Kever met koplampen in het bos

Geschiede­nis Open Doors

Open Doors bestaat bijna 70 jaar. Ontdekken hoe het werk voor de vervolgde kerk in 1955 begon? In onderstaande tijdlijn vind je alle wetenswaardigheden over het ontstaan van Open Doors en hoe de bediening van één man uitgroeide tot een internationale organisatie die werkt in meer dan zestig landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof. 

Tijdlijn

1955

Het werk van Open Doors begint

Dat gebeurt als Anne van der Bijl een reis maakt door Polen, een land achter het toenmalige IJzeren Gordijn waar de Bijbel een verboden boek is terwijl christenen er snakken naar Gods Woord.  

1957

Anne vertrekt naar Moskou in een Volkswagen Kever

Die auto blijft 35 jaar lang hét beeldmerk van de organisatie. Een replica daarvan zie je in het Open Doors Bezoekerscentrum

Kever Anne van der Bijl
1965

Anne’s eerste reis naar China

Het blikveld verruimt zich van de communistische landen achter het IJzeren Gordijn nu ook naar China, waar het ‘bamboegordijn’ de scheidingslijn is. Christenen lijden daar minstens zo zwaar als in Oost-Europa.

1967

God’s Smuggler verschijnt 

Dit is de Engelstalige biografie van Anne van der Bijl. Het boek komt uit onder de naam die hij in het Engels gebruikt: Brother Andrew. Hij wil niet dat het in het Nederlands uitkomt, omdat Anne naar eigen zeggen geen ambitie had om bekend te worden. Hij wil rustig over straat kunnen en niet op een voetstuk worden geplaatst. Pas na zijn overlijden verschijnt de Nederlandse vertaling.  

Anne van der Bijl in zijn auto met Gods smokkelaar
1972

Ermelo als thuisbasis

Een aardappelfabriek in Ermelo wordt de plek die als garage gaat dienen om van normale auto’s, campers en caravans smokkelvoertuigen te maken. Vanuit deze plek vertrekken in de jaren daarna talloze koeriers die Bijbels smokkelen naar Oost-Europa en Rusland. 

1975

‘Love China’

In Manilla vindt het ‘Love China-congres’ plaats, op initiatief van Open Doors. Het congres brengt organisaties bij elkaar die in China willen werken. De kerk in China lijdt zwaar onder het communisme. 

1976

Smokkelen mag

Anne van der Bijl schrijft het boek ‘De ethiek van het smokkelen’. Mag je de wet overtreden als christen? Anne vindt van wel. In dit boek legt hij uit waarom het vanuit christelijk perspectief te verantwoorden is om Bijbels te smokkelen. 

1978

‘Love Africa’

Verschillende Afrikaanse landen vallen in handen van atheïstische regimes. In 1978 organiseert Open Doors het ‘Love Africa-congres’, met als doel geestelijke leiders toe te rusten in de veranderde omstandigheden waarin ze zich bevinden in hun land. 

1981

Project Parel

Op een enorme sleepboot worden één miljoen Bijbels naar China gesmokkeld. Een gewaagd en bizar groot project. De kerk had om een miljoen stuks ‘brood’ gevraagd. De boot kon natuurlijk niet zomaar een haven in varen om deze verboden lading te lossen. Daarom werden alle Bijbels in plastic verpakt. Voor de kust liet de kapitein de platbodem zakken, waarna de pakketten Bijbels naar het strand dreven. Van heinde en verre kwamen Chinese Bijbelkoeriers naar het strand om deze parels in het land te verspreiden.    

1982

Reizen

Open Doors begint met het organiseren van groepsreizen. In die tijd is Albanië een belangrijke bestemming. De reizen daar naartoe krijgen de naam Project Goliat, omdat het land zo’n grote, atheïstische ‘reus’ is. Nog altijd gaan jaarlijks tientallen Nederlandse en Vlaamse christenen op reis om vervolgde christenen op te zoeken of biddend door een land te trekken waar vervolging is.

1984

Zeven jaar bidden

Start van de gebedsactie ‘Zeven jaar bidden voor de Sovjet-Unie’. Open Doors, toen nog Kruistochten geheten, brengt een boekje uit met achtergronden over het ontstaan van de Sovjet-Unie. Het legt uit op welke manier er sprake is van christenvervolging en geeft antwoord op de vraag waarom het belangrijk is voor de vele christelijke gevangenen in de Sovjet-Unie te bidden. Naast de regelmatige oproep tot gebed steken de Bijbelsmokkelaars jaar in jaar uit de handen uit de mouwen. Tot 1989 worden miljoenen Bijbels naar de vervolgde kerk in Oost-Europa en Rusland gebracht. In 1989 valt de Berlijnse muur en kunnen Bijbels steeds vaker openlijk de landen uit de voormalige Sovjet-Unie worden binnengebracht.  

1985

Project Kruisvuur

Ook op andere continenten lijden christenen onder verdrukking vanwege hun geloof. In Latijns-Amerika start ‘Project Kruisvuur’: Open Doors deelt vijf miljoen christelijke boeken en Bijbels uit en traint duizenden jongeren om te leren hun geloof uit te dragen. Het is het hart van de missie van Open Doors: de kerk versterken waar deze dreigt ten onder te gaan. 

1986

Project Timotheüs

In Zuid-Afrika start project Timotheüs. Duizenden pastors ontvangen een Bijbelse opleiding. Het werk van Open Doors breidt zich daarna uit in Afrika. Hard nodig, want als Open Doors een aantal jaren later de eerste Ranglijst Christenvervolging uitbrengt, staan daar ook al een aantal Afrikaanse landen op, zoals Nigeria, Soedan en Somalië

1989

Opnieuw één miljoen

Open Doors schenkt officieel één miljoen nieuwe-testamenten aan de Russisch Orthodoxe Kerk. In 1990 en 1991 levert Open Doors ze publiekelijk met vrachtwagens af. Een bijzonder moment in de geschiedenis.

Een-Miljoen-bijbels-voor-Rusland
1990

Vrijheid voor de kerk

De gebedsactie ‘Zeven jaar bidden voor de Sovjet-Unie’ loopt ten einde. Reden tot grote dankbaarheid, want de Sovjet-Unie kondigt vrijheid van godsdienst af. Een geestelijke overwinning die Open Doors aanzet tot oproep voor meer gebed. Open Doors-oprichter Anne van der Bijl maakt zich in die tijd al grote zorgen om zijn broers en zussen in islamitische landen. De focust verschuift en er wordt een nieuwe gebedsactie gelanceerd: ‘Tien jaar bidden voor de kerk in de moslimwereld’. 

1991

Naams­verandering

Anne van der Bijl begint zijn missie voor de vervolgde kerk onder de naam ‘Stichting de Akker is de wereld’. Later wordt de naam omgedoopt tot ‘Kruistochten’. Als de oprichter van Open Doors internationaal steeds meer bijval krijgt van mensen die zijn bediening willen ondersteunen, verandert de naam in 1991 officieel in Open Doors. “Dit is nog altijd een wereld van open deuren. Laat het me weten als je een deur tegenkomt die gesloten is om van Christus te getuigen, en ik vertel je hoe je naar binnen kunt”, was het motto van Anne.    

1993

Ranglijst Christen­vervolging

De Ranglijst Christenvervolging komt voor het eerst uit. Door deze ranglijst is in één oogopslag te zien waar in de wereld christenen lijden door vervolging. In de jaren erna groeit de Ranglijst Christenvervolging wereldwijd uit tot betrouwbaar instrument dat christenvervolging in kaart brengt. Open Doors grijpt jaarlijks de gelegenheid aan om met de lancering van een nieuwe ranglijst het landelijke nieuws te halen, zoals de NOS en het Algemeen Dagblad.   

1994

Anne naar Pakistan

Anne van der Bijl spreekt tijdens een vijfdaagse evangelisatiecampagne in het Kadaffi Stadion in Pakistan. Een uiterst bijzonder evenement, want christenen in het islamitische Pakistan mogen niet openlijk evangeliseren. Duizenden bezoekers komen op de manifestatie af. Anne van der Bijl krijgt in de jaren daarna een bijzondere band met het land. Hij raakt er goed bevriend met christelijke kerkleiders, maar spreekt ook met talibanleiders en andere hooggeplaatste islamitische geestelijken over zijn geloof in Jezus Christus.

Anne-voor-Kadaffi-Stadion-in-Pakistan
1994

Moord op Iraanse kerkleiders

Een schokkende gebeurtenis in Iran: drie kerkleiders worden vermoord. De Armeense pastor Haik Hovsepian verdwijnt op 19 januari uit de hoofdstad Teheran. Kort daarvoor heeft hij het openlijk opgenomen voor zijn vriend en collega Mehdi Dibaj, die gevangen werd gehouden om zijn geloof. Dibaj komt op 16 januari vrij, maar ook hij wordt ontvoerd en vermoord. Zijn lichaam wordt teruggevonden in een park in de Iraanse hoofdstad. In datzelfde jaar vindt nog een pastor van een Armeense kerk de dood: Tateos Michaëlian. Hij sprak zich, evenals Hovsepian en Dibaj, kritisch uit tegen het strenge Iraanse regime, waar zelfs voor traditionele christelijke gemeenschappen, zoals de Armeense kerk, geen plek wordt geboden.  

