Rajesh uit India

Het verhaal van Rajesh

uit India

Rajesh* is een lokale partner van Open Doors die werkt voor de vervolgde kerk in India. In 2020 stelden wij hem voor in ons magazine. Hij vertelde toen onder andere over zijn risicovolle leven als christen in India en over de vreugde die het hem geeft om de vervolgde kerk te dienen. Hoe is het hem het afgelopen jaar vergaan?

Begin 2020 trok het coronavirus de aarde over. Hoe was dat voor jullie in India?

“In het begin was het een onzekere tijd, het voelde alsof alles ineens instortte. We mochten niet samenkomen, we mochten ons huis niet uit. We wisten niet wat er zou gaan gebeuren en we waren geschrokken, verward. We vroegen ons wanhopig af hoe we de vervolgde gelovigen nu moesten bereiken. Wat waren we dankbaar dat we telefoons en andere apparaten hadden; daarmee konden we toch contact met hen houden.”

Welke gevolgen had de coronapandemie voor vervolgde christenen in India?

“Tot onze verbazing nam de vervolging toe, met name in afgelegen gebieden. Zelfs toen we onze huizen niet uit mochten, waren christenen nog steeds het doelwit van bruut geweld. Dan was er nog het voedselprobleem: veel christenen konden niet meer werken en hadden dus geen bron van inkomsten meer. Bij de distributie van voedselhulp door de overheid werden ze, vanwege hun geloof, vaak overgeslagen door lokale gemeenschapsleiders.

Toen we weer mochten reizen, deelden we voedselpakketten uit aan vervolgde christenen. Veel van hen barsten ze in tranen uit: ‘Jullie zijn door de Here God naar ons gezonden in deze moeilijke tijden. Ons geloof is versterkt, want Hij heeft onze gebeden verhoord!’”

Welk verhaal heeft veel indruk op je gemaakt het afgelopen jaar?

“Er was een gewelddadige man, lid van een extremistische groep, die in de gevangenis tot geloof kwam. Toen hij nog een misdadiger was, ging niemand tegen hem in. Maar zodra bekend werd dat hij christen was – een sterke christen, met veel invloed op zijn omgeving – werd hij vervolgd, mishandeld en zelfs een keer met zijn gezin zijn huis uitgejaagd. Toch wilde hij blijven dienen op de plaats waar de Here God hem had gesteld. Uiteindelijk is hij vermoord door leden van de extremistische groep waar hij vroeger lid van was.

Ik zocht de weduwe van deze man op. Ze was zo moedig, haar gezicht straalde gewoon. Ze maakte zich meer zorgen over de zielen van haar dorpsgenoten dan over haar eigen leven. Ze had zo’n groot geloof, ik werd er emotioneel van. Ik bad: ‘Wij denken misschien dat wij degenen zijn die hulp bieden. Maar Heer, wat zijn deze mensen groots in hun bereidheid om te sterven en lijden voor U.’ Ik vind het geloof van de christenen die ik mag dienen enorm inspirerend.”

Waarvoor zou je gebed willen vragen?

“Bid om bemoediging, voor mij en anderen die vervolgde christenen dienen. Als je niet wordt bemoedigd, stomp je af. Bid dat de Here God ons laat zien hoe wij de vervolgde kerk kunnen bereiken. En bid voor kinderen en jonge mensen in India. Al onze kinderen zitten thuis door de coronapandemie, en dat op een moment dat veel van hen moeten beslissen wat ze verder met hun leven willen doen. Bid dat de Here God deuren voor hen opent, nu ze worstelen met vragen over hun toekomst.”

Wat is jouw hoop voor het komende jaar?

“Ik denk hetzelfde als voor jou: een wereld zonder het coronavirus! Als dat gebeurt, moeten we wel onze verantwoordelijkheid nemen: we moeten dan nog meer doen, nog harder werken. Maar wat er ook gebeurt, ik vertrouw op de Here God. Hij is almachtig, Hij staat boven onze moeite – en boven deze pandemie. In alle onzekerheid is Hij ons houvast.

*schuilnaam

Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven