Dagan

Het verhaal van Dagan

uit de Hoorn van Afrika

Voor Jezus Christus sterven is één ding. Maar om dag na dag ervoor te kiezen Hem te volgen, ondanks vervolging, is misschien nog wel moeilijker. Sinds de Afrikaanse Dagan* en haar man Noah* christen werden, ontwikkelde zich een heftige, geestelijke strijd.

Dagan en Noah kwamen pas op latere leeftijd tot geloof. Maar hun bekering betekende niet dat hun leven makkelijker werd, integendeel: hun familie en dorpsgenoten begonnen het gezin te behandelen als tweederangs burgers, zonder rechten en uitgesloten van alles. Dit was al heel zwaar, maar het ergste moest nog komen…

Traumatische ervaring

Dagan en Noah ontvingen twee dochters: Adiel* en Dinah*. Eind vorig jaar overviel een groep van zes islamitische mannen Adiel. Ze werd door hen mishandeld en verkracht. Dagan en Noah kunnen hier niet over vertellen zonder tranen. “We gingen meteen naar het politiebureau, maar de politie nam onze aangifte niet serieus, omdat onze buren vertelden dat we christen waren en alleen leugens vertelden. De politie arresteerde geen van de daders en stuurde ons weg.”

Dagan vertelt: “Ik leende geld om mijn dochter te laten onderzoeken in het ziekenhuis. Toen ik genoeg bewijzen verzameld had, ging ik opnieuw naar de politie. Nu wilden ze de daders wel arresteren en konden we een rechtszaak aanspannen.”

Geen uitspraak

Tot op de dag van vandaag is er geen uitspraak gedaan in de zaak. Buren en zelfs Noahs familie blijven beweren dat Dagan en Noah onbetrouwbare christenen zijn. Dit alles geeft het gezin veel verdriet. Toch blijven ze trouw aan de Here God: “Soms vragen we ons af of we niet terug moeten keren naar de islam, maar we geloven dat de Here God ons heeft uitgekozen en we willen Zijn Woord niet loslaten.”

Dagan, Noah en hun dochters ontvingen traumazorg van Open Doors. “We leerden hoe we met onze familieleden en onze kinderen kunnen praten, maar ook over het belang van een goede relatie tussen man en vrouw. We leerden dat we geduld moeten hebben met hen die ons vervolgen en we kunnen ze nu zelfs vergeven, zoals de Here God al onze zonden vergeven heeft.

Dank u wel voor deze training, en broeders en zusters: dank voor uw steun aan ons. Moge de Here God u zegenen. U heeft ons geweldig geholpen!”

Dank- en gebedspunten

  • “Mijn gebedsverzoek is voor mijn dochter: dat ze herstelt van wat haar overkomen is”, vertelt Dagan. Bid dat Dagan en haar man wijsheid ontvangen om voor hun kinderen te zorgen, maar ook om hun kleine, christelijke gemeenschap te dienen.
  • Dank de Here God voor het geloof van Dagan, Noah, Adiel en Dinah. Ondanks de druk en vervolging blijven ze zich aan Hem vasthouden. Bid om Zijn kracht voor hen.
  • Bid voor vrouwen en meisjes die extra kwetsbaar zijn in islamitische landen. Hun geslacht én hun geloof maken hen een gemakkelijk doelwit voor (seksueel) geweld.

* Schuilnaam

Scroll naar boven