Anne-met-Haik-Hovepian
1995

Film over vervolging

De tweede Open Doors-film verschijnt: ‘Behind the Sun’. Deze film vertelt het verhaal van een moslim die zich tijdens zijn studie in de Verenigde Staten tot het christendom bekeert. Wat betekent dit voor hem als hij terugkeert naar het Midden-Oosten? Een paar jaar daarvoor is de eerste film van Open Doors uitgekomen: ‘Bamboe in de winter’. Deze speelfilm gaat over christenvervolging in China.    

Behind-the-sun
1998

Project Noodhulp Soedan

Dit project begint als studenten in Soedan door de gevolgen van ondervoeding niet komen opdagen. Op basis van de tekst ‘Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was naakt en jullie kleedden Mij.’ (Matteüs 25:35) gaat Open Doors zich naast het uitdelen van Bijbels en het geven van training zich toeleggen op het verlenen van praktische hulp. Hieronder valt bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel, kleding en het geven van medische zorg. 

1998

Centraal-Azië

‘Ik ben op zoek naar mijn broers.’ Deze Bijbeltekst uit Genesis 37:16 is een lijfspreuk van Open Doors-oprichter Anne van der Bijl om naar landen te reizen waar christenen worden vervolgd. In dit jaar ontdekt Open Doors dat er een kerk van inheemse christenen aan het ontstaan is in Centraal-Azië, een regio waar onder meer Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan onder vallen. Het is een jonge, kleine kerk, die bestaat uit christenen met een moslimachtergrond.

2002

Nieuw logo

Open Doors introduceert een nieuw logo. Hierin is het symbool van christenvervolging in de Romeinse tijd, de Ichthus-vis, gecombineerd met het symbool van vervolging in deze tijd, prikkeldraad. Het oude logo, met daarop een auto, voldoet niet meer. Hoewel er nog wel smokkelreizen per voertuig plaatsvinden, werkt Open Doors steeds vaker op andere manieren en heeft het werk voor de vervolgde kerk zich uitgebreid. 

Logo Kruistochten
Logo Open Doors 2002
2005

Bidden voord Noord-Korea

In geen land ter wereld lijden christenen zo zwaar als in Noord-Korea. Het land is aanvoerder van de Ranglijst Christenvervolging en daarom wil Open Doors er speciale aandacht voor vragen. Er wordt een nieuwe gebedsactie gelanceerd. Drie jaar lang verstrekt Open Doors gebedspunten om te blijven bidden voor het meest gesloten land ter wereld. 

2006

Aandacht voor vrouwen

Anneke Companjen ziet door haar reizen naar de vervolgde kerk met haar man Johan, die internationaal directeur is bij Open Doors, dat het niet alleen pastors en mannelijke kerkleiders zijn die lijden onder christenvervolging. Ze brengt hierover twee boeken uit: ‘Zingen in de nacht’ en ‘Vergeten vrouwen’. Deze boeken vormen de start van het internationale vrouwennetwerk van Open Doors: Women to Women. In 2023 verschijnt er opnieuw een boek waarin vrouwen centraal staan: ‘Geloofsheldinnen’.  

women to women
2008

Aandacht voor Geheime gelovigen

Open Doors start een campagne voor christenen in de moslimwereld onder de naam ‘Geheime Gelovigen’. Het doel van de campagne is om aandacht te vragen voor miljoenen christenen in de wereld die enkel in het diepste geheim hun geloof kunnen belijden. Voor hen die er niet over kunnen praten tegen familieleden, die geen kerk hebben om naartoe te gaan en voor wie de doodstraf realiteit is als hun christelijk geloof wordt ontdekt. Anne van der Bijl brengt een nieuw boek uit met dezelfde titel.

2008

Start kinderwerk

Open Doors start een campagne voor christenen in de moslimwereld onder de naam ‘Geheime Gelovigen’. Open Doors vindt het belangrijk ook kinderen en jongeren bij de vervolgde kerk te betrekken. Er is al eerder wel eens wat voor kinderen gemaakt, maar nu worden er structureel materialen voor kinderen ontwikkeld. Zo komt er een speciaal kinderpakket bij de Ranglijst Christenvervolging, is er een spreekbeurtpakket en wordt er elk jaar een kinderboek over vervolging gepubliceerd. Ook probeert Open Doors jongeren meer bij de vervolgde kerk te betrekken. Eerst onder de naam Underground, later onder de naam Open Doors Jongeren. ‘Shockwave’ wordt in het leven geroepen en Open Doors gaat reizen organiseren speciaal voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar.    

Geheime Vrienden Kinderranglijst 2023
2009

Leren van de vervolgde kerk

Open Doors start een campagne voor christenen in de moslimwereld onder de naam ‘Geheime Gelovigen’. Open Doors vindt het belangrijk ook kinderen en jongeren bij de vervolgde kerk te betrekken. Er is al eerder wel eens wat voor kinderen gemaakt, maar nu worden er structureel materialen voor kinderen ontwikkeld. Zo komt erSteeds meer realiseert Open Doors zich dat de hulp aan vervolgde christenen geen eenrichtingsverkeer is van de kerk die in vrijheid leeft naar de kerk die vervolging ondervindt. Vervolgde christenen hebben een boodschap voor christenen in het Westen. Hun verhalen getuigen van moed, volharding en vertrouwen op God. Om die waardevolle geloofslessen in Nederland en Vlaanderen te delen, brengt Open Doors Bijbelstudiemateriaal uit onder de naam: ‘12 ontdekkingen van de vervolgde kerk’. Het boek wordt gebruik in Bijbelstudiegroepen, vrouwengroepen en gebedsgroepen. Jaren later komt er een aanvulling op met het boek ‘12 lessen van de vervolgde kerk in Azië’  

2013

Sportief in actie

Open Doors organiseert in samenwerking met mannenbeweging de 4e Musketier de eerste Muskathlon voor de vervolgde kerk. Het is dan nog een gezamenlijke reis met de andere partner van de 4e Musketier, Compassion. De reis gaat naar Oeganda, waar de deelnemers die voor Open Doors sporten vervolgde christenen uit Afrika ontmoeten. Deelnemers werven 10.000 euro aan fondsen voor de vervolgde kerk en lopen een halve of een hele marathon, mountainbiken 120 kilometer of wandelen 60 kilometer. In de jaren daarna worden er Muskathlons gehouden voor vervolgde christenen in onder meer Israël, Irak en Kenia. Elk jaar zijn er nieuwe deelnemers die deze onvergetelijke geloofsuitdaging aangaan. In 2024 organiseert Open Doors Muskathlons in Colombia en Zuid-Korea. 

Muskathlon Sri-Lanka hardlopen
2014

Open Doors-dag naar Utrecht

De Open Doors-dag groeit uit zijn jasje. Wat ooit begon als een ontmoetingsdag in een kerk in Ermelo, is uitgegroeid tot een landelijk evenement waar bijna 10.000 bezoekers op af komen. Jarenlang bieden de IJsselhallen in Zwolle voldoende ruimte aan alle volwassenen en kinderen die de verhalen van vervolgde christenen willen horen, maar die plek wordt te klein. De Jaarbeurs in Utrecht wordt de nieuwe locatie, tot de coronapandemie. Daarna pakt Open Doors het kleinschaliger aan met een Open Doors-dag in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. De Open Doors-dag is dan ook via een livestream te volgen, iets wat eerder onmogelijk was in verband met de veiligheid van de sprekers.   

Anne van der Bijl op de Open Doors-dag
2015

Zestig jaar Open Doors

Tijd om een nieuwe campagne te lanceren die teruggrijpt op de historie van Open Doors. ‘Wees wakker!’ luidt de campagnenaam. Deze is afgeleid van Openbaring 3:2, de Bijbeltekst die tot Anne van der Bijl sprak in 1955 om zich te gaan inzetten voor vervolgde christenen. Dit is het laatste jaar dat Anne van der Bijl op de Open Doors-dag het podium betreedt als spreker. 

2018

Anne wordt 90 jaar

Anne van der Bijl viert z’n negentigste verjaardag. Zijn eenmansmissie is dan uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 1.400 medewerkers in 25 kantoren. In zestig landen worden vervolgde christenen ondersteund. 

2020

65-jarig jubileum

Het is middenin coronatijd als Open Doors 65 jaar bestaat. Een fysieke Open Doors-dag is dit jaar niet mogelijk, dus vindt er een online editie plaats, met het thema ‘Door alles heen’. 

2021

Open Doors Bezoekerscentrum

Na decennia in de anonimiteit en geheimzinnigheid over de locatie van het kantoor van Open Doors gaan nu de deuren wagenwijd open voor het Open Doors Bezoekerscentrum. Bezoekers krijgen er een kijkje in de historie van Open Doors en ontdekken hoe de organisatie vandaag de dag verschil blijft maken voor vervolgde christenen. In minder dan twee jaar tijd komen er meer dan 10.000 bezoekers. Gezinnen met kinderen, vriendengroepen, families, kerkenraden, catechisatiegroepen, jongerenclubs of vrouwenverenigingen: allemaal vinden ze hun weg naar de plek waar het werk van Open Doors begon. In 2024 wordt het Bezoekerscentrum uitgebreid met het Smokkelbos.   

Bezoekerscentrum
2022

Anne overlijdt

In september 2022 overlijdt Anne van der Bijl op 94-jarige leeftijd. Hij wordt gemist, maar zijn onbevreesde manier van werken en zijn liefde voor de Bijbel, gebed en evangelisatie leven voort, evenals zijn passie om vervolgde broers en zussen te ondersteunen. Het werk dat hij begon, gaat via meer dan 1.400 collega’s wereldwijd onverminderd door.

Scroll naar boven