Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke schenking, jouw gift is op deze manier 100% fiscaal aftrekbaar.

Op deze manier kun je meer hulp bieden aan de vervolgde kerk, zonder dat het je extra kost. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven.

Hoe werkt het?

 • Je schenkt jaarlijks – dat mag natuurlijk ook in termijnen – een vast bedrag aan Open Doors.
 • Je geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
 • De hoogte van het bedrag bepaal je zelf.
 • Vul de overeenkomst in, onderteken deze en stuur de overeenkomst op naar Open Doors. 

Na verwerking en ondertekening van de overeenkomst ontvang je een kopie van de overeenkomst van ons retour. Wij zullen de overeenkomst onder meer van een transactienummer voorzien die je later bij jouw belastingaangifte nodig hebt. Je dient deze overeenkomst zelf te bewaren in jouw administratie, omdat de belastingdienst je hiernaar kan vragen. De tussenkomst van een notaris en het overleggen van jouw legitimatiebewijs is niet langer meer nodig.

ANBI-regeling

Open Doors valt onder de ANBI-regeling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat jouw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Ook betaalt Open Doors geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.

Indien er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan kun je deze stellen aan onze administratie. Zij zijn bereikbaar per telefoon: 0341-465000 en per e-mail: info@opendoors.nl.

Vragen over periodiek schenken

 • Hoe start ik een periodieke schenking?
  • Vul de overeenkomst in, onderteken deze en laat ook jouw partner tekenen.
  • Stuur de overeenkomst op naar Open Doors.
 • Is een periodieke gift of incasso hetzelfde als een periodieke schenking?

  Nee. Een periodieke schenking is voor vijf jaar vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wel kun je een automatische incasso of structurele gift koppelen aan een periodieke schenking. Kies in het formulier voor deze optie onder ‘gegevens betaling’.

 • Kan ik binnen vijf jaar stoppen met de schenking?

  Nee, in principe niet. Moet je vanwege onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij het verliezen van een baan of arbeidsongeschikt worden) toch stoppen, geef dit dan door aan de Belastingdienst en aan Open Doors. Voortijdig stoppen heeft gevolgen voor jouw belastingaftrek. Mogelijk kun je de periodieke schenking wel als een gewone gift aftrekken.

  De schenking stopt bij overlijden of het overlijden van een partner. Deze keuze moet je vastleggen in de schenkingsovereenkomst.
 • Kan ik een incasso omzetten naar een periodieke schenking?

  Ja, dat kan. Kies voor deze optie in het formulier onder ‘gegevens betaling’.

 • Kan ik op elk gewenst moment starten met een periodieke schenking?

  Ja, in principe wel. Houd er wel rekening mee dat u in de schenkingsovereenkomst een vast bedrag per kalenderjaar heeft toegezegd. U mag dit bedrag in één keer voldoen, maar u kunt het ook spreiden over verschillende maanden.

  Voorbeeld: u wilt 240 euro per jaar schenken. Start u in januari, dan kunt u maandelijks 20 euro overmaken of laten incasseren. Start u in september, dan kunt u dit bedrag slechts over vier maanden verdelen. Vind u dit vervelend? Zorg dan dat uw schenking pas ingaat op 1 januari van het eerstvolgende jaar.

  Let op: giften die u vóór de ingangsdatum hebt gegeven, tellen niet mee in de schenking.

 • Moet mijn partner de overeenkomst ook ondertekenen?

  Ja, dat is wettelijk verplicht bij een schenkingsovereenkomst.

 • Tellen mijn giften van het afgelopen jaar mee als ik nu start met periodiek schenken?

  Nee. Giften die je vóór de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst hebt gegeven, tellen niet mee. Dit is een regel van de Belastingdienst.

 • Wat is een periodieke schenking?

  Bij een periodieke schenking geef je minimaal vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag. Dit jaarlijkse bedrag kun je in één keer overmaken of bijvoorbeeld maandelijks.

  Je legt een periodieke schenking samen met Open Doors schriftelijk vast in een schenkingsovereenkomst. Voorheen werd hierbij een notaris ingeschakeld, maar vanwege nieuwe wetgeving hoeft dat niet meer.

 • Wat is het RSIN-nummer van Open Doors?

  Ons RSIN-nummer (fiscaal nummer) is: 002779250. Als u periodiek schenkt aan Open Doors, heeft u dit nummer nodig bij uw belastingaangifte. Ook vermeldt u bij uw aangifte het unieke transactienummer dat op de schenkingsovereenkomst staat.

 • Welk voordeel heeft periodiek schenken voor mij als donateur?

  Een periodieke schenking mag je volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting, omdat Open Doors aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij een periodieke schenking geldt geen drempel of maximumbedrag. Voor het aftrekken van gewone giften geldt wél een drempelbedrag en een maximum.

  Het belastingvoordeel dat periodiek schenken oplevert, hangt onder meer af van jouw inkomen. Dit voordeel kan oplopen tot wel 40 procent in 2022.

  Bereken jouw voordeel met de speciale calculator van Schenken.nl.

 • Welk voordeel heeft periodiek schenken voor Open Doors?

  Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Als iemand start met periodiek schenken, kan Open Doors vijf jaar op steun rekenen. Deze vorm van structurele financiële ondersteuning is erg waardevol voor ons werk.

  Daarnaast kun je ervoor kiezen om het belastingvoordeel ook te schenken aan Open Doors. Als je dit doet, kunnen we dit bedrag extra inzetten voor de vervolgde kerk.