Marta uit Ethiopië

Van slavin tot vervolgde christen

Marta groeide op in een klein dorp in Ethiopië. Daar hing men een religie aan die een combinatie leek van de islam en een traditionele religie. In dorpjes als deze komt het voor dat een toverdokter om een gift vraagt van de dorpelingen als betaling van de ‘geestelijke bescherming’ die hij hen biedt. Dat kan geld zijn, goederen, maar ook.. mensen.

Toen Marta nog heel jong was, eiste de toverdokter in haar dorp het meisje voor zichzelf op. Haar ouders stonden dat toe. We weten niet precies hoe haar leven in de periode daarna was, maar we weten dat dit meisje verschrikkelijk lijden onderging. Want iemand die opgeëist wordt door een toverdokter, wordt zowel zijn vrouw als zijn slaaf.

Geheime gelovige

Maar Marta had een tante die christen was. Zij bezocht het meisje zo vaak ze kon en deelde dan voorzichtig het evangelie met haar. Op een gegeven moment besloot Marta haar leven aan de Here Jezus te geven. In de maanden daarna bezocht het meisje regelmatig kerkdiensten. Dit deed ze in het geheim omdat ze wist dat haar familie woedend werd als ze wisten dat ze christen was.

Toen ze ouder werd, kreeg Marta de kans om bij de toverdokter weg te gaan. Dat deed ze direct, ondanks de pogingen van hem om haar bij zich te houden. Marta trok bij haar tante in. Ondertussen was haar familie er achter gekomen dat ze christen was. Elke keer als Marta hen belde, deelde ze het evangelie met hen. Maar ze leken er niet heel enthousiast over.

Een wonder met grote gevolgen

Op een dag werd Marta’s oudere broer ernstig ziek. Welke religieuze leider ook langs kwam (moslim of toverdokter) om voor hem te bidden, er gebeurde niets. Na een paar maanden was Marta’s moeder zo wanhopig dat een christen voor haar zoon liet bidden. Toen er om genezing in Jezus Christus’ naam gebeden werd, genas de jongen onmiddellijk. Voor het eerst in maanden stond hij op van zijn bed. Marta’s moeder en een paar broers en zussen gaven hun leven direct aan de Here God.

Toen Marta’s vader en jongere broer Ali van deze gebeurtenis horen, waren ze woedend. Hun gezinsleden hadden hun religie en hun familie verloochend. Marta’s vader scheidde van haar moeder en liet haar achter met acht kinderen. Ze hebben nooit meer wat van hem gehoord.

Ali was zo boos dat hij bij Marta en zijn tante in trok. Het werd zijn missie om hen terug te brengen naar de religie waar ze mee opgegroeid waren. Toen dit gebeurde, was het alsof de duisternis weer terugkeerde in Marta’s leven. Ze werd ernstig ziek.

Een grote leugen?

Om te bewijzen dat het christendom één grote leugen is, sleepte Ali haar van moskee naar moskee om voor haar te laten bidden. Het mocht niet baten, Marta’s situatie verslechterde alleen maar. Uiteindelijk bracht Ali haar naar een kerk. Zodra men daar voor haar bad, genas het meisje. Ali had nooit geloofd dat zijn broer genezen was in Jezus’ naam, maar nu zag hij het met eigen ogen. Hij bekeerde zich ter plekke tot het christendom.

Sinds die tijd zijn al Marta’s broers en zussen christen geworden. Daarom keerde hun hele gemeenschap zich tegen hen. Omdat het gezin niet meer op hulp van het dorp hoeft te rekenen, sturen Marta en haar broer al het geld wat ze verdienen naar hun gezin. De vervolging blijft doorgaan en het is financieel niet altijd makkelijk, maar ze vertrouwen op de Here God als Degene die hen voorziet in wat ze nodig hebben.

Gebedspunten 

  • Dank de Here God voor de wonderen die Hij doet in Marta’s leven. Ze heeft het niet altijd even makkelijk, maar Hij regeert. Dank dat Hij Marta en haar familie in Zijn handen houdt en bid dat zij dat ervaren. 
  • Bid dat Marta en haar familie een lichtend licht en zoutend zout voor hun omgeving zijn. Dit wordt hen niet makkelijk gemaakt, maar bid dat ze zich vasthouden aan de Here Jezus. 
  • Ethiopië steeg dit jaar op de Ranglijst Christenvervolging. Marta is niet de enige christen die er onder druk wordt gezet. Bid dat er in de Hoorn van Afrika meer ruimte komt voor christenen. 
Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven