Narendran en Kavita

Het verhaal van Kavita

uit India

Altijd als Kavita* naar de kerk gaat, laat ze haar schoenen uit eerbied voor God in de hal achter. Groot is de schok als ze op een dag de dienst verlaat en ziet wat er in de hal is gebeurd: al het schoeisel is in stukken gesneden.

De vervolging die miljoenen christenen in India treft, raakt die dag voor het eerst de kleine christelijke gemeenschap van Kavita en haar man Narendran*, de voorganger van de gemeente. Helaas blijft het niet bij dit incident.

Op een dag slaat een groep extremistische jongeren Kavita en haar man in elkaar tijdens een gebedsbijeenkomst. Beiden zijn zo ernstig gewond, dat ze een week in het ziekenhuis liggen. Hun vervolgers zien in die tijd hun kans schoon om de kerk onder handen te nemen. Ze vernielen stoelen, muziekinstrumenten en andere spullen in de kerk. Ook bedreigen ze de kerkgangers.

De vervolging laat diepe sporen na bij het echtpaar en hun gemeente. “De helft komt niet meer naar de diensten, de andere helft is ook bang. Ze gaan na de dienst snel naar huis”, vertelt Kavita. “We gebruiken geen muziekinstrumenten meer en durven niet meer te klappen of hardop te zingen.” Het wegvallen van de halve gemeente heeft ook praktische gevolgen voor het echtpaar. Het inkomen van de voorganger en zijn vrouw halveert, waardoor ze niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Lokale partners van Open Doors horen over de situatie van Kavita en Narendran en zoeken hen op. Ze bidden met hen en schenken hen een naaimachine, waarmee ze een kleermakerij kunnen starten. Voor Kavita en Narendran is deze hulp een voorbeeld van Gods voorzienigheid. “Door uw hulp kunnen we ons werk hier voortzetten”, zegt Kavita. “We beseffen nu dat we er niet alleen voorstaan. Onze broers en zussen in Christus staan naast ons in onze problemen en steunen ons door hun gebed!”

Dank- en gebedspunten 

  • Dank God dat Kavita en Narendran hun bediening moedig voortzetten.
  • Bid om bemoediging, wijsheid en bescherming voor het echtpaar.
  • Bid om gelegenheden om het evangelie te kunnen delen met hun vijanden, zodat er een omkeer in hun harten komt. 
Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven