Lan

Het verhaal van Lan

uit Vietnam

“Ik wil voortaan God volgen”, besloot Lan* uit Vietnam. Haar man accepteerde dat niet. Hij sloeg haar en probeerde Lan zelfs te wurgen. De politie onderwierp haar drie keer aan een verhoor. Toen stierf Lans echtgenoot. Nu krijgt ze ook nog de schuld van zijn dood.

Lan woont in een klein dorpje in de Mekong Delta-regio van Vietnam. Een paar jaren geleden kwam ze tot bekering en gaf haar leven aan Jezus. Maar haar omgeving nam haar dat niet in dank af, integendeel.

Huiselijk geweld

Lan kreeg onmiddellijk te maken met vervolging door haar man en schoonfamilie. Zij maakten het haar moeilijk en bedreigden haar. “Zodra mijn man mijn Bijbel zag, smeet hij die aan de kant. Als hij me zag lezen uit de Bijbel, begon hij met slaan en hij probeerde me zelfs te wurgen.” Dat huiselijk geweld weerhield Lan er niet van om trouw naar de kerk te gaan en het Woord van God te bestuderen.

Helaas was het niet alleen Lans echtgenoot die zich verzette tegen haar geloof; ook haar schoonfamilie en de plaatselijke autoriteiten reageerden vijandig. “Ik werd drie keer op het politiebureau ontboden”, vertelt Lan. “Het dorpsbestuur eiste dat ik zou stoppen met het volgen van God. Maar ik antwoordde met wat ik uit de Bijbel heb geleerd. En ik bleef naar de kerk gaan.”

Kwetsende beschuldigingen

Tot de coronapandemie uitbrak. Lans man overleed aan de ziekte. Lan dacht dat ze thuis minder vervolging zou ervaren. Maar toen begon haar schoonfamilie meer druk op haar uit te oefenen. Lan kreeg te maken met roddels en verdachtmakingen. Haar schoonfamilie vervloekte haar zelfs. Ze hekelden haar gedrag: “Je praat altijd maar over God, God, God! Je volgt Hem, maar die God heeft je niets gegeven. Jij geeft Hem geld, terwijl je geen tijd had om voor je man te zorgen. Daarom stierf hij.”

Het waren kwetsende en valse beschuldigingen. Toch bleef Lan sterk en vastberaden in haar geloof. Hoewel ze nog steeds vervolging ervaart door de familie van haar man, blijft ze vertrouwen op de relatie die ze met Jezus heeft. “Als ik met problemen te maken krijg, bid ik en bestudeer ik de Bijbel nog meer. Elke dag lees ik de Bijbel en bid tot God. Alleen Jezus geeft mij vrede in mijn hart. Bij Hem is het eeuwige leven.”

* Schuilnaam, foto ter illustratie

Dank- en gebedspunten

  • Dank dat God Lan de kracht gaf om vast te houden aan haar geloof.
  • Bid dat Lan trouw blijft aan God en Zijn liefde ervaart te midden van verdrukking.
  • Bid om wijsheid en kracht om haar twee kleinkinderen tot Christus te leiden, ondanks de tegenwerking van haar schoonfamilie die naast haar woont.
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven