 35-jarige Martin Biman Benarjee, de enige christen in zijn islamitische dorp, geeft bijles om zo de eindjes aan elkaar te knopen voor zijn gezin met vier kinderen.  Op vrijdagavond 25 februari kwam hij laat thuis, en zag tot zijn ontsteltenis dat de buren afval en stenen op het dak van zijn woning gooiden.  

Hij rende erop af om de groep tegen te houden, maar die keerde zich tegen hem. Nadat ze Martin gegrepen hadden, ranselden ze hem af. Met een zwaar voorwerp sloegen de buurtgenoten hem op het hoofd en lieten hem op straat achter met een ernstige wond. Als door een wonder overleefde Martin het geweld.  

Met een bebloed hoofd deed hij die nacht aangifte bij de politie. Een agent bracht hem in allerijl naar een ziekenhuis om zijn verwondingen te behandelen. Met vijf hechtingen in het hoofd keerde Martin terug naar zijn gezin. Lokale partners van Open Doors zoeken naar wegen om het christelijke gezin te ondersteunen en ze te bemoedigen met gebed.

Ultimatum

In het noorden van Bangladesh hebben hindoes een ultimatum gesteld aan de christelijke Bhuttu (42) om voor het einde van maart zijn geloof op te geven of anders zijn vrouw en dochter kwijt te raken. Bhuttu dreigt door zijn hindoeïstische familieleden verstoten te worden; zij kondigden begin februari aan zijn vrouw aan een ander uit te huwelijken als hij niet terugkeert naar het hindoegeloof van zijn familie. Bhuttu kreeg uitstel tot eind maart, omdat zijn dochtertje Sati (10) zich had verzet tegen het krijgen van andere vader.  

Aanleiding voor het ultimatum is de bekering van Bhuttu twee jaar geleden. Zijn vrouw Gaitri was daar op tegen, net als de rest van de familie. Bhuttu’s weigering om zijn geloof op te geven, zorgde voor groeiende spanningen binnen de hindoeïstische familie. Op den duur bemoeide ook de dorpsgemeenschap zich met de kwestie: bijna dagelijks kreeg Bhuttu scheldpartijen over zich heen en soms vielen er klappen.

Tragisch dilemma

In december vorig jaar was de maat vol voor de familie. Ze gaven Bhuttu een pak slaag en waarschuwden hem dat hun geduld op was. Bhuttu kon zich naar de woning van een andere christen slepen en bleef daar enige dagen om te herstellen van de afranseling. Bij terugkeer naar huis ontdekte hij dat zijn vrouw en dochter waren vertrokken. Zijn zwagers hadden zelfs al een nieuwe man voor Gaitri gevonden; omdat Sati echter geen andere vader wilde, kreeg Bhuttu uitstel. 

Hij moet nu binnen enkele weken kiezen voor een terugkeer naar het hindoegeloof en heracceptatie van de familie. De Bengaalse christen staat nu voor een tragisch dilemma. “Mijn vrouw houdt niet meer van mij. Mijn familie is mijn vijand geworden”, zei hij vertwijfeld tegen medewerkers van Open Doors. “Ik heb hen vergeven en houd nog steeds van ze. En ik bid voor hen.” 

Bidden

Open Doors heeft opgeroepen om voor deze Bengaalse christenen te bidden. Bangladesh telt naar schatting 165 miljoen inwoners. Ongeveer 89 procent van hen is moslim. Het land staat op de 29e plaats van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.