Khada Afghanistan

Het verhaal van Khada

uit Afghanistan

Aan de buitenkant zie je niets bijzonders aan Khada*. Ze gaat gesluierd volgens de strikte islamitische regels die gelden in Afghanistan over straat. Voert dezelfde religieuze rituelen uit als de vrouwen uit haar buurt. Maar vanbinnen is Khada anders. In haar is het licht van Christus ontstoken en dat is een vuur dat nooit meer dooft. Zelfs niet als haar ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt.

“Er zijn geen christenen in Afghanistan.” Het is een stevige uitspraak van een woordvoerder van de Taliban. Inderdaad, er is geen kerkgebouw te vinden in het land en een andere godsdienst aanhangen dan de islam kan je je leven kosten. Maar christenen zijn er wel degelijk. Een paar duizend is de schatting van Open Doors. Khada is een van hen. Ze leerde de liefde van Christus kennen nadat ze een Bijbel kreeg van haar bazin. Een daad die zowel voor de bazin als voor Khada niet zonder risico was, maar persoonlijk contact is een belangrijke manier waarop christenen in Afghanistan het evangelie met elkaar delen.

Khada had het grote geluk dat haar echtgenoot ervoor openstond om samen de Bijbel te bestuderen. Vanzelfsprekend is dat allerminst. Zowel Khada als haar man groeide op in een diepreligieus islamitisch gezin. Het leven van de mannen in Khada’s familie speelde zich af in en om de moskee. Nog voor het ochtendgebed begon, zaten zij al klaar op hun gebedsmatjes. De familie stond daardoor hoog in aanzien. Khada was zich als kind al bewust van de druk die het op haar ouders, broers en zussen legde om hun status als vrome moslims te behouden.

Khada werd uitgehuwelijkt, zoals zoveel meisjes in Afghanistan overkomt. Hoewel het dan natuurlijk maar de vraag is of het klikt tussen man en vrouw, ontstond er een goede relatie tussen Khada en haar echtgenoot. Ook bleek ze goed binnen haar nieuwe schoonfamilie te passen. “Iedereen hield van me, mijn man in het bijzonder. Hij hield ongelooflijk veel van mij”, vertelt Khada.

Vertrouwens­band

Khada kreeg een baan in een kantoor en had plezier in haar werk. Haar vriendelijke karakter maakte haar populair bij collega’s. Met haar bazin bouwde ze een bijzondere vertrouwensrelatie op. “We raakten bevriend. Ik deelde wat er in mijn leven speelde en andersom deed zij dat ook.” De vrouwen konden het zo goed met elkaar vinden, dat de bazin een stap nam die grote consequenties kon hebben: ze gaf haar werkneemster een Bijbel. Khada: “Ze overhandigde me het boek zonder enige introductie. Later zag ik dat het een Bijbel was.”

Thuis liet ze het boek aan haar echtgenoot zien. Ze waren beiden grootgebracht met de Koran en waren nieuwsgierig naar wat de Bijbel te zeggen had. In de maanden die volgden, namen ze het complete Oude en Nieuwe Testament door. “Toen we net begonnen, kwamen er vooral vragen in ons op. We zochten samen naar antwoorden”, legt Khada uit. Na talloze uren lezen, gesprekken en discussie wisten Khada en haar man: deze Jezus uit de Bijbel willen we volgen. In het diepste geheim werd het stel zelfs gedoopt. Dat werd een dag van genezing. “Eerder kampte ik voortdurend met hoofdpijn. Toen ik werd gedoopt, voelde ik pijn in dat deel van mijn hoofd. De pijn is daarna niet meer teruggekomen.”

Op dezelfde manier als Khada via haar bazin in contact kwam met het christelijk geloof begonnen Khada en haar man de mensen om hen heen te vertellen over de hoop en vreugde die ze in het evangelie vonden. Khada’s broer was de eerste. “Hij had last van angst omdat hij geen werk had. Ik gaf hem de opdracht de Bijbel te gaan lezen en hij kwam tot geloof. Later gebeurde hetzelfde met andere familieleden”, vertelt Khada. “Mijn man sprak met zijn zus over de Bijbel en ook zij werd christen. Zo deelden we ons geloof met de mensen om ons heen.”

Vermist

Ondanks de risico’s die het met zich meebrengt om christen te zijn in Afghanistan, leidden Khada en haar man een goed leven. Tot die ene avond alles veranderde. “Mijn man raakte vermist nadat hij met een paar gelovigen Bijbelstudie had gedaan”, herinnert Khada zich. “Toen ik hem niet te pakken kreeg, dacht ik eerst nog dat zijn telefoon het gewoon even niet goed deed. Ik belde wat familieleden, maar die hadden ook niets van hem gehoord. Toen werd ik bang en gingen mijn gedachten alle kanten op.”

De avond ging over in de nacht en Khada’s angst nam met het uur toe. In de dagen erna bleek die angst gegrond. “Na twee dagen kreeg ik bericht dat hij dood gevonden was, met tekenen van marteling op zijn lichaam”, vertelt ze. “Het was een traumatische ervaring, ik raakte buiten bewustzijn. Toen ik weer bijkwam, was ik in mijn eigen huis. Het lichaam van mijn echtgenoot was al meegenomen voor de begrafenis.”

Steun ervaren

Tot op de dag van vandaag weet Khada niet wie haar man heeft ontvoerd en vermoord. Misschien komt ze daar ook wel nooit achter. Gelukkig was het ook nu haar bazin bij wie ze haar verhaal kwijt kon en die haar bijstond in het verwerken van dit grote verlies. Ook andere geheime gelovigen uit haar omgeving waren haar tot grote steun.

Het lukt Khada dankzij die hulp haar leven weer op te pakken. Dat gaat met vallen en opstaan. Het moeilijkst vindt ze de avonden. Toen haar man nog leefde, bracht ze haar kinderen naar bed om daarna samen met hem Gods Woord te bestuderen. Ze spraken dan over wat de Bijbel hen allebei te zeggen had, maar ze namen ook gewoon samen de dag door die achter hen lag.

Toch blijft Khada zoeken en ontdekken in de Bijbel en blijft ze praten. “In het verleden vertelde ik alles aan mijn man. Nu praat ik tegen Jezus. Ik geloof dat Hij alles hoort wat ik zeg”, vertelt ze. “Ondanks alle uitdagingen ervaar ik weer vreugde in het leven nu mijn man is weggevallen. Ik voel me gesteund door mijn broers en zussen in Christus.”

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

  • Bid om troost, kracht en bemoediging voor Khada en haar gezin.
  • Dank voor de steun die Khada ervaart van de gelovigen om haar heen.
  • Bid dat God Khada en de andere geheime gelovigen beschermt.
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven