Reina

Het verhaal van Reina

uit Colombia

Zodra de Colombiaanse Reina* oud genoeg is om met geweer en rugzak dagenlang door de jungle te kunnen lopen, wordt ze gerekruteerd door guerrillastrijders. Het meisje leeft al snel als ervaren paramilitair, tot de Here God haar een bijzondere droom stuurt. Haar hele leven verandert. “Als ik de duivel met zoveel liefde heb gediend, met hoeveel meer liefde zal ik dan Hem dienen die mij het leven gaf?”

De Golf van Urabá, Colombia, is een regio waar drugshandel welig tiert. Illegale groepen vechten er om de macht. Daarbij schuwen ze niet kinderen onder dwang te rekruteren om met hen mee te vechten. Dit overkwam de nu 45-jarige Reina.

Verlangen naar wraak

“We waren altijd onderweg, van de ene plaats naar de andere. Mijn taak was om patrouille te lopen. Ik werd een strijdster, een paramilitair”, vertelt ze. “Ik zat vol woede en haat door al het onrecht dat ik in mijn leven had gezien; ik verlangde naar wraak.”
Ze gelooft niet in het bestaan van een God; ze leert religie te zien als ‘opium voor het volk’.

Enge tunnel

Op een dag is Reina onderweg naar huis, na een lange tijd in de jungle. Onderweg valt ze flauw. Terwijl voorbijgangers haar naar een ziekenhuis brengen, heeft Reina een angstige droom. “Ik liep de diepte in, door een enge, koude tunnel. Een man toonde mij een vreselijke plek, waar van alles lag dat ik graag zou bezitten. ‘Maar wat heb je aan al dat geld, als je niet eens je eigen lichaam bezit?’, vroeg hij.” In haar droom begint Reina te huilen. “Heer”, bidt ze, “als U bestaat, haal mij hier dan vandaan!”

Verzoening

Reina herstelt en komt tot geloof. Er volgt een lange weg van berouw en vergeving, want Reina zit nog vol woede richting haar ouders, de maatschappij, maar ook richting zichzelf. Uiteindelijk huwt ze een christen en wordt ze voorganger in een kerk. In haar gemeente probeert ze mensen met elkaar te verzoenen die tot rivaliserende groepen behoorden voor ze tot geloof kwamen.

Als predikant heeft Reina vaak te maken met vervolging. Er zijn mannen die haar diensten komen beluisteren om te horen wat ze predikt. Zij eisen dat ze stopt met het verkondigen van het evangelie. Een man dreigde haar zelfs te vermoorden als ze niet weer wilde samenwerken met de guerrillastrijders. “Jij zult me niet doden”, was haar antwoord. “Niet de duivel, maar God bepaalt wanneer ik sterven zal. En ik zal doorgaan Hem te dienen.”

Dank- en gebedspunten

  • Reina vraagt om gebed voor Colombia: “Het is een van de landen met het meeste interne geweld en armoede. Bid om wijsheid om verloren zielen te kunnen redden.” Dank de Heer dat Hij Reina redde.
  • Bid om moed voor Reina. Vraag om bescherming voor haar gezin.
  • Bid dat de Here God Colombia bevrijdt van de spiraal van geweld waarin het zich bevindt.

* Schuilnaam

Scroll naar boven