Benita

Het verhaal van Benita

uit de Filipijnen

Benita* zocht genezing bij ‘heksen’

De Filipijnse Benita was een toegewijde moslima en liefhebbende moeder. Ze woonde vlak bij het christelijke echtpaar Rosa* en Henry*. Benita had wel gehoord over Jezus, maar ze was ervan overtuigd dat Jezus slechts een profeet was. Ze spotte zelfs met Rosa en Henry’s huisgemeente.

Totdat Benita op een dag ziek werd. Ze probeerde hulp te zoeken bij het ziekenhuis en bij de ‘heksen’ van de gemeenschap. De kosten van het ziekenhuis waren hoog en de zorg uiterst slecht. Ze wendde zich tot de heksen, maar ook zij vroegen veel geld. Wanhopig zocht ze hulp bij de huisgemeente. Rosa moedigde haar aan om in de Here Jezus te geloven. In haar wanhoop riep Benita Jezus aan. Op dat moment voelde ze een onverklaarbare vrede over zich heen komen.

Tot haar verbazing was de ziekte de volgende ochtend toen ze wakker werd verdwenen! Na dit wonder opende ze haar hart voor de Here Jezus. Deze genezing veranderde niet alleen haar leven, maar ook dat van haar hele gezin. Ze werden vaste bezoekers van de huisgemeente. Dat zorgde er wel voor dat ze kritiek kregen van hun buren, die hen nu als verraders zien.

Dankzij Rosa’s huisgemeente en de steun van Open Doors krijgt Benita de nodige hulp. “Sinds ik Christus in mijn leven heb verwelkomd, heb ik niet alleen genezing ervaren, maar ook een nieuwe familie gevonden.” Ze is dankbaar voor de discipelschapstraining die haar heeft geholpen haar nieuwe geloof te versterken.

* Schuilnaam

Gebedspunten

  • Bid om nieuwe kracht voor Benita, zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk.
  • Bid om groei en verdieping van Benita’s nieuwe geloof in de Here Jezus.
  • Bid voor Benita’s gezin, dat ze vol mogen zijn van Christus’ liefde en vrede. Vraag de Here God om hun onderlinge band te zegenen en hen dichter bij elkaar te brengen in hun nieuwe geloof.

Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven