Neda uit Iran

Het verhaal van Neda

uit Iran

Angst, afzondering en dreiging: wie leider wil zijn in een huiskerk in Iran moet stevig in z’n schoenen staan. Kerkleidster Neda* ervaart in alles de leiding en de krachtige aanwezigheid van de Here God.

Op een dag vindt Neda een Bijbel, die haar vriend en toekomstige echtgenoot verstopt heeft in een lade. Ze is verrast, want ze kent hem als een overtuigd moslim. Ze begint stiekem in de Bijbel te lezen en bezoekt een aantal keren een kerkdienst. Uiteindelijk komt Neda tot geloof.

Vanaf het moment dat Neda haar hart aan de Here God geeft, wordt angst een deel van haar leven. Vooral als zij en haar man een huiskerk beginnen. Neda’s man wordt jarenlang regelmatig meegenomen om te worden verhoord, kennissen worden naar de gevangenis gestuurd. Dit alles geeft het echtpaar als kerkleiders de nodige spanning. Ook tijdens de diensten is de angst altijd aanwezig: wat als ze worden betrapt?

Neda’s man is inmiddels overleden, haar vier kinderen zijn getrouwd en verhuisd. Er is veel veranderd, maar de vervolging is onverminderd hevig gebleven. Neda’s gemeenteleden weten dat sommigen van hen in de gaten worden gehouden, dus ze moeten steeds voorzichtig zijn. Toch dankt Neda de Here God. Ze ervaart Zijn leiding door alles heen; meestal door Bijbelteksten, maar soms ook door dromen.

Een droom die ze krijgt op een moment dat ze zich zorgen maakt over de veiligheid van haar kinderen, is haar in het bijzonder bijgebleven. In haar droom ziet ze een leeuw die haar kinderen wil aanvallen. Tot haar verbazing doet de leeuw niets. Als ze later het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil leest, weet ze: de Here God beschermt haar kinderen, zoals Hij Daniël beschermde.

Die voelbare aanwezigheid van de Here God maakt dat Neda zo graag door wil gaan met haar werk. Want ja, ze staat onder spanning, maar aan de andere kant zijn er de zegeningen en wonderen die ze om zich heen ziet. Neda getuigt: “De Here God laat Zijn macht overal zien, maar Zijn macht is nog duidelijker zichtbaar op plekken waar christenen vervolgd worden. Ik weet dat Hij met ons is, en ik zie ernaar uit dat Hij nog veel grotere dingen gaat doen in ons land.”

*Om veiligheidsredenen zijn de naam van Neda en enkele herkenbare details uit haar verhaal aangepast.

Gebedspunten 

  • Dank de Here God dat Hij Neda bemoedigt met dromen en Bijbelteksten.
  • Bid om bescherming, moed en wijsheid voor kerkleiders in Iran.
  • Bid dat christenen in Iran meer vrijheid krijgen om hun geloof uit te leven
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven