Rael uit Kenia

Het verhaal van Rael

uit Kenia

“Ik kwam op het punt dat ik tegen God zei: ‘Help me’. Hij heeft me geholpen. Hij was bij me en heeft me naar jullie geleid. Jullie hebben me voorzien van matrassen, eten en betaalden mijn huur. Wat God belooft, dat doet Hij ook.” Aan het woord is een dankbare Rael (45) uit Kenia. Haar man wilde niets meer van haar weten toen hij ontdekte dat ze christen was geworden. Met zes van haar acht kinderen vluchtte Rael bij hem vandaan.

“In 2018 kwamen mensen van de kerk in ons dorp. Daar hoorde ik het Goede Nieuws en kort daarna kreeg ik een droom waarin ik de Here Jezus zag. Op dat moment wist ik dat ik Hem wilde volgen.” Tot dan toe was de islam alles wat Rael had gekend. Ze leidde een comfortabel leven en haar man onderhield het gezin goed.

Dochter bedreigd

Rael ging in het geheim naar een kerk in de buurt. Soms nam ze haar kinderen mee. Totdat haar man erachter kwam. Hij was furieus en dreigde Rael te doden als ze Christus trouw zou blijven. Op een dag zag een van hun dochters dat haar vader met een mes in zijn hand liep te ijsberen. Toen haar vader haar zag, bedreigde hij haar. Hij stelde haar voor de keuze: of je breekt met je moeder, of ik breng je om. Haar dochter wist te ontsnappen en waarschuwde haar moeder.

Gevlucht, berooid en kwetsbaar

Rael vluchtte om aan de woede van haar man te ontsnappen. Met zes van haar kinderen belandde ze op straat, berooid en kwetsbaar. Na een week vond ze onderdak, maar het dagelijks leven was moeilijk. “Er was geen eten, er waren geen bedden. We spreidden onze kleding uit over de vloer, zodat we in elk geval iets hadden om op te liggen”, legt Rael uit.

Getuigen van God

De stress en slechte leefomstandigheden maakten Rael ziek. Open Doors voorzag Rael van de spullen die ze nodig had en betaalde haar ziekenhuisrekeningen. Het lukte Rael een nieuw bestaan op te bouwen met haar kinderen. Rael: “Ik getuig van wat God heeft gedaan in mijn leven en bid dat Hij jullie zegent. Rijkelijk zegent.” Dan begint ze een lied te zingen:

Tot slot leest Rael haar favoriete Bijbeltekst voor:

Want je maker neemt je tot vrouw,
HEER van de hemelse machten is zijn naam.
De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn,
men noemt Hem God van de hele aarde.

(Jesaja 54: 5)

Gebedspunten

  • Bid voor Rael en de kinderen die bij haar wonen. Bid ook voor de twee kinderen met wie ze geen contact heeft.
  • Het leven als alleenstaande moeder in landen als Kenia is zwaar. Bid dat God voorziet in wat nodig is, zowel in praktische als geestelijke zin.
  • Bid dat de kerk in Kenia omziet naar vrouwen als Rael. Bid dat de kerk haar en haar kinderen opneemt en Gods liefde en barmhartigheid laat ervaren.

Scroll naar boven