Arzoo uit Pakistan

Arzoo uit Pakistan in opvanghuis na ontvoering door 44-jarige buurman

Arzoo werd half oktober 2020 in Karachi op straat ontvoerd terwijl ze aan het spelen was. Ze werd gedwongen te trouwen met haar 44-jarige moslimbuurman. Hij beweert dat zij achttien jaar zou zijn. Arzoos ouders kregen tot hun verbijstering te horen dat hun dochter zich vrijwillig zou hebben bekeerd tot de islam.

Twee weken na de ontvoering kwam de zaak voor het gerechtshof dat oordeelde dat het huwelijk van de tiener met de islamitische buurman geldig was. De rechter liet achter gesloten deuren het meisje een verklaring afleggen ten gunste van de buurman. Daarin verklaarde Arzoo dat zij zich uit vrije wil tot de islam heeft bekeerd en vrijwillig met haar moslimbuurman is getrouwd. Zij sprak daarbij de islamitische geloofsbelijdenis uit.

Massaal protest

Het hooggerechtshof van de provincie Sindh draaide dat vonnis terug en liet het meisje in een opvanghuis plaatsen. Christenen waren namelijk massaal de straat opgegaan om te protesteren. Volgens hen is het meisje gedrogeerd. “Haar manier van reageren, antwoorden en gedragingen zijn van iemand die is gehersenspoeld”, zegt een christelijke leider.

Ook mensenrechtenactivisten hebben vraagtekens gezet bij de uitlatingen van Arzoo. Zij wijzen op filmpjes op internet waar de hevig ontdane moeder van Arzoo benadrukt dat haar dochter nog maar dertien jaar is. Arzoos vader zegt dat documenten die stellen dat zijn dochter achttien jaar zou zijn, zijn vervalst. Het gerechtshof heeft een medisch onderzoek naar de leeftijd van de tiener gelast.

Geen kindhuwelijken meer

Officieel is het in Pakistan verboden te trouwen met een meisje onder de zestien jaar. De praktijk toont een andere werkelijkheid. De gouverneur van de provincie Sindh, Imran Ismail, beloofde dat de zaak volgens de wet wordt opgelost. Maar het afleggen van de islamitische belijdenis betekent feitelijk dat iemand voor het leven moslim is.

Bid voor Pakistan

Een Pakistaanse kerkleider sprak zijn dankbaarheid uit naar iedereen in en buiten Pakistan die zijn stem verheft tegen dit onrecht en opkomt voor de vrijheid van Arzoo. “We zijn dankbaar dat onze broers en zussen overal op de wereld zich hierover openlijk uitspreken. We vragen jullie te blijven bidden voor Arzoo en haar familie.

Gebedspunten

  • Bid om vernieuwing, genezing en herstel in het hoofd en hart van Arzoo. Bid ook voor haar familie.
  • Jaarlijks worden er veel christelijke meisjes ontvoerd in Pakistan. Onder dwang moeten zij van religie veranderen, net als Arzoo. Bid ook voor hen.
  • Bid voor het Pakistaanse gerechtshof. Bid dat zij de islamitische geloofsbelijdenis van Arzoo ongeldig verklaren.
Scroll naar boven