Banumathi

Het verhaal van Banumathi

uit India

Als Banumathi* op een ochtend de kerk wil verlaten, kan ze haar ogen bijna niet geloven. Het hele terrein staat vol met politieagenten. Huilend ziet Banumathi toe hoe ze de kerk met de grond gelijk maken. 
 
Banumathi’s geloofsleven kent grote hoogte- en dieptepunten. Ze groeit op in een dorp in de bergen, in het zuiden van India. Haar vader, een hindoepriester, wil aanvankelijk niets van het christelijk geloof weten. Maar als Banumathi ernstig ziek wordt en geen enkel hindoeïstisch ritueel blijkt te helpen, mag een evangelist voor haar bidden. Banumathi geneest en komt tot geloof in Jezus.  

Zwerven door India 

Banumathi deelt haar geloof met de mensen om haar heen. Sommigen komen tot geloof, anderen willen er niets mee te maken hebben. Deze mensen verstoten Banumathi en de andere christenen uiteindelijk uit hun gemeenschap.  
Vijf jaar lang zwerft het groepje door het land. Ze eten wat ze maar kunnen vinden en slapen ’s nachts op straat. “Heer, doe alstublieft een wonder”, bidt Banumathi, als ze het niet meer volhoudt. Dan krijgt ze een visioen waarin ze hoort dat er in haar eigen dorp een gebedshuis zal komen. 

Opwekking 

Banumathi keert terug naar haar gemeenschap en mag dit keer wel blijven. Ze bidt en getuigt voor de mensen om haar heen. Na verloop van tijd groeit het aantal christenen tot meer dan 1000 mensen! Ze bouwen een kerk en zorgen ervoor dat deze geregistreerd wordt.  
Helaas is niet iedereen in Banumathi’s omgeving blij met deze opwekking. Tegenstanders stappen naar de lokale overheid en krijgen het voor elkaar dat politieagenten de kerk met de grond gelijk maken, zonder enige waarschuwing vooraf. Ze negeren de registratiepapieren. Sindsdien houden de christenen hun gebedsbijeenkomsten en kerkdiensten in de open lucht.  

Lokale partners van Open Doors zoeken Banumathi op om haar te helpen en bemoedigen. “Toen de kerk verwoest was, voelde ik me ontzettend terneergeslagen en dacht erover om mijn bediening op te geven”, vertelt ze. “Jullie deelden in mijn lijden, baden voor me en hielpen me in mijn nood. Ik kreeg weer kracht om mijn bediening voort te zetten. Allemaal door Gods genade alleen!” 

*Schuilnaam

Dank- en gebedspunten

  • Dank God voor de geweldige opwekking in Banumathi’s gemeenschap.
  • Bid God om een nieuw gebouw waar de gemeente van Banumathi kan samenkomen. 
  • Vraag God of Hij Banumathi en haar gemeenteleden bemoedigt en beschermt. 
Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven