Mehr

Het verhaal van Maria

uit India

Het leven voor Maria* uit India werd buitengewoon zwaar toen haar schoonfamilie haar dwong de hindoegoden te aanbidden. Ze vernederden en martelden haar. “Er waren dagen dat ze mij opsloten en geen eten en drinken gaven, omdat ik een christen ben.” Uiteindelijk gaf Maria’s man haar een keuze: verlaat jouw God of verlaat mij.

Maria vertelt dat ze bang was voor wat de buurt ervan zou vinden als zij haar man verliet. “Daarom onderging ik het lijden en de martelingen. Keer op keer bedreigden ze mij en zeiden ze dat ik mijn geloof moest opgeven. Ik moest leven naar hun wil.”

Vurig bad ze dat de Here God haar zou beschermen en haar Zijn genade zou tonen. “Door Zijn genade en zegen kon ik deze moeilijke tijd doorkomen.” Toen haar man haar een ultimatum stelde, weigerde ze haar geloof op te geven. “Ik kon niet anders dan mijzelf te los te maken uit deze onderdrukkende omgeving. Ik heb geen spijt van mijn keuze. Ik bid dat mijn man en schoonfamilie ook de liefde van de Here Jezus leren kennen.”

Maria had geen huis meer, maar gelukkig kon zij bij haar broer intrekken. Ze zocht een baan, omdat ze niet afhankelijk wilde zijn van haar familie. Het vinden van werk bleek lastig omdat zij geen opleiding had gedaan.

Partners van Open Doors hoorden over Maria’s situatie. Ze gaven haar materialen, zodat ze haar eigen kledingbedrijf kon beginnen vanuit haar huis. Hierdoor kan ze zichzelf nu financieel bedruipen. “Ik ben zo dankbaar”, vertelt Maria. “De Here God laat mij telkens weer zien hoe groot Zijn liefde is.” En wanneer klanten bij Maria langskomen maakt ze van de gelegenheid gebruik om te getuigen van de liefde van de Here Jezus.

* Schuilnaam

Dank- en gebedspunten

  • Maria vraagt of we willen bidden voor haar bedrijf. Dat ze haar bedrijf kan blijven runnen zonder problemen.
  • Het is Maria’s verlangen om andere vrouwen te bemoedigen en hen aan te vuren zich vast te houden aan het geloof. Bid dat Maria groeit in het geloof en een voorbeeld mag zijn voor andere vrouwen.
Scroll naar boven