Pastor Andrew uit Nigeria

Het verhaal van Andrew

uit Nigeria

‘Ik had nooit gedacht dat we weer kerk zouden zijn’

Na een vreselijke nacht in 2015 leek de christelijke gemeenschap in Guyaku, Nigeria vernietigd. Maar met hulp van de Here God en ondersteuning van christenen wereldwijd herbouwden ze hun kerk, op de puinhopen.

Maar zes huizen bleven staan. De rest werd in die nacht, zo’n zeven jaar geleden, platgebrand. Boko Haram-strijders overvielen het dorp, stalen alles en wat niet mee kon, brandden ze plat. Ook verschillende christenen werden gedood. “Na die gebeurtenis had ik echt de hoop verloren dat we ooit weer hier samen God zouden aanbidden”, vertelt pastor Andrew als hij terugdenkt aan die tijd. “Onze kerk was kapotgemaakt.”

Schuilen in de bergen

Toen pastor Andrew zijn huis uitrende, zag hij verschillende huizen in brand staan. “Het vuur vrat de huizen op. We sloegen op de vlucht en hielden ons schuil in de bergen.” Tijdens die uren dat ze zich schuilhielden, bad Andrew voor alle gemeenteleden. “Ik bad dat de Here God hen kracht zou geven. En dat, zelfs als ze ontvoerd zouden worden, dat ze dan Jezus niet zouden afzweren. Ik bad dat iedereen sterk zou blijven staan in hun geloof.”

Alle mensen die een veilig heenkomen hadden gezocht in de bergen, bleven die nacht hopen en bidden. Bidden dat hun familieleden en vrienden het zouden overleven. En toen de ochtend kwam probeerde iedereen voorzichtig op zoek te gaan naar geliefden. Het dorp smeulde nog na en overal hing de rook in de lucht. “Wat ik zag was voor mij genoeg om te geloven dat we nooit meer samen zouden komen in de kerk. We hadden echt alles verloren.”

Kracht om te herbouwen

Andrew en andere kerkleden moedigden de mensen aan om de Here God te vertrouwen en hun leven in Guyaku op te bouwen. Maar veel christenen, die hun huis hadden verloren, vluchtten naar andere dorpen in de buurt. Pas na een poos, toen de achtergebleven christenen de stad en de kerk probeerden te herbouwen, kwamen anderen terug.

“Op een gegeven moment wist ik gewoon dat het tijd was. Tijd om weer samen te komen. Ik vroeg een paar kerkleden om met stokken, palen en verbrande zinkplaten een nieuwe kerk te bouwen.” En vanaf moment begon de kerk weer tot leven te komen.

Open Doors stond naast de christelijke gemeenschap met het bieden van noodhulp, voedselpakketten en traumazorg. Ook kreeg Andrew hulp om de kerk te herbouwen. “Na de aanslag waren jullie als eerste bij ons. Elk gezin kreeg een voedselpakket. Maar niet alleen eten, ook jullie traumazorg bracht genezing. We kregen praktische én geestelijke hulp.”

Op dit moment staat er een nieuw kerkgebouw in Guyaku. En de christelijke gemeenschap is gegroeid sinds de aanval. Dat wat de tegenstander probeerde te vernietigen, heeft de Here God vermenigvuldigd. En dat typeert het geloof van Andrew. Ondanks de aanvallen is Andrew nog steeds vol vuur over de Here Jezus. “Wat er ook gebeurt, ik keer mij niet van Hem af.”

Scroll naar boven