Sister Dreamer

Het verhaal van Sister Dreamer

uit Noord-Korea

Op een nacht laat een Noord-Koreaanse vrouw alles wat ze heeft achter en vlucht naar China. Ze komt er tot geloof en droomt nu over de opbouw van Gods Koninkrijk in Noord-Korea.
“Op een dag keer ik terug naar mijn vaderland.”

“Miljoenen Noord-Koreanen om ons heen stierven van de honger”, vertelt de vrouw. Wij noemen haar ‘Sister Dreamer’*. “We zochten het grootste deel van de dag naar voedsel. Toen we hoorden over mensen die de grens overstaken naar China, besloten mijn moeder en ik het risico ook te nemen en te vertrekken.”

Gevaarlijke vlucht

De vrouwen beginnen aan de gevaarlijke vlucht uit Noord-Korea. Tijdens het oversteken van de grensrivier, verliest Sister Dreamer haar moeder. Ze vervolgt de tocht in haar eentje en komt veilig aan in China. Daar ontmoet zij een Zuid-Koreaanse veldwerker, die haar uitnodigt voor een Bijbelstudieavond. Beetje bij beetje opent zij haar hart voor het evangelie en uiteindelijk komt ze tot geloof in Jezus Christus.

Tuberculose

Maar haar leven wordt er niet gemakkelijker op. Sister Dreamer krijgt tbc en wordt ernstig ziek. Iemand verraadt haar, waardoor ze moet vluchten – ze is immers illegaal in China. “Ik was boos op God”, vertelt ze. “Waarom had God mij niet gewoon laten sterven in Noord-Korea? Waar was al dit lijden goed voor?”

Dromen

In die periode hoort ze Gods stem, door middel van dromen. Ze laten haar zien dat God bij haar is en voor haar zorgt. Sister Dreamer geneest en krijgt het verlangen om in Noord-Korea het evangelie te vertellen. Als ze de kans krijgt om naar Zuid-Korea te gaan, grijpt ze die met beide handen aan. Ze volgt er een studie theologie en leidt nu gebedsbijeenkomsten voor Noord-Koreaanse vluchtelingen. “Ik ben dankbaar dat God mij riep”, vertelt ze. “Op een dag keer ik terug naar mijn vaderland en zal ik me toewijden aan de christenen daar. Ik kan niet wachten tot het moment daar is, dat Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil in Noord-Korea wordt volbracht.”

Dank- en gebedspunten

  • Dank de Here God dat Sister Dreamer zich inzet voor Noord-Koreaanse vluchtelingen.
  • Bid om Gods leiding als zij terug wil keren naar Noord-Korea. Vraag om moed, wijsheid en bescherming.
  • Bid voor de mensen in Noord-Korea, dat zij hoop en verlossing vinden in Jezus Christus.

* Schuilnaam

Scroll naar boven