Mehr

Het verhaal van Mehr

uit India

De bidstond is afgelopen en de Indiase Mehr* is op weg naar huis. Daar aangekomen ziet ze vol afgrijzen dat meerdere buren haar moeder en zus mishandelen. Ze twijfelt geen seconde en rent naar hen toe, maar de woedende menigte keert zich nu tegen haar. Met een doek proberen ze haar te wurgen. Mehr snakt naar adem, maar kan geen kant op. Dan wordt alles zwart.  

In de regio waar Mehr woont, brengt de keuze om de Here Jezus te volgen grote risico’s met zich mee. De dorpelingen zien Mehr als een verraadster, omdat ze het traditionele geloof de rug toekeerde.  

 Ook als Mehr in het ziekenhuis ligt, laten de aanvallers haar niet met rust. “Ze kochten het ziekenhuispersoneel om, zodat ze mij niet meer zouden behandelen”, vertelt Mehr. De verpleegkundigen komen niet meer langs om haar te behandelen. “Dit maakte mij nog angstiger, want ik zag in dat vervolging overal op de loer ligt.” 

Toen lokale partners van Open Doors hoorden over de aanval op Mehr, lieten ze haar overplaatsten naar een ander ziekenhuis. “Ik ging door een hele moeilijke periode heen”, zegt Mehr. “Ik begreep niet waarom mij dit overkwam, maar mijn moeder en zus bleven gelukkig met mij bidden.”  

Mehr putte kracht uit het gebed. “Ik kreeg nieuwe energie en werd gesterkt door het Woord van God. Hij drukte mij op het hart: ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je.’”  

Gebedspunten

  • Mehr heeft nog steeds last van haar verwondingen. Bid dat ze volledig herstelt en dat ze een goede baan vindt.
  • Bid dat Mehr vasthoudt aan de Here God en de moed krijgt om te blijven getuigen over haar geloof.
  • Mehr hoopt dat haar buren – ook de buren die haar aanvielen – de Here Jezus leren kennen.

* Schuilnaam

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven